‘De OG-opleiding is een enorme verrijking voor mij als professional en voor de cliënten die ik ondersteun’

Interview met Pietsje Stellingwerff

29 juni 2023
 

Pietsje Stellingwerff

Tijdens haar werk als orthopedagoog zag Pietsje Stellingwerf diverse collega’s die de postmaster opleiding tot orthopedagoog generalist (OG) volgden en daar enthousiast over vertelden. ‘Ik was inmiddels al twee jaar aan het werk en had wel weer zin om me te verdiepen. En ik zag bij collega’s het voordeel ervan, ze konden het meteen toepassen in hun werk.’

Stellingwerff rondde in augustus 2022 de OG-opleiding af bij de RINO Groep en werkt inmiddels als orthopedagoog generalist bij WilgaerdenLeekerweideGroep. Deze organisatie biedt door een fusie zowel ouderenzorg als gehandicaptenzorg aan. Stellingwerff werkt vooral met cliënten met een verstandelijke beperking binnen het behandelcentrum en is verbonden aan woongroepen en dagbestedingslocaties.

Omgaan met complexe zorgvraag

‘Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak bijkomende problematiek. Dat kunnen lichamelijke beperkingen zijn, maar ook psychische problematiek en zintuigelijke beperkingen. Dat maakt dat zij een complexe zorgvraag kunnen hebben. Ik behandel mensen die wonen in de wijk of die bij ons wonen op woongroepen, zij zijn tussen de 4 en 80 jaar. Daarnaast ben ik verbonden aan een paar kind- en jeugdgroepen. Wij werken cliëntvolgend en systeemgericht, dus de cliënten die bij ons wonen, volg ik ook op hun dagbestedingsplek. Bij jonge kinderen in gezinnen bieden we naast individuele behandeling ook gezinsbehandeling of gezinsbegeleiding.’
 
Een orthopedagoog generalist richt zich op de systemische componenten van de zorg en bekijkt de cliënt in samenhang met zijn omgeving. ‘Een cliënt is nooit alleen maar cliënt’, licht Stellingwerff toe. ‘Hoe een kind, jongere of volwassene met een verstandelijke beperking zich voelt, wordt ook bepaald door anderen in zijn of haar omgeving: ouders of verzorgers, broertjes en zusjes, leerkrachten, trainer op de voetbalclub, maar ook medebewoners in een woongroep en op de dagbesteding. Allemaal factoren die invloed hebben op het welbevinden.'

Omgeving cliënt helpend maken

‘Soms leer je kinderen of cliënten bepaalde vaardigheden en kan het zijn dat het probleem of de vraag daarmee is opgelost, maar dat hoeft natuurlijk niet. Want als er een in stand houdende factor in het systeem is, dan kan de vraag nog steeds blijven bestaan. Als orthopedagoog generalist kijk ik dan of ik de omgeving van het kind of de cliënt een beetje kan aanpassen: wat kan ik om mijn cliënt heen veranderen, zodat deze omgeving weer meer helpend is?’

'Door het volgen van deze opleiding is mijn rugzak weer een stuk voller geraakt. Ik heb een heleboel tools tot mijn beschikking die ik nu bewust bekwaam kan inzetten'

Pietsje Stellingwerff

Het idee om de OG-opleiding te gaan volgen, kwam bij Stellingwerff voort uit de behoefte aan  verdieping. ‘Na de universiteit ben ik meteen gaan werken. Als je de opleiding orthopedagogiek hebt afgerond, ben je basisorthopedagoog. Je hebt veel theorie gehad en eigenlijk maar weinig praktijkervaring opgedaan. Na twee jaar werken, en dus bezigzijn met de praktijk, merkte ik dat ik het leren miste’, vertelt Stellingwerff. 'Ik wil de cliënt zo goed mogelijke zorg bieden als een kundig professional en daar hoort persoonlijke ontwikkeling bij. Daarmee draag ik bij aan mijn motto: Iedere cliënt een talent! Bovendien was ik nieuwsgierig geworden door het enthousiasme van collega’s die met de OG-opleiding bezig waren. In mijn werk begon ik me ook af te vragen, we doen dit nu wel zo, maar zijn er niet meer wegen die naar Rome leiden?’

Leren van en met elkaar

Stellingwerff koos bewust voor de opleiding bij de RINO Groep. ‘De opleiding is praktijk gestuurd onderwijs. Je hebt een dag per week les en daarnaast werk je, in mijn geval 32 uur. Het voordeel is dat je het geleerde direct in de praktijk kunt brengen en dat je niet alleen leert van een docent die de les geeft, maar ook van andere deelnemers. Bijvoorbeeld door het delen van ervaringen en samen oplossingen bedenken. Omdat je elkaar elke week ziet, kun je met elkaar evalueren hoe je een oplossing op je werk hebt toegepast.’
 
‘In de groep zitten deelnemers met verschillende typen werkvelden: uit het onderwijs, de jeugd-ggz en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, noem maar op. Die brengen allemaal eigen casuïstiek in en daar leer je ontzettend veel van’, aldus Stellingwerff. ‘Daar komt bij dat je twee jaar met elkaar in een groep zit. Je leert elkaar kennen en durft elkaar om hulp en feedback te vragen. Dat zorgt voor een vruchtbare groepsdynamiek.’

Gecontroleerde oefenomgeving

Ook het ontwikkelen van een professionele houding komt in de opleiding aan bod. ‘Je maakt een leerplan met doelen waaraan je in die twee jaar gaat werken. De vorderingen evalueer je met je werkbegeleider en je praktijkopleider op je werkplek’, legt Stellingwerff uit. ‘Komen alle competenties, waarvan de opleiding graag wil dat je die beheerst, voldoende aan bod? Daardoor is deze opleiding heel effectief. Je past toe wat je leert in gesprekken met cliënten, ouders, begeleiders, maar ook met collega-OG’ers en (Gz-)psychologen en de verschillende disciplines waarmee we samenwerken, in een gecontroleerde oefenomgeving.’
 
‘Ook heb je supervisie, voer je opdrachten uit en krijg je natuurlijk de nodige literatuur om te bestuderen. Op je werkplek krijg je een werkbegeleider en een praktijkopleider. Die helpen om in je werk die verdieping van de opleiding toe te passen en aan competenties te werken: nadenken over hoe je dingen doet, waarom je ze doet, wat goed en minder goed werkt en hoe je het eventueel de volgende keer anders kan doen. Door het volgen van deze opleiding is mijn rugzak weer een stuk voller geraakt. Ik heb een heleboel tools tot mijn beschikking die ik nu bewust bekwaam kan inzetten. Dat is een enorme verrijking voor mij als professional en voor de cliënten die ik ondersteun.’

Interesse in de Postmaster opleiding tot orthopedagoog-generalist?