Inschrijven is niet meer mogelijk.

Online inschrijven is niet mogelijk.

E-learning Wet verplichte ggz (Wvggz)  (E1903)

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de RINO Groep bieden gezamenlijk een e-learning aan ter voorbereiding op de toepassing van de nieuwe Wet verplichte ggz. Met het doorlopen van deze e-learning breng je snel en gericht je kennis over de nieuwe wetgeving op peil en heb je als psychiater, geneesheer-directeur en arts-assistent handvatten voor toepassing van de wet in de praktijk.
 

Feiten

  • Omvang: LET op: de e-learning met code E1903 is niet langer beschikbaar. De nieuwe e-learning is te vinden via code E2003
  • Kosten: € 95
  • Cursuscode: E1903

Voor wie

  • Psychiater
Lees de volledige doelgroepinformatie
Psychiater

Psychiaters, geneesheer-directeuren en arts-assistenten

Accreditaties

Accreditatie: NVvP

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat wanneer je bent geslaagd voor de eindtoets.

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) gaat in op 1 januari 2020. Deze wet regelt de rechten, plichten, taken en verantwoordelijkheden rondom verplichte zorg in de GGZ. De Wvggz vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ).

Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg onder de Wvggz ook buiten een GGZ-instelling verleend kan worden, bijvoorbeeld bij een patiënt thuis of in een polikliniek. De nieuwe wet is meer gericht op het voorkomen van verplichte zorg. De betrokkenheid van familie en andere naasten bij de beslissing of verplichte zorg nodig is, is nadrukkelijker vastgelegd.

Wat leer je?

Met de laagdrempelige vorm van een e-learning beogen de NVvP en de RINO Groep zoveel mogelijk psychiaters, geneesheer-directeuren en arts-assistenten vóór januari 2020 inhoudelijk bij te scholen en praktisch voor te bereiden op deze nieuwe wet.

Doelgroep

Psychiaters, geneesheer-directeuren en arts-assistenten

Inhoud

Een groot deel van de cursus zal betrekking hebben op het opdoen van kennis en het leren van de procedures van de Wvggz aan de hand van casuïstiek.

Specifieke leerdoelen:

  • De wet kunnen toepassen voor de rollen die van toepassing (kunnen) zijn, waaronder die van zorgverantwoordelijke, onafhankelijk psychiater, behandelaar en/of geneesheer-directeur.
  • De procedures kunnen uitleggen aan de mensen waarmee de geneesheer-directeur en psychiater direct te maken hebben: betrokkene, familie, vertegenwoordigers en (overige) zorgverleners.
In de e-learning krijg je uitleg over de Wvggz, doorloop je processchema's en is er een zekere mate van oefening om de complexe inhoud te leren toepassen op enkele generieke casussen.

Toetsen

De e-learning module bevat een eindtoets.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat wanneer je bent geslaagd voor de eindtoets.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

Je krijgt toegang tot de e-learning module via onze digitale leeromgeving.

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: E1903 zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl