NVvP en RINO Groep ontwikkelen e-learning over Wvggz

28 mei 2019

Vanaf de zomer van 2019 zullen de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de RINO Groep gezamenlijk een e-learning aanbieden ter voorbereiding op de toepassing van de nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz). Deze e-learning is bedoeld voor psychiaters, geneesheer-directeuren en arts-assistenten. Zij kunnen zo snel en gericht hun kennis over de nieuwe wetgeving op peil brengen en krijgen handvatten voor de toepassing van de wet in de praktijk. Daarbij wordt veel gebruik gemaakt van casuïstiek en oefening.

Over de Wvggz

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg gaat in op 1 januari 2020. Deze wet regelt de rechten, plichten, taken en verantwoordelijkheden rondom verplichte zorg in de GGZ. De Wvggz vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Een belangrijke verandering is dat onder de Wvggz verplichte zorg ook buiten een GGZ-instelling verleend kan worden, bijvoorbeeld bij een patiënt thuis of in een polikliniek. De nieuwe wet is meer gericht op het voorkomen van verplichte zorg. De betrokkenheid van familie en andere naasten bij de beslissing of verplichte zorg nodig is, is nadrukkelijker vastgelegd.

Laagdrempelig

Deelnemers volgen de e-learning in hun eigen tempo, waar en wanneer het hen uitkomt. De module neemt in totaal 6 tot 8 uur tijd in beslag. De e-learning module bevat een eindtoets en zal geaccrediteerd worden door de NVvP. Met de laagdrempelige vorm van een e-learning beogen de NVvP en de RINO Groep zoveel mogelijk psychiaters, geneesheer-directeuren en arts-assistenten vóór januari 2020 inhoudelijk bij te scholen en praktisch voor te bereiden op deze nieuwe wet. Eerder ontwikkelden de twee organisaties al samen de succesvolle e-learning over de dsm-5.

Belangstelling?

Geïnteresseerde psychiaters, geneesheer-directeuren en arts-assistenten kunnen zich nu al aanmelden als belangstellende voor de nieuwe e-learning. Ze krijgen dan automatisch bericht zodra de e-learning klaar is.

E-learning Wet verplichte ggz (Wvggz)