We hebben het uiteindelijk gewoon over geluk

Interview met Dirk den Hollander

12 april 2013
 

Dirk den Hollander

Ambulantisering lijkt een grote verschuiving teweeg te gaan brengen in de zorg voor mensen met chronische psychische problemen. 'Niet voor teams die werken volgens het model van SRH, Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen,' zegt ontwikkelaar Dirk den Hollander. 'SRH is van nature geschikt voor allerlei settings. Alles draait om wat volgens de cliënt zelf de fijnste manier van leven is.'

Fijnste manier van leven
SRH is een systematische manier om cliënten in allerlei doelgroepen te ondersteunen in hun herstel en ontwikkelingsproces, in de woorden van Dirk den Hollander. De werkwijze steunt op drie belangrijke pijlers. Ten eerste werkt ze krachtgericht: je richt je op de mogelijkheden van de cliënt, omgeving en hulpverlening in plaats van op de problemen. Ten tweede is ze presentiegericht: ze gaat uit van de basishouding dat je er als hulpverlener bent voor de cliënt. En ten derde is ze herstelgericht: ze gaat uit van wat de cliënt nodig heeft in zijn herstelproces. 'Alles draait om wat volgens de cliënt zelf de fijnste manier van leven is. Dat is op zich niet ingewikkeld. Uiteindelijk hebben we het gewoon over geluk.'

Terug naar de kern
Toch is het voor hulpverleners vaak emotioneel om op deze manier te gaan werken. 'De meesten zijn dit beroep ingegaan om mensen te helpen, maar vaak zijn ze verstrikt geraakt in het gedoe van organisaties, administratie en bezuinigingen. Ze hebben de ene na de andere methodiekcursus over zich heen gekregen, vaak met weinig succes. Met SRH keer je terug naar de kern van je vak.' Ook voor cliënten maakt SRH een wereld van verschil. De praktijkvoorbeelden liggen voor het oprapen: van een opvanghuis van het Leger des Heils, waar de agressie-incidenten na de training sterk afnamen, tot een woonvoorziening voor ouderen waar bewoners in een tevredenheidsonderzoek aangaven dat ze meer aandacht krijgen dan vroeger. En ook in het ambulante veld slaat SRH aan bij uiteenlopende doelgroepen: van jeugd tot ouderen, van ouders van kinderen met psychische problemen tot mensen met een verstandelijke beperking. 'We zijn nu bezig de resultaten systematisch te onderzoeken. Maar voor ons als ontwikkelaars is al wel helder dat SRH niet alleen effectief is, maar ook kosten bespaart.'

Voor klinische en ambulante zorg
Het model wordt voortdurend verder verfijnd in verdiepingsmodules voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld mensen met niet-aangeboren hersenletsel of autisme. 'Je houdt rekening met hoe die groep cliënten ‘werkt’, maar of je opereert in de klinische of ambulante zorg maakt niet uit. SRH is van nature geschikt voor allerlei settings. De aanpak draait om herstel voor iedereen - niet in de zin van genezing, maar van je leven weer oppakken zoals jij dat wilt.' In Nederland is SRH inmiddels wijdverbreid, de meerwaarde wordt daarnaast steeds meer opgepikt in Vlaanderen, Denemarken, veel Oost-Europese landen en op Curaçao. 'Wij merken in de aanmeldingen voor onze opleidingen nog altijd niets van de crisis. De mond-tot-mondreclame is sterk: mensen zien dat het werkt en vertellen dat door.'
__________________________________________________________________________________________________________________

Informatie over opleidingsaanbod SRH >