RINO Groep ontwikkelt nieuwe professionele masteropleiding SPPO

(Systemisch Praktijkgericht Participerend Onderzoek)

8 juli 2020

De RINO Groep ontwikkelt in samenwerking met hoofdopleider Robert van Hennik een tweejarige masteropleiding SPPO. De deeltijdopleiding is bedoeld voor hbo- en wo-professionals die werkzaam zijn in de zorg, welzijn of organisatieadvies, en die zich verder willen specialiseren in hun professie en willen bijdragen aan innovatie van het vakgebied. Het is voor het eerst dat de RINO Groep een professionele masteropleiding aanbiedt en als hogeschool opereert.

Roderick Jansen, Robert van Hennik en andere betrokken docenten vertellen over de nieuwe opleiding

'Steeds meer organisaties ontdekken dat de systemische kijk essentieel is bij het in gang zetten en begeleiden van veranderprocessen.’

Robert van Hennik

Het accent van de opleiding SPPO ligt op een theoretische benadering van de beroepspraktijk en het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. De opleiding biedt onderwijs over (systeem-)theorie, onderzoeksmethodologie en maatschappelijke en filosofische vraagstukken. Het niveau is gelijk aan de universitaire master en leidt tot de internationaal erkende titel van Master of Arts of Master of Science.

Voor wie?

De opleiding richt zich op een brede doelgroep van hbo- en wo-professionals in de zorg, welzijn of organisatieadvies. Opleidingsmanager Roderick Jansen: ‘Dat kunnen zorgprofessionals zijn die willen doorstromen naar een opleiding als systeemtherapie, maar zeker ook academisch geschoolden die hun organisatie naar een hoger niveau willen tillen. Die niet op standaardoplossingen willen blijven zitten, maar echt voortdurend creatief naar mogelijkheden willen kijken in een steeds veranderende organisatie.’

Lesprogramma

Deelnemers hebben een keer per week les. De opleiding bestaat uit colleges van experts en een breed palet van masterclasses over actuele thema’s en voorbeelden van praktijk- en participerend onderzoek. Ook is er volop ruimte voor intervisie/werkgroepen en supervisie.

Een belangrijk onderdeel van de opleiding is het zelfonderzoek van deelnemers naar hun eigen praktijk, waarbij betrokkenen mede-onderzoekers zijn. Hoofdopleider Robert van Hennik: ‘Dat is het idee van participatie, niet onderzoek doen naar je cliënten of andere betrokkenen, maar hen onderdeel maken van het onderzoek. Dus niet onderzoek over maar onderzoek met.’ De deelnemers worden daarbij actief begeleid, van het stellen van een onderzoeksvraag tot het analyseren van data en het co-construeren van een theorie, verhaal en conclusie.

 

De master SPPO denkt en werkt vanuit een systeemtheoretisch kader. Van Hennik: ‘Daarbij kijken we niet naar mensen als individuen, maar naar mensen in relatie tot elkaar. Wat gebeurt er tussen mensen, tussen organisaties en tussen organisatie en maatschappij? Steeds meer organisaties ontdekken dat deze systemische kijk essentieel is bij het in gang zetten en begeleiden van veranderprocessen.’


Planning

Op dit moment wordt gewerkt aan het verkrijgen van de erkenning. De opleiding start naar verwachting september 2021. Geïnteresseerden kunnen zich nu al aanmelden als belangstellende, zodat ze op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rond deze nieuwe opleiding.