Deze opleiding heeft me de basis gegeven om met zelfvertrouwen in mijn werk te staan

Interview met Deelnemer cognitieve gedragstherapie Stijn Severijn

1 december 2016
 

Deelnemer cognitieve gedragstherapie Stijn Severijn

Stijn Severijn is diagnosticus en behandelaar bij de UvA PsyPoli in Amsterdam. Hij volgde de basiscursus cognitieve gedragstherapie.


‘Ik werkte in een verslavingskliniek als intaker en behandelaar, maar als basispsycholoog had ik in mijn opleiding vooral theorie opgedaan en weinig praktische kennis meegekregen voor het werken in de praktijk. Daarom koos ik voor deze opleiding, en die is me uitstekend bevallen. Niet alleen heb ik de praktische handvatten voor cognitieve gedragstherapie opgedaan waar ik naar op zoek was, maar ook de achtergronden daarvan, de manieren van denken en benaderen die eraan ten grondslag liggen. Die twee dingen samen hebben me de basis gegeven om met zelfvertrouwen in mijn werk te staan.’

Meteen toepasbaar
‘Wat ik leerde op een lesdag, kon ik de volgende dag meteen toepassen. Holistische theorieën opstellen, functie- en betekenisanalyses maken, alles was direct bruikbaar in mijn werk. Met die vaardigheden kon ik meer structuur geven aan de behandelingen, en kregen mijn cliënten meer inzicht in hun proces. Tijdens de cursus was er bovendien veel ruimte voor bredere vragen en discussie over cognitieve gedragstherapie en over het vak van behandelaar, in het bijzonder voor de therapeut-cliëntrelatie en voor derde-generatie cognitieve gedragstherapie. De kritische blik van de docenten daarbij vond ik verrassend. We kregen de kennis niet klakkeloos overgedragen - die voorzagen ze van kanttekeningen vanuit hun praktijkervaring, en ze daagden ons uit om zelf na te denken over wat we leerden.’
 
Streepje voor
‘De cursus heeft me goed vooruit geholpen in mijn werk. Nadat ik de basiscursus had afgerond, merkte ik dat ik een streepje voor had en dat hielp bij het solliciteren. Ik heb toen de overstap kunnen maken naar mijn huidige baan bij een universitair behandelcentrum, waar ik mensen behandel in het kader van wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe behandelstrategieën en -methoden. Die combinatie van onderzoek en behandelen vind ik heel interessant. Sindsdien heb ik ook nog de vervolgopleiding rond de therapeutische relatie bij persoonlijkheidsstoornissen gevolgd. Ik hoop mijn hele leven door te kunnen leren, want ik vind dit een prachtig vak en wil me er graag in blijven ontwikkelen.’

'Prettig dat alles wat ik in de opleiding leer direct toegepast kan worden in mijn eigen werk: nu doe ik mijn werk met betere theoretische onderbouwing.'

De kracht van de cliënt centraal

‘Het mooiste aan dit werk is voor mij dat je samen met de cliënt op avontuur gaat in zijn hoofd en op zoek gaat naar zijn eigen kracht. Zeker bij minder zware problematiek is cognitieve gedragstherapie heel waardevol, want die geeft aan dat proces structuur en helpt de cliënt inzicht te krijgen - bijvoorbeeld in hoe zaken met elkaar samenhangen, en in coping strategieën. Bovendien zet deze vorm van behandelen mensen zelf aan het werk en leert die ze hun eigen behandelaar te zijn. Dat cognitieve gedragstherapie zo uitgaat van de kracht van de cliënt, is voor mij de grote meerwaarde ervan.’