Eerste bevindingen onderzoek Yucelmethode bekend

De Yucelmethode geeft zicht op de krachten, lasten en wensen van de hulpvrager

16 april 2021

Koraal doet in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar de inzet van de Yucelmethode bij jeugdigen met neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, waaronder verstandelijke beperkingen, en hun gezinnen. Hieruit is onder andere gebleken dat tijdens een Yucelgesprek alle deelnemers in staat zijn om tot krachten, lasten en wensen te komen.Met de Yucelmethode geef je mensen die verbaal niet vaardig zijn blokken in handen waarmee ze visueel hun verhaal kunnen neerzetten. In deze studie is onderzocht welke perspectieven er naar voren kwamen ten aanzien van gezinskrachten, -lasten en -wensen, gezien door de bril van de jeugdigen, hun ouders en de betrokken professionals. Hieruit blijkt dat een Yucelgesprek zicht geeft op zowel ik-, familie- als eco-krachten en lasten. De resultaten benadrukken het belang van professioneel bewustzijn van de verschillende unieke perspectieven van alle betrokkenen. Werken met de Yucelmethode draagt bij aan het gezamenlijk zicht krijgen op krachten, lasten en wensen van de hulpvrager. Dit kan bijdragen aan motivatie en eigenaarschap, wat van belang is bij ontwikkeling en herstel.

Mehmet Yucel vertelt over de Yucelmethode

Benieuwd naar de cursus Yucelmethode?

Cursus Yucelmethode bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB)