video
30 april 2018

Kansrijke verbetersignalen in de GGZ

Elke burger moet erop kunnen rekenen dat hij of zij goede zorg ontvangt. Niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. De zorg in Nederland staat internationaal op een hoog niveau; dat neemt niet weg dat er verbeterpunten zijn en dat het handhaven van dit niveau niet vanzelf gaat. Zorginstituut Nederland inventariseerde met het programma ‘Zinnige Zorg’ systematisch of diagnostiek en (therapeutische) interventies op een patiëntgerichte, effectieve en doelmatige manier worden ingezet en wat nodig is om de zorg voor de patiënt verder te verbeteren en onnodige kosten te vermijden. Patiëntvertegenwoordigers, bestuurders, professionals en beleidsmakers deden hieraan mee. De inventarisatie resulteerde in een lijst van 45 knelpunten. Daaruit zijn 9 kansrijke verbetersignalen geselecteerd, waarvoor er een redelijke kans is dat ze bij nader onderzoek leiden tot verbeteracties met impact. Bekijk de negen knelpunten onderaan de video.

Directeur Hedda van ’t Land sprak met Arnold Moerkamp, voorzitter van Zorginstituut Nederland, over dit programma: 'Van de in totaal 45 ‘signalen’ zullen we de twee met de meeste impact aanpakken. Dat moet ertoe leiden dat zorg in de ggz ook echt resultaat oplevert voor patiënten', aldus Arnold Moerkamp. 

Arnold Moerkamp, voorzitter Zorginstituut Nederland

De 9 kansrijke verbetersignalen van 'Zinnige Zorg'

Van de onderstaande 9 kansrijke verbetersignalen is vastgesteld dat er een redelijke kans is dat ze bij nader onderzoek leiden tot verbeteracties met impact. Voor de RINO Groep aanleiding om deze verbetersignalen, zoals vermeld in het rapport 'Zinnige Zorg' van Zorginstuut Nederland, naast haar scholingsaanbod te leggen. De uitkomst is: 

Signaal 1 Gevolgen van psychotrauma worden niet herkend

Bij veel patiënten in de GB-GGZ en SGGZ worden de gevolgen van psychotrauma niet (direct) herkend. Hierdoor krijgen ze niet de juiste behandeling en houden klachten onnodig lang aan.
 
Wat bieden wij aan?
 
Cursussen o.h.g.v. trauma:
Modulaire opleiding psychotraumatherapeut
Aanbod met accreditaties van NtVP - Registratie Psychotraumatherapeut
 
Cursussen waarbij aandacht is trauma naast/door andere stoornis/probleem:
Trauma en gehechtheidsproblematiek bij volwassenen
Herkennen en behandelmogelijkheden van trauma bij mensen met een verstandelijke beperking

Signaal 2 EPA-patiënten gebruiken te veel psychofarmaca tegelijk

EPA-patiënten gebruiken vaak meerdere geneesmiddelen naast elkaar, waarbij er geregeld sprake is van irrationele combinaties. Daardoor kunnen onnodige bijwerkingen ontstaan en kunnen de klachten langer aanhouden of ernstiger zijn dan nodig.
 
Wat bieden wij aan?
 
Praktische psychofarmacologie bij volwassenen en ouderen (voorschrijvers)
Psychofarmacologie bij ouderen (niet-voorschrijvers)
Praktische psychofarmacologie kinderen en jeugdigen

Signaal 5 Diagnostiektrajecten zijn te beperkt

Patiënten krijgen voorafgaand aan hun behandeling in de GB-GGZ/SGGZ een te beperkt diagnostisch traject aangeboden, waardoor zij niet de best passende behandeling krijgen aangeboden en onnodig lang klachten houden of dat er sprake is van onder en overbehandeling
 
Wat bieden wij aan?
 
Aanbod o.h.g.v. diagnostiek

Signaal 13 PTSS bij psychotische stoornis wordt niet mee behandeld

Een op de 7 patiënten met een psychotische stoornis heeft ook last van een posttraumatische stress stoornis (PTSS). Uit angst de patiënt te ontregelen wordt het trauma niet altijd behandeld, terwijl dit in veel gevallen wel kan en klachten voor de patiënt verlicht.
 
Wat bieden wij aan?
 
Over behandelen PTSS: alle EMDR-aanbod 
Over psychose: De psychose van binnenuit bekeken

Conclusie: dit zijn nog te gescheiden werelden, ook bij ons aanbod, iets waar we zeker naar gaan kijken.

Signaal 18 Terugvalpreventie na depressie onvoldoende aangeboden

Patiënten die hersteld zijn van een depressie krijgen onvoldoende terugvalpreventie aangeboden waardoor zij een grotere kans hebben om nogmaals een depressie te krijgen.
 
Wat bieden wij aan?
 
Opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ) (met uitgebreid aandacht voor terugvalpreventie na depressie)
Methodisch werken in de basis-ggz
Blended behandelen en begeleiden (met e-health)

Signaal 28 Eerdere diagnoses, ‘etiketten’, hebben negatieve effecten

Patiënten die langdurig of herhaaldelijk in de GGZ in behandeling zijn ondervinden negatieve effecten van eerder gestelde diagnoses (‘etiketten’) in hun dossier. Ze hebben het idee dat behandelaren hen daarmee in een hoek plaatsen en dat dit eventuele nieuwe inzichten in het kader van diagnostiek en behandeling in de weg staat.
 
Wat bieden wij aan?
 
Aanbod op het gebied van diagnostiek
En de volgende cursussen op het gebied van comorbiditeit:
Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
Autisme en comorbiditeit 
Dialectische gedragstherapie

Signaal 42 Licht verstandelijke beperking wordt vaak niet herkend

Bij veel patiënten in de GB-GGZ en SGGZ wordt een licht verstandelijke beperking (LVB) niet (direct) herkend. Hierdoor krijgen ze niet de juiste behandeling en houden klachten onnodig lang aan.
 
Wat bieden wij aan?
 
Psychopathologie bij volwassenen met een lichte verstandelijke beperking
Herkennen van en omgaan met cliënten met een licht verstandelijke beperking