'Ik ervaar dat ik door de KP K&J-opleiding een betere hulpverlener word’

Interview met Gerrit Bucher

13 februari 2020
 

Gerrit Bucher

Gerrit Bucher is gz-psycholoog in opleiding tot specialist (gios) en werkt bij de Opvoedpoli in Alkmaar. Sinds 2016 is hij bij de RINO Groep in opleiding tot klinisch psycholoog, met het accent kind en jeugd. Hij zit in het vierde – en tevens laatste – jaar. In dit interview vertelt Gerrit waarom hij de KP-opleiding volgt en wat het hem tot nu toe gebracht heeft.

Voordat we Gerrit spraken, vroegen we opleidingsmanager Mirjam Niemans wat volgens haar de toegevoegde waarde van een specialisatie tot klinisch psycholoog is: ‘Waar de GZ-opleiding vooral draait om het methodisch werken, gaat het bij de KP-opleiding meer over een integratieve benadering van contextuele systemen,’ legt Mirjam uit. ‘Je leert de juiste therapeutische methodiek toepassen door complexe problematiek vanuit een breder referentiekader te benaderen. Waarbij je ook oog hebt voor je cliënt, diens leeftijd, achtergrond en betrokkenen uit het systeem.’
 
Gerrit wist al vanaf het moment dat hij in opleiding ging tot gz-psycholoog dat hij zich wilde specialiseren tot klinisch psycholoog.  ‘Ik vind het belangrijk om mijn behandelingen te kunnen bouwen op een goede basis. Kennis van maatschappelijke trends, beleid, wetenschappelijke referentiekaders, innovatie en management is daarbij heel belangrijk. Die kennis doe ik via de KP-opleiding op.’ 

Differentiatie kind & jeugd

De RINO Groep biedt twee differentiaties van de KP-opleiding: volwassenen & ouderen en kind & jeugd. Dit houdt in dat zowel het cursorisch onderwijs als de praktijkopleidingsplaatsen zijn afgestemd op de specifieke doelgroep. De differentiatie kind en jeugd is uniek en wordt in Nederland alleen door de RINO Groep aangeboden.
 
De KP-opleiding kent vier pijlers: (1) diagnostiek, (2) behandeling, (3) wetenschappelijke vorming en (4) management en beroepsidentiteit, waarvan de eerste twee de psychotherapie volgen en bij de differentiatie K&J tevens onderverdeeld zijn in de fundamentele leeftijdsblokken infancy, schoolleeftijd en adolescentie.
 
Voor Gerrit was de keuze voor de differentiatie K&J snel gemaakt: ‘Ik werk met een doelgroep van ongeboren baby’s tot 24 jaar. De opleiding sluit goed aan op het werkveld waarin ik actief ben. Waar ik eerst uitsluitend hulp inzette bij jongeren en jongvolwassenen, ben ik door de opleiding meer in aanraking gekomen met andere leeftijdsgroepen binnen het werkveld, zoals hele jonge kinderen en de schoolleeftijd. De variatie die de opleiding biedt, is mij erg goed bevallen.’

'Vanaf de start van de opleiding ben ik heel enthousiast over wat ik allemaal leer. Ik vind het vakgebied mooier geworden, doordat ik nu anders kijk naar bijvoorbeeld diagnostiek of psychotherapie.'

Gerrit Bucher

Focuspunten van de opleiding

In de opleiding is veel aandacht voor het systeem waarin een kind zich bevindt. Gerrit: ‘Een kind bevindt zich vanwege z’n leeftijd altijd in een systeem van ouders, verzorgers en instellingen, zoals een school. Zij zijn allemaal op een bepaalde manier betrokken bij de ontwikkeling van het kind. Als behandelaar is er regelmatig contact nodig met de verschillende partijen. Dat vraagt om strategisch inzicht en ook om het behoud van overzicht. Daar wordt in de opleiding veel aandacht aan besteed.’
 
Ook het onderwerp management wordt uitgebreid behandeld. ‘In het managementblok worden allerlei kanten van management, beleid en innovatie in de zorg belicht. Het is interessant dat je leert inzien met welke politieke, financiële en andere beleidsbepalende overwegingen een instelling te maken heeft. Vervolgens moet je voor dit blok een implementatieplan schrijven en inzetten voor een organisatorische verbetering’, aldus Gerrit.

Wetenschap in de praktijk

Gerrit vindt het wetenschappelijke karakter van de opleiding van grote toegevoegde waarde voor de ontwikkeling van de deelnemers. ‘Naast dat je zelf onderzoek doet – wat ik leuk vind om te doen – leer je ander wetenschappelijk onderzoek op waarde in te schatten voor de praktijk. Daardoor blijf je ook op de hoogte van de laatste inzichten en ontwikkelingen. Dit draagt allemaal bij aan de afweging en keuzes die je maakt binnen een behandeling.’
 
Zelf doet Gerrit onderzoek naar het effect van de behandeling van onverwerkte negatieve ouderschapservaringen middels EMDR op ouderlijke stress. Gerrit: ‘Ik begin nu aan de data-analyse. Dat vind ik ontzettend spannend. Je hebt alles van tevoren helemaal uitgedacht en vervolgens uitgevoerd wat je wilt doen. Dan hoop je natuurlijk dat er ook een positief resultaat uitkomt. Ik hoop dat de resultaten van mijn onderzoek een bijdrage leveren aan de verbetering van behandelingen in de jeugdzorg en ggz.’
 

Een betere hulpverlener

‘Dat de opleiding veel tijd zou vragen, wist ik natuurlijk van tevoren. Ik ken perioden waarin ik stress ervaar en moe ben vanwege alle verschillende deadlines. Ook ben ik mezelf er continu van bewust dat ik in opleiding ben. Alles wat ik doe, reflecteer ik. Daardoor sta ik altijd aan. En dat is zwaar. Zeker met drie jonge dochters en een hardwerkende vrouw, waardoor het pakken van rustmomenten niet altijd tot de mogelijkheden behoort. Planning is belangrijk, maar soms is het ook belangrijk om iets te kunnen loslaten.’
 
‘Ik ervaar dat ik door de KP-K&J opleiding een betere hulpverlener word’, zegt Gerrit. ‘Vanaf de start van de opleiding ben ik heel enthousiast over wat ik allemaal leer. Ik vind het vakgebied mooier geworden, doordat ik nu anders kijk naar bijvoorbeeld diagnostiek of psychotherapie. Mijn benadering is ook veranderd, ik probeer nu meer het proces en het tempo van de cliënt te volgen. Als dat dan lukt, ben ik heel blij.’
 
‘Ik vind het de tijd en energie die je erin stopt echt waard. Ik ben namelijk niet alleen een betere hulpverlener geworden, ik heb ook mezelf beter leren kennen. Door de leertherapie, die onderdeel uitmaakt van de opleiding, ben ik beter in staat om over mijzelf na te denken - niet alleen in relatie tot de cliënt. Ik ben bijvoorbeeld rustiger geworden. Ook kan ik iets beter omgaan met dingen die ik eerder lastig vond. Daar heb ik niet alleen nu iets aan in de opleiding, maar ook in de toekomst’, aldus Gerrit.

Wil je meer weten over de opleiding tot klinisch psycholoog?