Opleidingen IMH: nieuwe ontwikkelingen

Nieuws over IMH-generalist en IMH-specialist

18 oktober 2019

Mooi nieuws over ons IMH-aanbod: de DAIMH heeft de opleidingen IMH-generalist en IMH-specialist opnieuw geaccrediteerd en erkend tot 1 september 2021. De hele opleiding is bovendien inhoudelijk geactualiseerd. Er ligt een inhoudelijk nog steviger programma, met nog betere inhoudelijke afstemming tussen de verschillende modules, volledig gebaseerd op de criteria van DAIMH en andere beroepsverenigingen. Lees hieronder meer over het nieuwe programma en maak kennis met onze nieuwe, tweede hoofdopleider: Margreet Hornstra Moedt.

​​​​​​​​​​​​​​Even voorstellen: Margreet Hornstra Moedt

Met ingang van augustus 2019 hebben we Margreet Hornstra Moedt mogen verwelkomen als hoofdopleider met focus IMH-specialist, naast Phineke Tielenius Kruythoff (hoofdopleider met focus IMH-generalist). Margreet is IMH-specialist van het eerste uur en werkt als GZ-psycholoog en Psychotherapeut bij Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis, onder andere bij de polikliniek IMH.
 

Opnieuw geaccrediteerd

De DAIMH heeft de IMH-opleidingen IMH-generalist en IMH-specialist opnieuw geaccrediteerd en erkend tot 1 september 2021. Met inzet en kennis van de 14 IMH-hoofddocenten en onder leiding van de twee hoofdopleiders is het gelukt om de hele opleiding inhoudelijk te actualiseren en te accrediteren. Er ligt een inhoudelijk nog steviger programma. De uitgebreide baby-observatie staat centraal en in alle modules wordt gebruik gemaakt van actuele literatuur, filmpjes, wetenschappelijke inzichten. We zijn heel tevreden over het proces, de samenwerking met de docenten, hoofdopleiders en de DAIMH en met de kwaliteit van dit opleidingsprogramma. Je bent bij ons dus verzekerd van een opleiding die voldoet aan de kwaliteitseisen van de DAIMH.
 

Nieuwe opzet: belangrijkste wijzigingen op een rij

Iedereen die al gestart is met de opleiding kan verder in de vernieuwde opzet.
  • Module 1: deze is inhoudelijk geactualiseerd. Voor de mensen die door willen met één van beide opleidingen wordt aansluitend een selectiegesprek gepland over keuze en toelating tot IMH-generalist of IMH-specialist.
  • De IMH-generalisten volgen na module 1 de modules 2, 3, 4 en 7. Voor hen is de baby-observatie (module 3) een verplicht onderdeel geworden. Deze bestaat uit 12 observaties + verslaglegging en 6 dagdelen x 3 uur groepssupervisie (o.l.v. een IMH-docent). De IMH-generalisten kunnen zich na afronding van deze modules registreren als IMH-consulent DAIMH. Check de website van DAIMH voor (aanvullende) eisen.
  • De IMH-specialisten volgen na module 1 ook modules 2, 3 en 4. Daarna gaan ze door met de (behandel-)modules 5, 6 en 8, en afsluitend module 7, als deze nog niet is gevolgd in de eerste fase van de opleiding. Module 7 is met ingang van 1 september 2019 een verplicht onderdeel van de route IMH-specialist geworden. Modules 5 en 6 zijn ieder met 1 lesdag uitgebreid (nu 5 dagen x 6 uur). Aan beide behandelmodules (5 en 6) was en is supervisie gekoppeld (resp. 5 en 4 dagdelen van 3 uur), een belangrijk en gewaardeerd onderdeel van de IMH-specialist opleiding. De baby-observatie (module 3) gaat door tot het einde van de route IMH-specialist. Voor deze opleiding is de baby-observatie conform de DAIMH-eisen uitgebreid naar 80 observaties + verslaglegging en 20 dagdelen x 3 uur groepssupervisie (o.l.v. een IMH-docent).

​​​​​​​

Extra: supervisie

Hoewel supervisie geen DAIMH-eis is, blijft de RINO Groep deze bewust wél aanbieden, geïntegreerd in de opleiding IMH-Specialist, waar deze is gekoppeld aan de behandelmodules 5 en 6.
 

Voor wie?

De opleiding IMH-generalist (IMH-Consulent DAIMH) is voor de (post) hbo en academische zorgprofessional die de Infant Mental Health visie binnen zijn of haar vakgebied en/of werksetting wil gaan integreren en met deze vernieuwde lens de zorg voor het, soms nog ongeboren, jonge kind en zijn verzorger wil gaan vormgeven.
De opleiding tot IMH-specialist is voor de postacademische BIG- of NIP/NVO geregistreerde professional die zich specifiek richt op de behandeling van zwangeren en de ouder-kind relatie.
 
Er is specifieke aandacht voor de ontwikkeling, ontwikkelingsproblematiek, de invloed van ingrijpende ervaringen en trauma, pathologische beelden bij de ouder en de samenhang met de scheefgroei in de ouder-kindrelatie. Gedurende de gehele opleiding staan we stil bij jouw rol als hulpverlener/behandelaar en hoe je zelf het instrument kunt zijn in de therapeutische (behandel-) relatie.