'Behandeling heeft zin en voegt zoveel kwaliteit van leven toe. Ook als je 75 bent'

Interview met Arjan Videler en Rosalien Wilting

12 oktober 2023
 

Boek: Met de jaren

De beeldvorming rond ouderen in onze maatschappij is vaak negatief. Dat bepaalt hoe wij ouderen benaderen, ook in de gezondheidszorg en met name als er sprake is van psychische aandoeningen. Waarom zou je iemand van 65 jaar nog doorverwijzen voor therapie? Heeft dat nog wel zin? Arjan Videler, psychotherapeut en Gz-psycholoog, en Rosalien Wilting, klinisch psycholoog-psychotherapeut vinden van wel, maar zien dat het te weinig gebeurt. Zij schreven het boek Met de jaren dat deze zomer verscheen bij Boom. Beiden zijn verbonden aan PersonaCura, waar zij ouderen met psychische problematiek behandelen.

Wat was voor jullie de aanleiding om een boek te schrijven over psychotherapie voor ouderen?   

Videler: ‘In de ruim dertig jaar dat wij actief zijn in het vak zien we dat maar weinig ouderen worden doorverwezen naar de specialistische ggz. Terwijl het niet zo is dat bij deze groep geen mentale problematiek speelt. Er is in de loop der jaren wel meer psychische zorg gekomen voor ouderen, maar die was aanvankelijk vooral gericht op dementie.’

‘We merkten dat ouderen met mentale problematiek als autisme, adhd, trauma en persoonlijkheidsstoornissen weinig of te laat de hulp krijgen die ze nodig hebben en dat negatieve beeldvorming over ouderen en het aanbieden van therapie daarbij een grote rol speelt’, vult Wilting aan. ‘Pas de laatste tien jaar is er in de specialistische ggz bijvoorbeeld aandacht voor de doelgroep autisme en ouderen.’

'We merkten dat ouderen met mentale problematiek als autisme, adhd, trauma en persoonlijkheidsstoornissen weinig of te laat de hulp krijgen die ze nodig hebben en dat negatieve beeldvorming over ouderen en het aanbieden van therapie daarbij een grote rol speelt’

Rosalien Wilting

‘Artsen en behandelaars vragen: Heeft het nog wel zin om een diagnose te stellen en behandeling aan te bieden? Ook ouderen zelf denken trouwens vaak zo en vragen zich af: Moet ik dat nog wel doen op mijn leeftijd?’ Videler: ‘We doen nu al jaren onderzoek, schrijven wetenschappelijke artikelen en  vertellen erover op congressen, maar daarmee bereiken we niet de doelgroep die belangrijk is om onderbehandeling van ouderen aan te pakken. Toen ontstond het idee om een boek te schrijven met veel praktijkvoorbeelden en cliëntverhalen om te laten zien dat behandelen wel zin heeft en nog veel kwaliteit van leven toevoegt.’

Voor wie is het boek geschreven, zijn dat alleen vakgenoten en artsen?  

Wilting: ‘Het boek is in de eerste plaats bedoeld voor de professionals in de praktijk die deze mensen moeten doorverwijzen naar de juiste hulpverlening, dus van verpleegkundigen en  praktijkondersteuners bij de huisartsen, tot huisartsen, psychologen en psychiaters. We willen begrip kweken en kennis delen, maar ook prikkelen en enthousiasmeren. Daarom moest het vooral een toegankelijk boek worden, waar je ook even in de trein in kunt lezen. Voor ons een hele uitdaging, want hoewel we gewend zijn om te schrijven, is dit andere koek dan een wetenschappelijk artikel.  Gelukkig zijn we hierbij goed gecoacht door de uitgever.’

Beeldvorming over ouderen blijkt een grote rol te spelen bij het optreden van onderbehandeling. Kunnen jullie uitleggen hoe zich dat uit?  

‘Er is wetenschappelijk onderzoek dat laat zien dat iemand van 50 jaar met een depressie drie tot vier keer zo veel kans heeft om te worden doorverwezen voor behandeling die ook helpend is, dan iemand van 80 jaar in exact dezelfde omstandigheden. Dat is een enorm verschil. Bij de 80-jarige wordt gedacht ach, er is al een hoop verlies, dat laten we dan maar. Terwijl bij de 50-jarige verwezen wordt voor therapie’, aldus Videler.

