Met SRH kunnen wij de gemeenten laten zien dat wij effectief herstelondersteunend werken

Interview met Toon van Meel, beleidsmedewerker sectoren beschermd wonen en acute en hoogintensieve zorg

19 april 2017
 

Toon van Meel, beleidsmedewerker sectoren beschermd wonen en acute en hoogintensieve zorg

Gemeenten eisen van zorginstellingen dat zij evidence-based werken. Geen probleem voor de langdurige zorg bij Emergis: met de SRH-methodiek kunnen zij de ambulantisering van het begeleid wonen binnen die eisen gaan doorvoeren, én hun manier van werken verantwoorden.


Wat vragen de gemeenten van jullie?

‘Instellingen die willen dat gemeenten bij hen inkopen moeten voldoen aan een heleboel eisen, maar als het gaat om evidence based werken is er één de belangrijkste: laat ons zien welke bewezen effectieve interventies jullie hanteren. Op het gebied van begeleid wonen komen daar nog eisen bovenop die veelal gebaseerd zijn op de aanbevelingen uit het rapport Dannenberg. De kern daarvan is dat mensen met een zorgbehoefte in principe zelfstandig wonen en ambulante begeleiding krijgen in de wijk, veelal tijdelijk en gericht op zelfregie. Een groot verschil met de langdurige begeleiding in groepswoningen die we gewend waren.’

Hoe bereiden jullie je voor op die veranderingen?

‘Wij werken al jaren met de effectieve methodiek van SRH, Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Die sluit helemaal aan bij deze nieuwe ontwikkelingen. Met SRH werk je namelijk per definitie herstelondersteunend, in fasen en aan concrete doelen. Daardoor is het niet een heel radicale omslag voor onze cliënten en medewerkers, al zullen we bepaalde accenten nog nadrukkelijker gaan leggen. Voor ons is het dus meer een doorontwikkeling van wat we al deden met SRH: de cliënt ondersteunen in zijn zelfregie en de samenleving benutten als bron.’

En hoe helpt SRH jullie om de effectiviteit aan te tonen?

‘De SRH-toolkit bevat een instrument, de modelgetrouwheidsschaal, waarmee wij de gemeenten precies kunnen laten zien hoe we werken. Dat werkt als volgt. Met vaste vragenlijsten interviewen we teammanagers, hulpverleners en cliënten. De scores die daaruit komen, laten zien hoe goed het team erin slaagt om herstelondersteunend te werken. Dat onderzoek doen wij regelmatig. We investeren flink in de opleiding en coaching van onze medewerkers in de SRH-methodiek, maar dat betekent niet automatisch dat die dan ook goed wordt toegepast. De scores maken duidelijk op welke punten een team zich verder kan verbeteren. Dat is de belangrijkste reden om deze onderzoeken regelmatig te doen. Ik ben blij dat we daarmee meteen de gemeenten kunnen laten zien dat we effectief bezig zijn.’

‘De SRH-toolkit bevat een instrument, demodelgetrouwheidsschaal, waarmee wij de gemeenten precies kunnen laten zien hoewe werken. Dat werkt als volgt. Met vaste vragenlijsten interviewen weteammanagers, hulpverleners en cliënten. De scores die daaruit komen, latenzien hoe goed het team erin slaagt om herstelondersteunend te werken. Datonderzoek doen wij regelmatig. We investeren flink in de opleiding en coachingvan onze medewerkers in de SRH-methodiek, maar dat betekent niet automatischdat die dan ook goed wordt toegepast. De scores maken duidelijk op welke punteneen team zich verder kan verbeteren. Dat is de belangrijkste reden om dezeonderzoeken regelmatig te doen. Ik ben blij dat we daarmee meteen de gemeenten kunnenlaten zien dat we effectief bezig zijn.’

Benieuwd naar het scholingsaanbod op het gebied van SRH?