Leergang Zelfverwondend gedrag  (A2521)

€ 2.390

Selecteer uitvoering:
Inschrijven

Mogelijk t/m 11 februari 2025,
tenzij eerder vol

Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Zelfverwonding is een veelvoorkomend probleem met enorme consequenties. In de leergang ‘Zelfverwondend gedrag’, die CCE in samenwerking met de RINO Groep organiseert, worden gedragskundigen, Artsen Verstandelijk Gehandicapten (AVG) en managers in de gehandicaptenzorg meegenomen in het theoretisch kader en de interdisciplinaire aanpak van de problematiek. De visie van CCE op probleemgedrag vormt de basis voor deze leergang.
 
 • Inhoud

  ‘Wat ik goed vond was de brede focus, de koppeling theorie en praktijk en de samenwerking onderling. Er was voldoende gelegenheid voor uitwisseling’

  Oud-deelnemer

  Tijdens deze vijfdaagse leergang leer je op een interdisciplinaire manier te komen tot beeldvorming waarbij verklaringen voor zelfverwonding vanuit medisch en psychiatrisch perspectief worden meegenomen, om van daaruit een interventieplan op te stellen. Er is aandacht voor de rol van de context en voor het ethische perspectief. Hiernaast is het thema Zelfverwonding de afgelopen jaren structureel onderzocht door het CCE. Deze ervaringen zijn verwerkt in het in 2017 verschenen boek ‘Zelfverwonding’. Dit boek ontvang je bij de training. 

  Dag 1: Theoretisch kader/visie op zelfverwondend gedrag 

  Deze bijeenkomst gaat in op probleemgedrag (in het algemeen) en zelfverwonding (als specifieke vorm) en heeft als belangrijkste onderwerpen:
  De visie van het CCE op probleemgedrag:

  • aard en achtergronden van zelfverwondend gedrag (ZVG) als bijzondere vorm van probleemgedrag: algemene verklaringstheorieën van ZVG kritisch bezien
  • interdisciplinaire aanpak van diagnostiek, interventie en evaluatie
  • methodisch werken 
  Dag 2: Idiografische theorie en beeldvorming vanuit interdisciplinair perspectief 
  • gedragswetenschappelijk onderzoek: beeldvorming van cliënt en context vanuit gedragswetenschappelijk perspectief
  • theorie, reflectie op je eigen handelen en casuïstiek
  • rollen van de gedragskundigen, maar vooral ook van andere disciplines als managers, artsen, begeleiders, therapeuten en wettelijk vertegenwoordigers in interdisciplinaire samenwerking en binnen verschillende contexten (team, organisatie, interdisciplinair)
  Dag 3: Verklaringen ZVG vanuit medisch en psychiatrisch perspectief en interventies 
  • bespreken van verklaringen vanuit andere perspectieven (zoals het medische en psychiatrische perspectief), met casussen
  • aandacht voor o.a. het onderwerp farmacotherapie en verschillende syndromen
  • interventies
  Dag 4: Zelfverwondend gedrag in context en het opstellen van een interventieplan
  • presentatie van idiografische theorieën door een aantal deelnemers 
  • recent onderzoek over Zelfverwondend gedrag en Inzicht in Context  
  • het maken van een interventieplan
  Dag 5: Zelfverwondend gedrag als communicatie en het ethisch perspectief 
  • leren kijken, breed kijken en betekenisverlening
  • impact van zelfverwondend gedrag op de omgeving/context en ethische dilemma’s
  Je kunt indien gewenst met het CCE vervolgafspraken maken voor extra consultatie. Denk aan de transfer van wat je geleerd hebt naar jouw specifieke instelling of ondersteuning bij wat er lukt en wat er niet lukt. Deze consultatie valt niet binnen het lesprogramma van de RINO Groep.

  Studiebelasting
  Reken per lesdag op ongeveer twee tot drie uur zelfstudie (voorbereiding, verwerking en vertaling naar eigen casus).

  Op zoek naar een algemene cursus over zelfbeschadiging? Dan is de cursus Hulpverlenen en begeleiden bij zelfbeschadiging voor hbo/academisch geschoolde professionals wellicht interessant voor je. 

  Wat kun je verwachten?

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

  Wat leer je?