‘Dit wordt veroorzaakt door ageisme, negatieve beeldvorming over ouderen. Dat gaat om onbewuste processen op verschillende niveaus in onze maatschappij.’ Wilting: ‘We zien dit ook bij ouderen zelf; die zeggen: ‘Het heeft toch geen zin om dit op mijn 75ste te doen.’ Ook huisartsen hebben aarzelingen: ‘Als ik de patiënt naar jullie verwijs, halen jullie misschien zijn hele leven overhoop.’ Terwijl dat argument bij een patiënt van 50 jaar niet speelt. Maar vergeten wordt dat het leven van zo iemand al overhoop ligt.’

‘Daar komt nog bij dat er in onze maatschappij een taboe heerst op het hebben van een psychische aandoening en dat bij deze generatie ouderen het stigma op psychische problematiek veel sterker is. En vergeet niet dat er weinig wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan bij ouderen. Dan is het dus ook lastig om aan te tonen dat behandeling zinvol is. De combinatie van deze factoren vormt een cirkel die maar moeilijk doorbroken wordt.’

Wat levert het op als ouderen wel therapie krijgen aangeboden?

Wilting: ‘Wat we zien is dat het contact van de cliënt met zichzelf en anderen verbetert, waardoor deze meer vrede met zichzelf en zijn omgeving ervaart. Bij autisme zie je bijvoorbeeld dat iemand snapt waarom hij toentertijd die promotie niet heeft gekregen, of al meerdere keren burn-out is geraakt. Langzamerhand krijgen mensen verklaringen. Dat geeft meer rust. Niet alleen de cliënt heeft hier baat bij, maar ook de naaste omgeving, zoals een partner en kinderen.’

‘Bij behandeling van cliënten in een verpleeghuis kun je helpen bij het opstellen van een ander bejegeningsplan, dat zorgt dat cliënten dezelfde benadering krijgen. Nu kan de een de cliënt als lastig zien en daarop zijn handelwijze afstemmen terwijl de ander iemand ziet die lijdt en  geholpen moet worden. Soms help je ook de kinderen die door het ontstane begrip weer meer mantelzorger kunnen zijn. Er verandert dan niets aan het ziektebeeld, maar ontstaat er wel iets in de verbinding.’

Videler: ‘Daarnaast bespaart het kosten. Ik heb er geen wetenschappelijk bewijs voor, want er is geen onderzoek naar gedaan, maar ik weet zeker, dat nu veel ouderen met somatische klachten in ziekenhuizen terechtkomen, terwijl er iets anders speelt. Ze gaan de medische mallemolen in, er wordt niets gevonden en worden weer naar huis gestuurd. Dit kan zich verschillende keren herhalen. Dat kost tijd en geld zonder dat het iets oplost.’
‘Niemand doet bewust iemand iets tekort, en er zijn echt verbeteringen, maar nog steeds zien we minder ouderen. Dat is voor ons de trigger geweest om het boek te schrijven. Om te laten zien welke positieve resultaten er zijn in de praktijk.’

Arjan Videler

Arjan Videler: psychotherapeut, Gz-psycholoog en onderzoeker bij PersonaCura, Topklinisch Centrum voor Persoonlijkheids- en Ontwikkelingsstoornissen (autisme en adhd) bij Senioren. Daarnaast is hij coördinator Topklinische Zorg en Wetenschap van GGz Breburg en tevens verbonden aan Tranzo, Tilburg University.

Bij de RINO Groep verzorgt Videler de cursussen Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen en Schematherapie bij ouderen.

Rosalien Wilting

Rosalien Wilting: klinisch psycholoog en psychotherapeut. Zij is daarnaast supervisor en leertherapeut VPeP en werkzaam bij GGZ Breburg, PersonaCura, Topklinisch Centrum voor Persoonlijkheids- en/of Ontwikkelingsstoornissen bij Senioren.

Werk jij als hulpverlener met ouderen? Bekijk ons opleidingsaanbod rond ouderenzorg.

Wist je ook dat we een GZ-opleiding accent ouderen hebben voor psychologen in de ouderenzorg?