Start op:

Kosten: € 4.250

incl. digitale literatuur en lunch, excl. aan te schaffen boeken

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Mogelijk t/m 24 oktober 2022, tenzij eerder vol

Deze cursus vindt deels online plaats, lees meer onder ‘Online lessen’.

Post-hbo opleiding autisme  (AU222)

Het concept autisme is in beweging. Het steeds breder wordende spectrum van autistisch gedrag vraagt om zorg op maat waarbij we naast generieke behandel- en begeleidingsmethoden ook moeten zoeken naar een passende aanpak bij iedere cliënt. Deze complete opleiding biedt je de nieuwste wetenschappelijke en praktijkkennis. Je past deze toe en ontwikkelt de benodigde competenties. Je werkt hierbij vanuit de herstelgerichte visie, in samenwerking met je cliënten en hun systeem.
 

Feiten

 • Omvang: 14 fysieke lesdagen van 09.30-16.30 uur en 11 online bijeenkomsten van 30 minuten tussen 19.00-21.00 uur
 • Datums: Lesdagen: 28 november, 19 december 2022 en 9 en 30 januari, 6 februari, 6 en 27 maart, 3 en 24 april, 15 mei, 5 en 26 juni, 4 en 25 september 2023
  Online bijeenkomsten: 15 december 2022, 5 en 26 januari, 2 en 23 maart, 20 april, 11 mei, 1 en 22 juni, 31 augustus en 21 september 2023
 • Locatie: Utrecht en online
 • Docenten: dr. John van DaalMischa Wink MScdrs. Marc Bosmadrs. Welmoed Visser-Korevaardr. Richard Vuijkdrs. Johan van Zanten
 • Docenten

 • Kosten: € 4.250
 • Cursuscode: AU222

Voor wie

 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Toegepast psycholoog
 • POH-GGZ
 • Ggz-agoog
 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Lees de volledige doelgroepinformatie
Eerstelijnspsycholoog NIP, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Toegepast psycholoog, POH-GGZ, Ggz-agoog, Verpleegkundig specialist, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Jeugdverpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Jeugdzorgwerker, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker, Diagnostisch werkende en Vaktherapeut (speltherapie)

Accreditaties

Accreditatie: Register Vaktherapie, Registerplein, SKJ, V&V

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Het concept autisme is dermate in beweging dat we uitgedaagd worden om opnieuw en anders te kijken naar dat concept. Vroeger zagen we autisme als een ernstige stoornis die al op vroege leeftijd duidelijk zichtbaar was. Momenteel zien we veel mensen met subtiele kwetsbaarheden waarbij hun autisme pas gaat opvallen als ze de eisen die hun levensloop hen oplegt niet meer bij houden. Dit vraagt een nieuwe kijk op nieuwe behandel- en begeleidingsvormen die aansluiten bij dit steeds breder wordende spectrum van autistisch gedrag. Er is behoefte aan zorg op maat waarbij naast generieke behandel- en begeleidingsmethoden, zoals leefstijladviezen, ook gezocht moet worden naar een passende aanpak bij ieder specifiek kind, jeugdige en volwassene. Nauwe samenwerking tussen alle betrokkenen is cruciaal.
 
Met deze opleiding ontwikkel jij je binnen je organisatie tot de autismespecialist die de cliënten en hun systeem helpt met onbegrepen gedrag of verstoorde emotieregulatie.
 
De opleiding heeft een blended opzet: een optimale mix van klassikaal en online leren. Je leert zowel via zelfstudie als in samenwerking, waarbij toepassing binnen je eigen werkpraktijk een belangrijke rol speelt. 
 

Online lessen

Deze uitvoering vindt deels klassikaal plaats en deels online, meestal via Zoom. Ook in de online lessen is veel ruimte voor interactie, werken in subgroepjes etc. De accreditaties zijn zoals vermeld. Bekijk ook de veelgestelde vragen over online onderwijs.

Wat leer je?

