De docenten inspireren met hun kennis en ervaring, maar vooral met hun eigen stijl

Interview met Deelnemer seksuologie Els Driessen

6 december 2016
 

Deelnemer seksuologie Els Driessen

‘Ik werkte al een tijd met mensen met ziektes en seksuele problemen, waardoor ik me graag verder wilde bekwamen op dit terrein. Natuurlijk had ik in mijn opleiding wel een vak seksuologie gevolgd, en in de praktijk leer je ook veel, maar ik vond dat het me toch aan een solide basis ontbrak. Vanuit het ziekenhuis waar ik werk werd er ook op aangedrongen dat ik me hierin verder zou specialiseren, zodat we de seksuologie beter zouden kunnen verankeren. Ik zocht dus scholing die me enerzijds een degelijke basis zou geven, en anderzijds aansluiting bood op mijn eerdere opleidingen. Dat vond ik allebei in deze postmaster.’

Constructief klimaat
‘Dat jaar is me uitstekend bevallen. Je krijgt les van verschillende docenten die ieder specialist zijn op een deelgebied van de seksuologie. En de hoofdopleiders zorgen voor samenhang en structuur. Het zijn stuk voor stuk inspirerende mensen die niet alleen ontzettend veel kennis en praktijkervaring meebrengen, maar bovendien allemaal hun eigen karakteristieke stijl hebben. De technisch-theoretische kennis die ze aangeven wordt op allerlei niveaus uitgewerkt. Zo heb ik geleerd seksuologische problemen niet alleen praktisch te bekijken, maar ook meer beschouwend: vanuit het perspectief van wat seksualiteit voor iemand betekent en heeft betekend in zijn vorming, en wat veranderingen of problemen daar voor invloed op hebben. Ik vond het ook opvallend dat kritische deelnemers werden gewaardeerd: er heerste een constructief klimaat om over zaken door te praten.’
 
Nieuwe dynamiek
‘Na de opleiding ben ik verder gegaan met het registratietraject tot seksuoloog NVVS. De impulsen vanuit de opleiding reiken echter verder dan mij alleen: ze hebben daadwerkelijk meegeholpen aan het beter op de kaart zetten van de seksuologie in het ziekenhuis. De knowhow in het ziekenhuis neemt toe. Zo lopen verpleegkundigen die zich aan het specialiseren zijn soms een spreekuur met mij mee. Dat heeft geleid tot een nieuwe dynamiek op dit terrein en concrete nieuwe ontwikkelingen - niet alleen bij mijn afdeling, medische psychologie, maar ook in de samenwerking met gynaecologen, urologen, chirurgen en oncologen. Inmiddels is er een gynaecoloog-seksuoloog en zijn we bezig met verbreding en uitbreiding van de samenwerkings- en verwijsstructuren in de regio. Zo rollen we de seksuologische kennis steeds breder uit.’
 
Begeleiden vanuit betrokkenheid
‘Seksuologie fascineert mij omdat er veel kanten van het menszijn in samenkomen. Ik werk zelf veel met oncologiepatiënten: in zo’n situatie van beperkingen en kwetsbaarheid kan ik vanuit mijn deskundigheid als seksuoloog, klinisch psycholoog en psychotherapeut in een precaire levensfase zowel op fysiek terrein als op persoonlijk en relationeel gebied waardevolle interventies doen. Dat vind ik het mooie aan mijn werk.’