‘De opleiding tot orthopedagoog-generalist daagt mij steeds uit te reflecteren op mijn keuzes’

Interview met Nena Pool

17 mei 2021
 

Nena Pool, gedragskundige en deelnemer van de opleiding tot orthopedagoog-generalist

Met de komst van de Wvggz en Wzd is het voor instellingen die zorg verlenen aan mensen bij wie een psychische stoornis kan leiden tot ernstig gedrag, belangrijker geworden om een orthopedagoog-generalist of gz-psycholoog in dienst te hebben. Reden te meer voor gedragskundige Nena Pool om de BIG-opleiding tot orthopedagoog-generalist te gaan volgen. ‘Ik verwacht dat het aantal orthopedagoog-generalisten de komende jaren flink zal toenemen.’

Nena Pool werkt bij Syndion met mensen met uiteenlopende problematiek: van een lichamelijke of verstandelijke beperking tot niet-aangeboren hersenletsel. Haar werkgever erkent de toegevoegde waarde van de orthopedagoog-generalist en besloot mede als gevolg van de invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) twee opleidingsplaatsen te creëren, waarvan Pool er najaar 2020 één toegewezen kreeg.

Orthopedagoog-generalist in opkomst

De orthopedagoog-generalist is, net als de gz-psycholoog en psychotherapeut, een basisberoep. Tijdens de tweejarige opleiding worden deelnemers opgeleid tot deskundigen op het gebied van orthopedagogische diagnostiek, en in de behandeling en begeleiding van mensen in een afhankelijkheidsrelatie die te maken hebben met leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Waarbij ook altijd de opvoedingscontext als geheel wordt betrokken.

‘De opleiding brengt verdieping, zelfkennis en helpt om je als hulpverlener steviger te positioneren’

Nena Pool

Pool was al van plan om de opleiding tot orthopedagoog-generalist te volgen, maar de ontwikkelingen bij haar werkgever hebben dit proces versneld. ‘De OG-opleiding is nog in opkomst. Met de veranderingen in het werkveld en de opname van de orthopedagoog-generalist in het BIG-register, verwacht ik dat zowel het vak als de opleiding de komende jaren flink gaan aantrekken.’

Bewust bekwaam als professional

De BIG-opleiding tot orthopedagoog-generalist is voor professionals die breed georiënteerd zijn en werkzaam willen zijn in de gehandicaptenzorg, het onderwijs, jeugdhulp, wijkteams, in de geestelijke gezondheidszorg of in de ouderenzorg. Deelnemers volgen 480 uur cursorisch onderwijs, maken 2.790 praktijkuren inclusief praktijk- en werkbegeleiding en volgen daarnaast supervisie bij minimaal twee supervisoren.
 
‘De opleiding brengt verdieping, zelfkennis en helpt om je als hulpverlener steviger te positioneren’, zegt Pool. ‘Je bent in je werk heel erg bezig met het helpen van andere mensen. Dat vraagt ook om zelfreflectie. Waarom doe ik wat ik doe en met welke onderbouwing? De OG-opleiding daagt mij steeds uit te reflecteren op mijn keuzes. Zo ontwikkel ik mijzelf van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam.' 
 

Iets brengen in de opleiding

‘Het helpt als je enige werkervaring hebt opgedaan als orthopedagoog. Dit zorgt ervoor dat de lesstof en casuïstiek herkenbaar is en beter blijft hangen’, vertelt Pool. ‘Voor je met de opleiding begint, schrijf je ook een zelfreflectie voor het sollicitatiegesprek met de hoofdopleider. Hierin geef je aan wat wilt leren en hoopt te bereiken, maar ook hoe je zelf van toevoeging kan zijn op de groep. Er is veel uitwisseling tussen deelnemers in casuïstiek, diagnostiek en literatuur. Je komt iets halen in de opleiding, maar je komt ook zeker iets brengen.’

‘Je komt als deelnemer iets halen én iets brengen in de BIG-opleiding tot orthopedagoog-generalist’

Nena Pool

De groep van Pool startte in het najaar van 2020, middenin coronatijd. Tot nu toe heeft alleen de eerste lesdag op locatie plaats kunnen vinden, zodat de deelnemers elkaar in ieder geval in real life konden leren kennen. Pool: ‘Het scheelt dat de groep niet heel groot is, waardoor je ook digitaal met elkaar al gauw een vertrouwelijk omgeving kunt creëren. De opleiding gaat toch om persoonlijke ontwikkeling, jezelf kwetsbaar durven opstellen en dingen delen die je spannend vindt. Ik voel veel betrokkenheid binnen de groep en ervaar een enorm fijne klik.’

Verschillende invalshoeken

In de lesblokken worden naast verschillende thema’s ook verschillende invalshoeken behandeld. Pool noemt als voorbeeld het blok ouderbegeleiding dat gaat over jezelf in je rol naar ouders toe: ‘Je hebt vaak met een heel systeem te maken van allerlei instanties, ouders en begeleiders. Het is belangrijk dat je als hulpverlener je plek leert kennen. Zelf ben ik, omdat ik in de gehandicaptenzorg werk, veel in gesprek met hulpverleners die op de groep staan. Hierdoor ontstaat een meer indirecte behandeling vanuit een parallel proces’, aldus Pool.
 
De meerwaarde van de opleiding voor haar werkgever is het op overstijgend niveau leren meedenken op maatschappelijke en organisatorische thema’s, denkt Pool. ‘Het gaat over je plek in de organisatie én over je plek in het maatschappelijk veld. Hoe laat de orthopedagoog-generalist van zichzelf horen - in een multidisciplinair team, maar vooral ook op beleidsniveau en in het nieuws? Dat de orthopedagoog nu is opgenomen in het BIG-register geeft erkenning voor onze stem in het debat.’

Meer weten over de BIG-opleiding tot orthopedagoog-generalist?