Victor Vladár Rivero over de generieke module Destigmatisering

Interview in tijdschrift De Psychiater

26 juni 2017

In het Tijdschrift De Psychiater komt Victor Vladar Rivero aan het woord, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de RINO Groep. Hij vertelt over de nieuwe generieke module Destigmatisering van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz. Victor Vladár Rivero, voorzitter van Samen Sterk zonder Stigma en van de werkgroep die de module ontwikkelde, beantwoordt een aantal vragen van vakgenoten over de betekenis van deze module voor de praktijk. Te beginnen bij: waarom is stigmatisering zo’n belangrijk thema voor de psychiatrie? Lees het artikel.

Victor Vladár Rivero
Victor Vladár Rivero

Meer informatie

De generieke module Destigmatisering en de samenvattingskaarten zijn te downloaden van de website GGZ Standaarden. Meer informatie en achtergronden lees je op www.samensterkzonderstigma.nl.