'De babyobservatie is essentieel voor de opleiding IMH-specialist; zo ontdek je hoe je reageert op wat je meemaakt in je werk'

Interview met Margreet Hornstra Moedt

6 januari 2020
 

Margreet Hornstra Moedt

Een geïntegreerde blik ontwikkelen, aandacht voor zelfreflectief vermogen van deelnemers, en goede verbindingen maken tussen IMH-generalisten en -specialisten. Dat zijn enkele speerpunten waaraan Margreet Hornstra Moedt wil bijdragen als tweede hoofdopleider IMH-opleidingen bij de RINO Groep, vanuit haar focus op de opleiding IMH-specialist. Ze juicht de recente aanpassingen van harte toe. En ziet de samenwerking met collega-hoofdopleider Phineke Tielenius Kruythoff als een uitgelezen kans om samen aan te sluiten op de recente veranderingen binnen het werkveld.

Margreet omschrijft zichzelf als iemand met een brede werkervaring op IMH-gebied. Maar ook als een samenwerker, iemand die verbindingen legt, die kijkt wat er op een bepaald moment nodig is en van daaruit helpt opbouwen en uitbouwen. Sinds augustus 2019 werkt ze als hoofdopleider IMH bij de RINO Groep met de focus op IMH-specialist. Daarin ondersteunt en versterkt ze collega Phineke Tielenius Kruythoff, die ook hoofdopleider IMH is, met focus op de opleiding IMH-consulent (voorheen generalist).
 

Brede ervaring binnen werkveld

De focus op het hoofdopleiderschap IMH-specialist is voor Margreet een logische vervolgstap op haar uitgebreide ervaring als IMH-specialist. Zo werkt ze al vijf jaar als Gz-psycholoog en psychotherapeut bij Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis, onder andere bij de polikliniek 0 tot 6 en bij de combipoli, een samenwerking tussen de kinder- en volwassenenpsychiatrie. ‘Maar daarvoor heb ik ook op veel verschillende plekken in de Jeugdzorg gewerkt, onder andere bij medisch kleuterdagverblijven en bij een vrouwenopvang’, vertelt ze, ‘en dat zie ik als een voordeel voor mijn hoofdopleiderschap. De doelgroep van IMH-specialisten bevindt zich namelijk binnen een breed werkveld, dus onze deelnemers werken eveneens op uiteenlopende plekken.’ In 2018 werd Margreet docent van een aantal IMH-specialistenmodules bij de RINO Groep. Vervolgens nam ze zitting in de opleidingscommissie. ‘Toen dit jaar de optie zich aandiende om hoofdopleider te worden, kwam dat om verschillende redenen op een goed moment. Zo heb ik momenteel voldoende tijd en ruimte in mijn leven om dit vorm te kunnen geven. Daarnaast heb ik veel ‘kilometers’ gemaakt; ik heb veel verschillende ervaringen opgedaan binnen het werkveld als ouder-kindbehandelaar waardoor ik vind dat ik als hoofdopleider een goede bijdrage kan leveren. En verder vind ik het leuk om gezamenlijk iets te helpen opbouwen en uitbouwen. Daar steek ik graag mijn energie in.’
 

Geïntegreerde blik

Vanuit haar nieuwe rol vindt ze het belangrijk dat er nog meer aandacht is voor het monitoren van deelnemers en voor hun persoonlijke ontwikkeling. ‘Dat doe ik overigens samen met Phineke en de opleidingscommissie’, zegt ze. ‘We hebben heel regelmatig overleg met elkaar, zodat we een gezamenlijk gedragen visie kunnen smeden.’ Ook vindt ze het verder uitbouwen van een geïntegreerde blik bij deelnemers belangrijk. ‘Als integratief psychotherapeut werk ik zelf niet vanuit een bepaald model of een bepaalde stroming. Ik kies per patiënt welke ‘Port of Entry’ daar het beste bij past. Die brede oriëntatie past ook bij de deelnemers die de IMH-specialistenopleiding doen. Ik vraag onze docenten dan ook om verschillende invalshoeken en stromingen binnen de ouder-kindbehandeling tot hun recht te laten komen binnen de opleidingen.’
 