  Na afloop van deze leergang:

  • heb je kennisgenomen van wat de visie van het CCE is over ernstig probleemgedrag en zelfverwonding
  • weet je wat hierin de rol is van de verschillende professionals en wat dit betekent voor jouw positie en wat jij hierin nodig hebt
  • weet je wat de idiografische theorie inhoudt en heb je hiermee geoefend en dit toegepast op een eigen casus uit jouw praktijk
  • weet je wat de relatie is tussen idiografische theorie en wat dit betekent voor het maken van een keuze voor interventies
  • weet je wat de verschillende manieren zijn van methodisch werken en ben je in staat kritisch te reflecteren op je rol in het methodisch proces bij zelfverwondend gedrag
  • kun je benoemen wat het belang is van samenwerking met teams, verwanten en cliëntvertegenwoordigers en kun je aan de slag gaan met wat zij hierin willen verbeteren/versterken
  • kun je reflecteren en evalueren met elkaar hoe om te gaan met dilemma’s/vraagstukken die zich voordoen op de verschillende thema’s zoals ethische dilemma’s
  • weet je wat het belang en de invloed zijn van organisatorische aspecten bij het (omgaan met) ernstig probleemgedrag
  • kun je kritisch reflecteren op je eigen handelen en rol in de veranderende organisatie
  • weet je wat nodig is om de onderlinge samenwerking te versterken, kun je een plan van aanpak maken en gaan hiermee aan de slag in je eigen werksituatie

  Klassikale lessen

  Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

 • Datums
  Lesdata

  Omvang

  4 dinsdagen en 1 donderdag van 9.00-17.00 uur

  Datums

  18 maart, 15 april, 15 mei, 10 juni en 9 september 2025

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest (de gedragskundige) en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Orthopedagoog-generalist BIG
  • Gz-psycholoog BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Psychiater
  • Arts
  Voor gedragskundigen, Artsen Verstandelijk Gehandicapten (AVG) , psychiaters en managers die werkzaam zijn in de gehandicaptenzorg.
  Deze cursus is primair voor gedragsdeskundigen. Gezien het belang van het interdisciplinair samenwerken zijn verschillende thema’s  geschikt om samen met managers/teamleiders, psychiaters en AVG artsen te volgen.
   
  Schrijf je je in als gedragsdeskundige, dan kun je op een aantal dagen je collega's (1x AVG arts, 1x psychiater) en/of managers gratis laten meedoen. 
   
  Leergang ZVG RINO Groep: alle dagen zijn voor de gedragskundige.
  Dag 1 Deze dag is ook geschikt voor managers/teamleiders. AVG's en psychiaters kunnen ook deelnemen.
  Dag 3 Deze dag is ook geschikt voor AVG’s en psychiaters.
  Dag 4 Deze dag is ook geschikt voor managers en teamleiders.
  Dag 5 De middag is ook interessant voor managers/teamleiders, artsen en psychiaters. Het gaat over ethiek en betreft ook het domein (team) van de manager.
   
  Voor de gedragskundigen geldt dat ze in aanmerking komen voor accreditatie bij het volgen van de gehele leergang.

 • Docenten
  drs. Evelyn Beune

  drs. Evelyn Beune

   

  Evelyn Beune is Gz-psycholoog en werkzaam bij Siza (gehandicaptenzorg).Lees meer
  Marjanke Eggink MSc

  Marjanke Eggink MSc

  Marjanke Eggink is Gz-zorgpsycholoog en Orthopedagoog-generalist, werkzaam bij CCE (GZ, VVT, GGZ, Jeugd).Lees meer
  Sasja Geurtse

  Sasja Geurtse

  Sasja Geurtse is SI therapeut, Gz-haptotherapeut bij de Twentse Zorgcentra (VG instelling) en eigen praktijk voor haptotherapie/Sensorische Informatieverwerking, consulent CCE, kennisplatvorm EMB -Positieve Gezondheid.Lees meer
  Petra van den Hombergh

  Petra van den Hombergh

  Petra van den Hombergh is CCE-consulent, tevens werkzaam bij Kentalis (doofblind en doof- verstandelijk beperkt) en als ZZP-er aan het werk als ‘communicatiedeskundige'.Lees meer
  dr. Sylvia Huisman

  dr. Sylvia Huisman

  Sylvia Huisman is arts en werkzaam bij Zodiak en Expertise centrum Amsterdam UMC.Lees meer
  Koen Kestens

  Koen Kestens

  Koen Kestens is haptonoom en ethicus in de zorg, werkzaak als zelfstandige/consulent.Lees meer
  drs. Martin de Vor

  drs. Martin de Vor

  Martin de Vor is NVO Orthopedagoog-generalist, Gezondheidszorgpsycholoog BIG en NVO/NIP Supervisor. Hij is tientallen jaren bij verschillende instellingen als senior gedragskundige werkzaam geweest. Vanuit die achtergrond is hij thans actief als consulent en docent in het postacademisch onderwijs.
  Martin is auteur van het boek Active Support, een handreiking voor de ondersteuning aan mensen met een beperking. Dit boek is verschenen in 2014.Lees meer
  drs. Jan Wiersma

  drs. Jan Wiersma

 • Literatuur
  Verplichte literatuur:
  Henderikse, B. (red.) 2017,  Zelfverwonding: een interdisciplinaire aanpak van ernstig en aanhoudend zelfverwondend gedrag bij mensen met een matige tot zeer ernstige verstandige beperking
  ISBN 9789081841030
 • Reviews
  Reviews