Postmaster tot gezondheidszorgpsycholoog V&O accent ouderen

In de tweejarige GZ-opleiding V&O accent ouderen wordt aandacht besteed aan psychologische diagnostiek, indicatiestelling en behandelingsmethoden. Deze opleiding is grotendeels gelijk aan de Postmaster opleiding gezondheidszorgpsycholoog, alleen is de inhoud deels toegespitst op de doelgroep ouderen.

Voor wie

De postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog V&O accent ouderen is voor psychologen, pedagogen en geestelijk gezondheidkundigen die breed inzetbaar willen zijn in de gezondheidszorg en affiniteit hebben met de doelgroep ouderen. Met deze opleiding tot Gz-psycholoog kun je terecht in de verpleeg- en verzorgingshuizen, maar ook in revalidatiecentra, de psychiatrie, de somatische zorg of de verstandelijk gehandicaptenzorg.​​​​​ 
 

Waarom deze opleiding

De vergrijzing speelt in toenemende mate een rol, waardoor de komende decennia meer psychologen dan ooit in deze sector werkzaam zullen zijn. Maar er is nog een andere reden voor deze opleiding: ouderen zijn oud geworden volwassenen en dat heeft uiteenlopende gevolgen. Reserves op mentaal, sociaal en fysiek vlak nemen af. Dit leidt ertoe dat de variabiliteit binnen de oude leeftijdsgroepen toeneemt, oorzaak-gevolg relaties minder duidelijk worden en kleine oorzaken tot grote gevolgen kunnen leiden op heel onverwachte vlakken.

De doelgroep ouderen vraagt om een breed blikveld op de gehele mens en diens omgeving. Dit maakt dat traditionele systemen als de DSM minder toepasbaar zijn, evenals algemene protocollen. Maatwerk, op een brede manier met inzet van uiteenlopende theoretische kaders, is vereist. Dat is wat de ouderenzorg bijzonder maakt. Het is de combinatie van vakmanschap, betrokkenheid en intuïtie die werken met ouderen uitdagend maakt.

Tijdens de GZ-opleiding V&O accent ouderen zit je in een groep met deelnemers uit diverse settingen binnen de ggz; van basis-ggz tot verpleeghuiszorg. De meeste deelnemers zijn werkzaam in de ouderenzorg. Het voordeel hiervan is dat zowel de casuïstiek als ook de ervaring van docenten zoveel mogelijk op ouderen toegespitst is.

Interview

‘De GZ-opleiding accent ouderen leert je vanuit systemische context kijken naar indicatiestelling, diagnostiek en behandeling’

Linda Hermens werkt als Gz-psycholoog bij verzorgings- en verpleeghuis De Zellingen. Zij vertelt over de toegevoegde waarde van GZ-opleiding V&O accent ouderen voor haar huidige werk.
Lees meer >

Interview

‘Werken met ouderen is als een diagnostische puzzel’

Inge Siebe is gz-psycholoog bij QuaRijn en werkt in het dagelijks leven met de doelgroep ouderen. Haar kennis over de ouderenzorg en ouderenpsychiatrie deelt zij als docent met de deelnemers van onze GZ-opleiding V&O accent ouderen. 
Lees meer >

Hoe ziet de opleiding tot Gz-psycholoog V&O accent ouderen eruit?

Deelnemers aan deze opleiding kiezen voor het aandachtsgebied ouderenzorg. De praktijkopleidingsplaatsen zijn toegespitst op deze doelgroep, als ook de casuïstiek en de ervaring van docenten. Tevens is er een verkorte opleiding voor psychotherapeuten. ​​​​

Bij de RINO Groep is de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog accent ouderen opgebouwd uit een cursorisch programma en een praktijkprogramma dat onder begeleiding plaatsvindt in één van de aangesloten praktijkinstellingen. Het omvat een aantal deelgebieden:

  • diagnostiek
  • indicatiestelling
  • behandeling
  • overige taken
Deze onderdelen komen zowel in het cursorische deel van de opleiding als de praktijk aan bod. Specifieke aandacht is er in het cursorisch onderwijs voor psychosociale problemen van ouderen. Ook de praktijkopleidingsplaatsen zijn toegespitst op ouderen en de docenten hebben ervaring met deze doelgroep.

In totaal omvat het cursorische programma minimaal 480 contacturen. Daarnaast bestuderen deelnemers opgegeven literatuur en bereiden zij opdrachten voor. Het cursorische programma omvat tenminste:

  • 200 uren psychodiagnostiek
  • 40 uren indicatiestelling
  • 200 uren behandelingsmethoden
  • 40 uren overige beroepsspecifieke vaardigheden

Locatie

De cursussen vinden op één vaste dag in de week (twee dagdelen) plaats gedurende twee jaar. Elk dagdeel duurt drie uur. Het cursorisch onderwijs vindt plaats in het zalencentrum van de RINO Groep in Utrecht.

De praktijk van de opleiding vindt plaats bij een erkende praktijkinstelling en omvat 2790 uur. Deelnemers werken voornamelijk met ouderen. Om aan het vereiste aantal uren praktijkonderwijs te kunnen voldoen, krijgt de deelnemer bij de praktijkinstelling een aanstelling als psycholoog (psychotherapeut/pedagoog/geestelijk gezondheidkundige) in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog voor 32 uur per week gedurende 2 jaar (voltijd) of voor 16 uur per week gedurende 4 jaar (deeltijd).

Interview

‘In de ouderenzorg doe je veel meer aan maatwerk’

Carlijn Speelman is als psycholoog in opleiding tot gz-psycholoog werkzaam bij De Zellingen. In dit interview vertelt zij over de afwisseling die zij ervaart in het werken met de doelgroep ouderen. Lees meer >

Interview

'Ouderenpsycholoog is het beroep van de toekomst'

Vanuit hun trainings- en adviesbureau Gerias en als docenten aan de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog V&O accent ouderen bij de RINO Groep geven Simone van Aard, Maartje Feskens en Heleen Kerklaan (toekomstige) ouderenpsychologen de bagage mee die ze nodig hebben.
Lees meer >

Interview

'Wij hebben geleerd te denken in mogelijkheden'

Deelnemers Linda Hermens en Margina Yildirim-Gorter vertellen over hun ervaringen tijdens de GZ-opleiding V&O accent ouderen, over de winst voor de cliënt en het stimulerende effect van de docenten.

Margina: 'Wat heel stimulerend werkt, zijn de docenten,
échte professionals uit het vak.' 
Lees meer >

Benieuwd naar meer informatie of wil je je aanmelden voor de postmaster tot gezondheidspsycholoog accent ouderen?