Zo blijf jij vooroplopen in je professionele ontwikkeling

Innovatie in 6 vragen

28 oktober 2017

1 Hoe werkt de RINO Groep aan innovatie?
Wij volgen de zorginnovaties in preventie, begeleiding, diagnostiek en behandeling op de voet en integreren die in onze cursussen en opleidingen. Ook nemen we de laatste onderwijsontwikkelingen mee bij het ontwikkelen van ons scholingsaanbod. Zo zorgen we dat jij in je professionele ontwikkeling steeds voorop kunt lopen.
 

Hoe leid je professionals op voor de 21e eeuw? Wat is de rol van innovatie: eHealth, wikiwijk, blended learning en De Nieuwe GGZ?

Hulpverleners zullen twee talen moeten leren spreken; die van de interventionist én die van coach

Jim van Os

2 Wat is De Nieuwe GGZ?
Deze beweging maakt zich hard voor meer menselijke maat in de GGZ. Daarbij gaat het vooral om de vraag welke behandeling op welk moment bij wie werkt op basis van persoonlijke diagnostiek en meer aandacht voor herstelondersteunende zorg als aanvulling op het curatieve karakter van de zorg. Bekijk de video met prof. dr. Jim van Os, boegbeeld van De Nieuwe GGZ.

3 Wat is de kracht van e-health?
E-health maakt het mogelijk om aan te sluiten bij de behoefte van mensen aan zelfregie, en de drempel te verlagen om vroegtijdig hulp te zoeken bij psychische klachten. E-health toepassingen kunnen aantoonbaar psychische klachten (depresssie, angst) verminderen. Lees ook het interview met directeur Hedda van ’t Land en bekijk ons e-health aanbod.

4 Welke innovaties zien we terug in de wijkgerichte zorg?
De decentralisaties vragen om een nieuwe manier van werken. Outreachende en ‘strengths-based’- werkvormen sluiten aan bij de gewenste zelfregie én de maatschappelijke zorgtaak voor mensen en kinderen in kwetsbare omstandigheden. Daarbij is afstemming in generalistische wijkteams én met huisarts en POHGGZ hard nodig. RINO Groep helpt professionals in de wijkteams. Lees ook het blog van directeur Hedda van ’t Land en bekijk ons aanbod voor wijkteams.

Met innovatie in onderwijs verhoog je het leerrendement op twee manieren

Theo Wubbels

5 Wat is blended learning?
Een combinatie van online leren en klassikale bijeenkomsten die elkaar versterkt. Lees ook het interview met prof. dr. Theo Wubbels, hoogleraar onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht en voorzitter van de Stichting PDO-GGZ Utrecht, een van de opleidingsinstellingen voor de BIG-beroepen in de GGZ.
 

6 Wat zijn de voordelen van blended learning?
– Minder bijeenkomsten, reistijd en reiskosten
– Meer ruimte voor vaardigheidstraining en kennisuitwisseling
– Meer (digitaal) contact met de docent
– Lagere cursusprijzen
 

Bekijk ook de video met docenten Charlotte Aartsen en Stephanie Cools over de effectiviteit van de vernieuwde ‘blended’ basiscursus cognitieve gedragstherapie.

Wil je weten welke opleidingen en cursussen we blended aanbieden?

Ook interessant voor jou