Psychotraumatherapeut: certificering voor kwaliteit

Interview met Maarten van Son (NtVP) en docent Martijn Stöfsel

18 april 2016
 

Maarten van Son (NtVP) en docent Martijn Stöfsel

De certificering van de psychotraumatherapeut heeft de zorg voor mensen met trauma stevig op de kaart gezet. Wat vraagt goede zorg voor deze groep van de behandelaar? En wat is de waarde van de certificering van deze professionals?


Maarten van Son, voorzitter van de accreditatiecommissie van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP):

‘Tien jaar geleden is de NtVP opgericht omdat er buiten de gespecialiseerde instellingen die zich met trauma bezighielden weinig kennis en kunde was op dit gebied. Sindsdien is de aandacht ervoor flink toegenomen. Om de kwaliteit van zorg te waarborgen heeft de vereniging het kwaliteitsregister voor psychotraumatherapeuten geopend voor BIG-geregistreerde behandelaren die aan de voorwaarden voldoen. Dat is belangrijk omdat het zeer specifieke expertise vraagt om te kunnen omgaan met de complexiteit van psychotrauma. Er is bijvoorbeeld veel sprake van comorbiditeit, de gevolgen van de stoornis zijn ook voor de omgeving groot, en het gaat om een zeer gevarieerde doelgroep - van vluchtelingen tot slachtoffers van verkrachting en professionals van hulpdiensten. Dat stelt hoge eisen aan je vaardigheden op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling.’

Experts als docenten
‘Met de certificering bevorderen we niet alleen de kwaliteit van de zorg, maar ook die van scholing. Ik zie experts uit het veld - mensen met uitgebreide praktijkervaring én een gedegen kennisachtergrond - naar voren treden als docenten, en ik zie opleidingsinstituten zoals de RINO Groep prachtige programma’s ontwikkelen. Zo krijgen we goed geëquipeerde professionals die mensen met trauma echt verder kunnen helpen.’

Martijn Stöfsel, docent aan onder andere de postmaster opleiding tot psychotraumatherapeut en de post-hbo opleiding psychotraumahulpverlener:

‘Trauma is een breed terrein dat loopt van de goed behandelbare posttraumatische stressstoornis tot complex trauma. Die complexe categorie behandelen is als schaken op verschillende borden tegelijk. Als traumabehandelaar moet je daarom een aantal zaken beheersen. Je moet aan het begin een goede diagnose kunnen stellen van alles wat er speelt, je moet een goede casusconceptualisatie kunnen maken van de klachten, coping, en traumatische en andere belangrijke gebeurtenissen, je moet behandelingen vorm kunnen geven vanuit een model dat het mogelijk maakt om steeds van focus te switchen. Uitgangspunt hierbij is een traumaverwerkingsgerichte attitude. Dit alles leer je in de postmaster opleiding tot psychotraumatherapeut van de RINO Groep. Het hoofdbestanddeel daarvan is de ‘Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie: trauma, rouw en verwerkingstechnieken’. Ik geef deze cursus ook in het kader van de registratie tot cognitief gedragstherapeut en die bleek perfect aan te sluiten op de eisen van de NtVP.’

Explosief materiaal
‘Het is belangrijk dat er kwaliteitseisen worden gesteld aan traumabehandelaren omdat ze werken met ’explosief' materiaal: je kunt emoties raken die mensen ontregelen en die moet je dus kunnen hanteren. Je hebt er wel een lange adem voor nodig, maar als je het vak goed beheerst, kun je voor getraumatiseerde mensen echt het verschil maken.’

__________________________________________________________________________________________________________________

Informatie over de postmaster opleiding tot psychotraumatherapeut >