‘Anders kijken naar probleemgedrag in ouderenzorg vraagt een brede blik’

Interview met Femke van der Harst en Inge Anthonijsz

1 mei 2024
 

Inge Anthonijsz & Femke van der Harst

Probleemgedrag in de ouderenzorg: bij uitstek iets waar het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) veel ervaring mee heeft. Die kennis deelt het CCE in cursussen en leergangen bij de RINO Groep, om professionals te ondersteunen in omgaan met complexe casuïstiek.

Anders kijken naar probleemgedrag: dat is de missie van het Centrum voor Consultatie en Expertise, actief in ouderenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, jeugd & onderwijs en de ggz. Organisaties en professionals nemen het CCE veelvuldig in de arm om samen te kijken naar ingewikkelde situaties die een brede blik vragen. ‘Vanuit onze consultaties doen we ervaringen op met complex probleemgedrag, die we vervolgens weer kunnen delen met het werkveld. Dat doen we in masterclasses, leergangen en trainingen’, vertelt projectleider Expertisemanagement/Leren & Opleiden Inge Anthonijsz.

Geïntegreerde analyse en aanpak

Een van die CCE-opleidingen die te volgen is bij de RINO Groep, is de cursus Interdisciplinair samenwerken rond probleemgedrag in de ouderenzorg. ‘Ook in deze cursus zijn de consultaties van het CCE leidend geweest: wat hebben we daaruit geleerd en wat betekent dat voor professionals? Met die insteek is de cursus ontwikkeld’, licht Anthonijsz toe. De cursus, gericht op psychologen, specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten, helpt deelnemers op een methodische wijze het probleemgedrag in kaart te brengen, om vervolgens in afstemming met betrokkenen vervolgstappen te maken. ‘Daarbij benadrukken we het belang van een interdisciplinaire aanpak’, zegt docent en CCE-coördinator Femke van der Harst.

‘Je hebt elkaars expertise absoluut nodig en moet buiten je eigen grenzen leren kijken'

Femke van der Harst

Beeldvorming

Want dat is essentieel om professioneel om te gaan met complex gedrag in de ouderenzorg, weet het CCE. Van der Harst: ‘Je hebt elkaars expertise absoluut nodig en moet buiten je eigen grenzen leren kijken. We werken in de cursus met het format breed, meervoudig en specifiek kijken naar probleemgedrag. Je leert zien welke factoren van invloed zijn op probleemgedrag: van cliëntfactoren tot sociale, fysieke en organisatorische factoren. De context speelt een grote rol bij complex gedrag. Maar ook is er aandacht voor de subjectieve, objectieve en sociale werkelijkheid van iedereen die bij het complexe gedrag betrokken is; daarin kun je veel van elkaar leren.’

Pas op de plaats

Deelnemers aan de cursus nemen een eigen casus mee, waarmee ze aan de hand van het format aan de slag gaan. ‘We leren deelnemers letterlijk een pas op de plaats te maken. Vaak zie en weet je al veel van factoren die een rol spelen, maar heb je geen tijd om van een afstandje naar de situatie te kijken en vanuit verschillende blikvelden’, zegt Van der Harst. ‘We merken in de cursus dat het verhelderend is voor deelnemers om zich bewust te worden van alle beïnvloedende factoren en hoe die met elkaar interacteren. Op basis van dat wat je geïnventariseerd hebt, kun je gezamenlijk met de betrokkenen richting geven aan je interventies.’
 

Samenwerking

De cursus 'Interdisciplinair samenwerken rond probleemgedrag in de ouderenzorg' is één van de vier cursussen die het CCE bij de RINO Groep aanbiedt. ‘Deze samenwerking betekent een verrijking voor ons allebei. Wij zijn als expertisecentrum gespecialiseerd in anders kijken naar probleemgedrag bij complexe casuïstiek, de RINO Groep heeft een groot netwerk van zorgprofessionals waar wij die kennis kunnen delen. En wij op onze beurt leren weer van de deelnemers van de cursussen en van de samenwerking met de RINO Groep zelf’, aldus projectleider Anthonijsz. ‘Hun input nemen wij weer mee in onze opleidingen, om praktijk, theorie en actuele ontwikkelingen zo goed mogelijk met elkaar te blijven verbinden.’

Meer weten over Interdisciplinair samenwerken rond probleemgedrag in de ouderenzorg?

Benieuwd naar de Leergang Zelfverwondend gedrag?