'Een oplossing voor een seksueel probleem begint bij erover kunnen praten'

Interview met Paulien van Haastrecht

18 maart 2018
 

Paulien van Haastrecht, hoofdopleider opleiding tot consulent seksuologie

Waarom is het zo belangrijk dat er meer consulenten seksuele gezondheid komen?
‘We denken in Nederland wel dat we heel open zijn over seks, maar praten over wat het met je doet is nog steeds een taboe. Dat kan ertoe leiden dat mensen onnodig in hun eentje worstelen met seksuele problemen. Een oplossing begint bij erover kunnen praten. Als professional moet je daar vaak de eerste stap in zetten. In deze opleiding leer je hoe je dat goed aanpakt. Ik ben blij om te zien dat steeds meer professionals hun kennis en vaardigheden op dit gebied verdiepen, want hoe meer hulpverleners zonder gêne en zonder oordeel dat gesprek kunnen voeren, hoe beter mensen geholpen worden.’ aldus Paulien van Haastrecht
Vanuit welke visie hebben jullie de opleiding opgezet?

‘Wij gaan uit van een positief en breed perspectief op reproductieve rechten en seksuele gezondheid. Dat betekent niet dat we je vragen je eigen seksuele voorkeuren op te rekken, maar wel dat we een open houding van je verwachten tegenover je cliënten en hun seksuele keuzevrijheid.’

Wat kun je als je de opleiding hebt afgerond?

‘Je doet niet alleen seksuologische basiskennis op, je leert ook je eigen meningen over seks helder te krijgen en respectvol om te gaan met mensen die daar anders in staan. Dat maakt je geen volwaardig seksuologisch therapeut, maar wel een professional die eenvoudige counseling kan hanteren, interventies kan toepassen en die kan adviseren en voorlichten. Je leert ook hoe je je deskundigheid deelt met collega’s en hoe je hen kunt meenemen om de aandacht voor seksualiteit in jullie instelling te verbeteren. En tot slot vinden we het belangrijk dat je onderzoek leert doen en beoordelen. Met die vaardigheden ben je in staat interventies op een verantwoorde manier aan te passen aan je doelgroep, maar ze helpen je ook om het gesprek met managers en beleidsmakers aan te gaan over de noodzakelijke randvoorwaarden voor seksuele gezondheid.’

Wat wil je cursisten vooral meegeven?

‘Een zelfstandige, kritische houding. Tijdens de opleiding investeren we flink in competenties als informatie vinden, beoordelen en vertalen naar je eigen situatie. Daar hoort ook bij dat je jezelf kritisch tegen het licht kunt houden. Je kiest bovendien je eigen leerdoelen en je eigen thema’s, zodat je accenten kunt leggen die passen bij jouw kennis, ervaring, ambities en werksetting. Zo heb je na de opleiding alles in huis om seksuele gezondheid in jouw werk op de kaart te zetten.’

Wil je meer weten over de geaccrediteerde opleiding tot consulent seksuologie?