Je verbreedt je kennis en vaardigheden en past je nieuwverworven inzichten direct actief toe. Aangereikte handvatten helpen je adequaat te handelen bij autisme en bijkomende problematiek. Je leert hoe je in jouw overwegingen en handelen jouw cliënten bekijkt vanuit hun sociale netwerk en systeem, en zo mogelijk zijn of haar naasten betrekt. Je ontwikkelt je als spin in het web; je schat samen met je team in welke hulp nodig is en weet waar nodig samenwerkingspartners te betrekken. 
 
Intervisie: de online-intervisiebijeenkomsten helpen je om te reflecteren op wat jij tegenkomt in jouw contact met je cliënten. Deze gestructureerde bijeenkomsten geven je inzicht en handvatten waardoor jij nog beter tot je recht komt als autismespecialist in jouw werk met je cliënten en hun omgeving.

Binnen de post-hbo opleiding autisme krijg je les van 2 hoofddocenten, specialistische gastdocenten en ervaringsdeskundigen.
 
Na iedere lesdag werk je individueel aan je praktijkopdrachten, waarbij je het geleerde direct toepast binnen je eigen werkpraktijk. Je docent leest deze opdrachten mee en geeft gerichte feedback. Daarnaast houd je je eigen ontwikkeling bij in je reflectieverslag. Hierin noteer je na iedere intervisie een korte reflectie op jouw leerdoelen. Ook ga je actief aan de slag met de literatuur. We vragen je voorafgaand aan iedere lesdag een aantal vragen voor te bereiden. Jouw actieve betrokkenheid bij de opleiding zorgt voor diep leren en helpt je om de door jou opgedane kennis en vaardigheden toe te passen in je eigen werkpraktijk.

Je hebt minimaal een hbo-bachelor, wo-bachelor of -master afgerond. Heb je een vergelijkbare opleiding gevolgd, maar geen bachelor-diploma? Overleg dan met de RINO Groep over mogelijke toelating. Je hebt minimaal twee jaar relevante praktijkervaring op hbo-niveau met mensen met een autismespectrumstoornis.

Doelgroep

 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Toegepast psycholoog
 • POH-GGZ
 • Ggz-agoog
 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Jeugdverpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Diagnostisch werkende
 • Vaktherapeut (speltherapie)

Inhoud

 • Introductie
 • Diagnostiek en digitaal behandelen
 • Kind en jeugd (twee lesdagen)
 • Angst, dwang en trauma
 • Prikkelverwerking en sensorische informatieverwerking
 • Volwassenen (twee lesdagen)
 • Verslaving
 • Zelfbeeld, stemming, depressie en suïcide
 • Slaap- en eetstoornissen
 • Persoonlijkheid
 • Seksualiteit
 • Eindpresentaties

Toetsen

1. Ontwikkelingsgerichte toetsen:
 Voortgang praktijkopdrachten.
• Actieve deelname aan intervisie, online meetings en lessen
2. Selectieve toetsing:
Portfolio-opdrachten:
1. Literatuurvragen en antwoorden
2. Praktijkopdrachten
3. Reflectieverslag
4. Pitch over persoonlijke ontwikkeling, theorie en functioneren in de eigen praktijk

Daarnaast moet je aan een aantal voorwaarden voldoen om het certificaat te ontvangen, zoals aanwezigheid bij en voldoende bijdrage aan de (online)lessen.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

Literatuur & Benodigdheden

 • Blijd-Hoogewys, E., Monsma, M., & Swets, M. (2021). Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis 2. Amsterdam, Hogrefe. 
 • Mattelin, E., & Volckaert, H. (2014). Oplossingsgericht aan de slag met mensen met autisme. Antwerpen, Maklu Uitgevers. 
 • Van Staveren, R. (2018). Hart voor herstel. Utrecht, De Tijdstroom.
 • Beenackers, M., & Van der Rol, T. (2020). Zoektocht naar jezelf. Gratis te downloaden op lister.nl
 • Peeters, W. (2019). Autisme in het gezin: Het gezin als hefboom voor verandering. Antwerpen, Maklu Uitgevers.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: dr. John van DaalMischa Wink MScdrs. Marc Bosmadrs. Welmoed Visser-Korevaardr. Richard Vuijkdrs. Johan van Zanten
 • Docenten

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: AU222 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl

  Ook interessant voor jou