Steven Pont over online seminar Hoe stimuleer je mentale weerbaarheid bij jongeren?

Interview met Steven Pont

2 november 2021
 

Steven Pont

In deze video vertelt ontwikkelingspsycholoog Steven Pont over het Online seminar Hoe stimuleer je mentale weerbaarheid bij jongeren?, dat op 9 december plaatsvindt. Dit online seminar is voor alle professionals die werken met kinderen en jongeren in de leeftijd van 12-23 jaar. Meer kinderen en jongeren blijken psychische problemen te hebben sinds de coronapandemie. Nu de samenleving stap voor stap weer opstart, komen ook de verplichtingen terug, zijn we minder thuis en worden problemen meer zichtbaar voor de buitenwereld. In ons seminar staat het stimuleren van de mentale weerbaarheid en het omgaan met tegenslag bij jongeren centraal. Je krijgt praktische handvatten om hen na tegenslag te ondersteunen en hun mentale weerbaarheid te stimuleren.

Andere sprekers tijdens het seminar zijn orthopedagoog en Gz-psycholoog Evelien van der Meer en systeemtherapeut en kerndocent SRH Mitchell Tiber. In dit online seminar biedt Mitchell Tiber handreikingen om jongeren terug in hun kracht te brengen zodat ze ruimte hebben om de zo nodige ontwikkeling te kunnen doormaken. Evelien van der Meer leert je meer over de werking van het puberbrein en emotieregulatie en de invloed van stress.

Meer weten over het online seminar Hoe stimuleer je mentale weerbaarheid bij jongeren?