Meer aandacht voor eHealth

Al tijdens het opleiden van professionals

6 juni 2017

Om eHealth een structureel onderdeel van het zorgproces te maken raadt de eHealth monitor 2016 aan om hier meer aandacht aan te schenken tijdens het opleiden van professionals. De RINO Groep speelt hier actief op in: professionals kunnen tijdens hun opleiding ervaren wat het gebruik van eHealthprogramma’s en online communities in de zorg betekent. Zo nemen we op dit moment deel aan de proeftuin www.samenvitaalindewijk.nl, een online community waar inwoners en professionals op wijkniveau samenwerken aan vitaliteit en gezondheid. In online simulaties en rolwisselingen leren professionals te functioneren in een virtuele gemeenschap rondom een patiënt en zijn netwerk. Als hulpverlener ervaar je hoe je rol in deze genetwerkte online omgeving verandert en leer je beter aan te sluiten bij de leefwereld van de cliënt, bijvoorbeeld als supervisor, als expert of hulpverlener. Door te oefenen stomen we je klaar voor de toekomst. Lees meer hierover in het interview met Hedda van ’t Land, directeur RINO Groep.
 
In ons aanbod vind je de cursus Blended behandelen en begeleiden. In de cursus leer je hoe je eHealth tot effectief onderdeel maakt van je behandeling of begeleiding van mensen met psychische problemen. Je maakt kennis met de verschillende mogelijkheden en hun meerwaarde bij blended behandelen: een combinatie van face-to-face contact en een online applicatie. Je leert afwegen welke vorm je bij welke patiënt wilt inzetten en je oefent met de toepassing ervan bij de vijf meest voorkomende psychische problemen.

Ook interessant voor jou