Recensie handboek Steunend Relationeel Handelen

'Meer dan 50 auteurs duidelijk gekozen op kwaliteit en bevlogenheid'

15 juni 2021

In het Vakblad Sociaal werk is onlangs een recensie verschenen van het nieuwe handboek Steunend Relationeel Handelen (SRH) en het bijbehorende praktijkboek Werken in verbinding. Werner van de Vrede, ambulant behandelaar BuurtzorgT, beveelt het boek warm aan ‘aan elke professional of student die een persoonlijke professionele samenwerkingsrelatie wil aangaan met de cliënt, de wereld iets socialer wil maken of gewoonweg goede zorg wil leveren.’ Hij geeft aan dat de meer dan 50 auteurs die meeschreven aan het boek duidelijk zijn gekozen op kwaliteit en bevlogenheid. ‘Den Hollander en Wilken leveren met hun SRH een wezenlijke bijdrage aan het werkveld met een theoretisch sterke maar tegelijkertijd ook praktisch toepasbare methodiek’, aldus Werner van de Vrede.

Over SRH

De methodiek Steunend Relationeel Handelen is gebaseerd op inzichten uit integrale rehabilitatiebenadering, presentietheorie, positieve psychologie, krachtgericht werken, sociale inclusie en herstel- en ervaringskennis. Steunend Relationeel Handelen richt zich op mensen in kwetsbare posities. Centraal in het handelen van de professionals staan vier kernhandelingen: verbinden, verstaan, verzekeren en versterken. Het handboek staat onder redactie van Jean Pierre Wilken, lector bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht en Dirk den Hollander, voormalig hoofdopleider SRH bij de RINO Groep, thans deelnemer en bestuursadviseur bij herstelcentrum Nei Skoen in Helmond.

Organisaties die willen gaan werken met deze methodiek, kunnen bij de RINO Groep terecht voor een uitgebreid opleidingsaanbod op het gebied van SRH en herstel.