Met blended learning ben je nog meer eigenaar van je eigen leerproces

Interview met Diana Rodenburg en Marieke van Eldert

14 februari 2020
 

Diana Rodenburg en Marieke van Eldert

Tijdens klassikale sessies kennis van specialisten aangereikt krijgen. En vanuit huis of werk deelnemen aan online sessies waarin je nieuwe inzichten en ervaringen met andere deelnemers kunt bespreken. Blended learning biedt je ongekende mogelijkheden. Drie jaar geleden startten hoofddocenten Marieke van Eldert en Diana Rodenburg met blended learning bij de post-hbo opleiding autismedeskundige. Zij vertellen over de opleiding en de voordelen van blended learning.

Update: Met ingang van 2022 bieden we de nieuwe post-hbo opleiding autisme aan. Bekijk deze hier.

Autisme heeft veel gezichten: iedereen met een stoornis binnen het autistisch spectrum kampt met specifieke problemen die zich vaak voordoen tijdens transitiemomenten, belangrijke life events waarop er van alles verandert. Een verhuizing, de overstap naar een andere school, een nieuwe baan… Het is van groot belang dat je als zorgverlener juist op die momenten maatwerk biedt. Want anders is het risico groot dat je cliënten vastlopen.
 
‘Tegen deze achtergrond is het essentieel dat je je als aankomend autismedeskundige een onderzoekende houding eigen maakt, waarbij je op zoek bent naar de vragen achter vragen van je cliënten’, zegt Diana. ‘Wat speelt er? Hoe kan ik deze persoon in zijn systeem het beste ondersteunen? En welke technologie kan ik daarbij inzetten? Daarnaast moet je met andere betrokken zorgverleners lijnen kunnen uitzetten voor een integraal behandel- en begeleidingsaanbod, thuis, op school of op het werk. Ook dat vereist specifieke competenties, die tijdens deze opleiding aan bod komen.’

Kennisoverdracht en praktijkervaring

‘Vanaf de start van de opleiding vragen we de deelnemers hun persoonlijke leervragen en ontwikkeldoelen te formuleren. Zo word je eigenaar van je eigen leerproces’, vult Van Eldert aan. ‘Met die vragen en doelen in je achterhoofd volg je 10 lesbijeenkomsten bij de RINO Groep. Hierbij ligt de nadruk op kennisoverdracht. Je krijgt les van verschillende specialisten over verschillende deelonderwerpen. En natuurlijk is er hierbij volop gelegenheid voor inhoudelijke verdieping, gesprek en beantwoording van vragen.’

'Door handig gebruik te maken van nieuwe technologie hebben we een extra dimensie toegevoegd om het leren op gang te brengen. Dat geeft meer diepte en ruimte aan de opleiding!'

Diana Rodenburg

Vervolgens ga je in je eigen werksetting met de theorie aan de slag. ‘De ervaringen en inzichten die je opdoet, bespreek je daarna tijdens 10 online sessies in praktijkgroepen van maximaal zes deelnemers’, vertelt Rodenburg verder. ‘Zo kun je tussentijds nieuwe inzichten en ervaringen uitwisselen aan de hand van concrete casuïstiek en oefenen met het overdragen van je deskundigheid om uiteindelijk kwaliteitsverbeteringen op de werkvloer te implementeren. Dit is erg belangrijk, want uiteindelijk moet je daar het verschil maken.’ 

Ook maak je kennis met verschillende werksettingen en leer je een eigen netwerk opbouwen tijdens het afleggen van twee werkbezoeken. ‘Al met al een geweldig totaalconcept, dat goed aansluit bij leren in de praktijk én bij het leerproces van de deelnemers zelf’, zegt Van Eldert enthousiast.

Bewust bekwaam

Doel van de opleiding Autismedeskundige is deelnemers ‘bewust bekwaam’ te maken. Je leert methodisch en ontwikkelingsgericht werken, net als kritisch reflecteren en evalueren om de geboden ondersteuning waar mogelijk nog verder te verbeteren.
 
‘Blended learning gaat vooral over de vorm’, benadrukt Van Eldert. ‘Hierdoor ben je zo min mogelijk reistijd kwijt. Vanachter je eigen scherm kun je zelfs tegelijkertijd werken aan hetzelfde document (met behulp van zogenaamde Zoom-sessies). Zo faciliteren we deelnemers om werkelijk van en met elkaar te leren. Diana en ik houden hierbij als leercoaches de rode lijn in de gaten in ieders leerproces.’ ‘Eigenlijk hebben we de opleiding met blended learning 3D gemaakt’, verduidelijkt Rodenburg. ‘Door handig gebruik te maken van nieuwe technologie hebben we een extra dimensie toegevoegd om het leren op gang te brengen. Dat geeft meer diepte en ruimte aan de opleiding!’
 

Helicopterview

De effectiviteit van blended learning komt tot uiting tijdens de klassikale presentaties waarmee de deelnemers hun opleiding afronden. Hierbij laten zij zien dat ze vanuit een helicopterview kunnen kijken en dat zij met overtuiging een spilfunctie kunnen vervullen in hun eigen werkomgeving. ‘Dat zijn altijd ontzettend leuke examendagen. Heel interactief en leerzaam’, zegt Van Eldert enthousiast. ‘Zo laten de deelnemers zien dat zij de stap hebben gezet van onbewust naar bewust bekwaam!’

Met ingang van 2022 bieden we de nieuwe post-hbo opleiding autisme aan.