Zelf opleiden met een SRH-licentie

Interview met SRH-docenten Tom van den Boom, Ellen Koelemij en Esther Hoornweg

18 april 2016
 

SRH-docenten Tom van den Boom, Ellen Koelemij en Esther Hoornweg

Organisaties die echt werk willen maken van de SRH-methodiek nemen zelf de regie met een SRH-licentie van de RINO Groep. Zij mogen zelf hun medewerkers opleiden in de methodiek, beschikken altijd over alle actuele materialen, en worden voortdurend op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen. SRH-professionals uit twee instellingen vertellen. Tom van den Boom (SRH-docent) van Emergis en Ellen Koelemij (SRH-kerndocent) en Esther Hoornweg (SRH-docent) van RIBW Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden.

Wat betekent SRH voor jullie?

Tom: ‘De crux van SRH is dat je als hulpverlener echt het contact aangaat met mensen. Voorheen opereerden we vanuit onze kantoortjes en creëerden we afhankelijkheid, maar sinds we met SRH werken durven cliënten weer ontwikkeling aan. Dat heeft in de twintig jaar dat Emergis met SRH werkt heel veel opgeleverd. Mensen die vroeger bijvoorbeeld elke twee maanden werden opgenomen, redden het nu met ambulante begeleiding. Een afdeling waar cliënten zaten die eigenlijk waren opgegeven, hebben we kunnen sluiten omdat iedereen is doorgestroomd. En medewerkers ervaren weer waarom ze voor hun vak hebben gekozen omdat ze echt contact opbouwen in plaats van regels toepassen.’
 
Ellen: ‘SRH kijkt naar de mens als geheel en stelt geen eisen aan doel­vaardigheid of intelligentieniveau. Dat uitgangspunt paste precies bij de zorgvisie die RIBW K/AM in 2005 invoerde.’

Esther: ‘Door SRH richten we ons op wat iemand wel kan in plaats van op wat hij niet kan. Dat geeft mensen het gevoel dat ze mogen zijn zoals ze zijn. Voor de medewerkers is het een pittige ommezwaai van probleemgericht naar krachtgericht werken, maar als het lukt maakt het hun werk leuker. Er is minder strijd en door de focus op de succeservaring kunnen ze nu genieten van wat er wél goed gaat.’

Wat levert de SRH-licentie jullie op?

Tom: ‘Niet alleen een financieel, maar ook een inhoudelijk voordeel. Het houdt de organisatie scherp op vragen als: volgen we de methodiek nog, wat moeten we nog meer leren? We werken daarbij intensief samen met de mensen van de RINO Groep en geven hen ook terug wat wij op de werkvloer ontwikkelen, zodat anderen daarvan kunnen profiteren. Zo hebben we de Herstelacademie opgezet, waar cliënten meer dan zestig verschillende trainingen kunnen volgen die hun herstel ondersteunen. En ook Soteria, ons opvanghuis voor mensen met een eerste psychose, is volledig vanuit de SRH-gedachte opgebouwd. Op dit moment bereiden we ons voor op een organisatie­verandering waarmee SRH nog breder wordt ingevoerd en onze cliënten nog meer zelfregie zullen krijgen.’
 
Ellen: ‘We zijn in 2009 licentiehouder geworden, niet alleen omdat het voordeliger is om medewerkers in huis bij te scholen, maar ook vanwege het meedenken en de betrokkenheid van de RINO Groep die dit met zich meebrengt.

Esther: ‘Het licentiehouderschap is daarnaast belangrijk als stok achter de deur. Om SRH goed te blijven uitvoeren, moet je er steeds weer aandacht aan besteden. Mensen hebben toch de neiging weer te veel uit te gaan van eigen aannames - wij ook.’

Ellen: ‘Wij zijn dan ook niet alleen docenten, maar ook partners in beleidszaken. Met onze nieuwe bestuurder bekijken we nu hoe we met behulp van SRH en Herstel nog meer uit de passie van de medewerkers kunnen halen. We hebben daarbij ook steun aan onze contacten met de mensen van de RINO Groep. Dat is een mooie wisselwerking: wij kunnen altijd terecht met onze vragen, maar leveren omgekeerd ook input vanaf de werkvloer.'