video
30 april 2018

Zorgstandaarden bieden nieuwe kwaliteitsimpuls

Voor de 16 meest voorkomende psychische stoornissen zijn de afgelopen vier jaar zorgstandaarden gemaakt. Daarbij is ook een set van 27 generieke modules ontwikkeld, die bij de behandeling van pas kunnen komen. ‘Nu dit staat, begint het pas’, zegt Sebastiaan Baan, directeur van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. ‘Want nu zal het gebruik van de nieuwe zorgstandaarden op allerlei manieren moeten worden gestimuleerd, bijvoorbeeld door e-learnings. Het is fijn dat de RINO Groep hierbij een actieve rol op zich neemt.’

Sebastiaan Baan, directeur Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ

De zorgstandaarden zijn opgesteld in direct overleg tussen zorgprofessionals, patiënten en naasten. Zo bieden ze een ander perspectief dan de bestaande richtlijnen waarin alleen vanuit medisch oogpunt wordt gekeken naar de beste behandeling.
Baan verwacht dat zowel behandelaren als patiënten/cliënten de meerwaarde van zorgstandaarden zullen ervaren. ‘Ze bieden zicht op alle behandelmogelijkheden en mogelijke alternatieven. Met die informatie zijn zij beter in staat om afwegingen te maken en samen te beslissen welke optie het beste past.’

Voor patiënten en naasten zijn de zorgstandaarden begrijpelijk samengevat en online te zien op thuisarts.nl. Voor behandelaars zijn de zorgstandaarden en modules vastgelegd in een database. Baan: ‘Inmiddels denken wij alweer vooruit over de doorontwikkeling van de zorgstandaarden. Want in de volgende versie willen we ook veelvoorkomende comorbiditeit meenemen. Dat is dus weer een nieuwe uitdaging!’

 Zorginstituut Nederland inventariseerde met het programma ‘Zinnige Zorg’ systematisch of diagnostiek en (therapeutische) interventies op een patiëntgerichte, effectieve en doelmatige manier worden ingezet en wat nodig is om de zorg voor de patiënt verder te verbeteren en onnodige kosten te vermijden. Directeur Hedda van ’t Land sprak met Arnold Moerkamp, voorzitter van Zorginstituut Nederland, over dit programma: 'Van de in totaal 45 ‘signalen’ zullen we de twee met de meeste impact aanpakken. Dat moet ertoe leiden dat zorg in de ggz ook echt resultaat oplevert voor patiënten', aldus Arnold Moerkamp. Bekijk de video Kansrijke verbetersignalen in de GGZ

Ook interessant voor jou