Babyobservatie

Margreet juicht de veranderingen binnen de opleidingen IMH-specialist en -consulent/generalist van harte toe. Dit is in goed overleg met de DAIMH tot stand gekomen. Voor beide opleidingen geldt dat het opleidingsprogramma inhoudelijk nu nog steviger in elkaar zit. ‘De opleiding IMH-specialist is verder uitgebouwd, waarbij de ontwikkeling van het eigen reflectief vermogen een belangrijk onderdeel is. De babyobservatie is daarbij essentieel voor de opleiding IMH-specialist en de opleiding voldoet nu dan ook aan de eisen die de DAIMH heeft gesteld om voor het specialistenregister in aanmerking te komen. Het is belangrijk om te ontdekken hoe je zelf reageert op wat je meemaakt in je werk’, zegt ze, ‘hoe jij op bepaalde dingen reageert vanuit je eigen geschiedenis. Hoewel de babyobservatie nog niet verplicht is voor deelnemers die de opleiding IMH-consulent/generalist volgen, hebben we er daarom bij de RINO Groep toch voor gekozen om de babyobservatie óók in de deze opleiding op te nemen.’
 

Nieuwe inzichten door supervisie

Supervisie is vanuit de DAIHM niet verplicht. ‘Wij vinden het echter heel belangrijk om dit binnen de IMH-specialistenopleiding van de RINO Groep wel te doen. Doordat deelnemers  hun eigen casus kunnen inbrengen, vallen er als het ware veel kwartjes.’ De supervisies helpen hen om het geleerde en de praktijk beter met elkaar te verbinden. ‘We werken hierbij in kleine groepen en vragen deelnemers om een stuk van een behandeling op film te tonen, waarbij zijzelf, de vader en/of moeder en de baby in beeld zijn. Met de groep bekijken we dan wat we zien, en we denken na over wat er gebeurt in de binnenwereld van de ouder en de baby - én van de therapeut. Vervolgens bespreken wij de ‘Port of Entry’, de insteek die je voor de behandeling kiest.’ Margreet legt uit dat deelnemers door supervisie tot nieuwe inzichten komen doordat het ze de gelegenheid geeft om van een afstand naar zichzelf te kijken. ‘En dat doe je gewoonlijk niet. Je kunt het beeld stilzetten, of terugspoelen. Nogmaals kijken of er wel gebeurde wat jij op dat moment dácht dat er gebeurde. Maar ook observaties van medecursisten kunnen je tot nieuwe inzichten brengen.’
 

Toekomstvisie

Opbouwen en uitbouwen gaat stap voor stap. Maar daarbij heeft Margreet wél haar blik gericht op de welbekende stip op de horizon. ‘Ik hoop te bereiken dat door de IMH-opleiding van de RINO Groep ook het aanbod van IMH-behandelingen bij zorgaanbieders steeds meer een plek gaat krijgen’, zegt ze. 'Zoals iedereen sta ik op de schouders van mijn voorgangers. Ruim 10 jaar geleden raakte ik geïnspireerd door Marja Rexwinkel, van wie ik nu het stokje samen met Phineke heb overgenomen. Ik hoop dat wij, samen met alle docenten, net zo inspirerend zullen zijn voor een nieuwe generatie IMH-consulenten/generalisten en -specialisten. Maar ik merk dat er veel belangstelling is voor de opleiding, dus dat zie ik met vertrouwen tegemoet.’

Over Margreet

Margreet Hornstra Moedt is al ruim 10 jaar IMH-specialist en als zodanig lid van de vereniging DAIMH. Ze werkt als Gz-psycholoog en psychotherapeut bij Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis, onder andere bij de polikliniek 0-6. Sinds augustus 2019 is ze hoofdopleider van de IMH-opleidingen met de focus IMH-specialist. Verder is Margreet lid van de opleidingscommissie en de curriculumcommissie, en sinds 2018 docent bij de IMH-opleiding van de RINO Groep. Daarvoor heeft ze lesgegeven als IMH-docent bij verschillende GZ-opleidingen en bij de opleiding tot schoolpsycholoog.

Wil je meer weten over de opleidingen IMH-specialist en IMH-consulent (voorheen generalist)?