Voor een foren­sisch oplei­dingsaanbod dat voorop loopt in het vak werken wij graag samen met De Forensische Zorgspecialisten, Fivoor, Inforsa, Pompestichting en andere foren­sische settingen. De kennis die deze experts en behan­delaren voortbrengen, wordt voort­durend vertaald naar nieuw aanbod, met name op het gebied van risicotaxatie en -management en de behan­del­ing van risicofactoren. Deze kennis integreren we ook in oplei­dingen voor de brede ggz zoals in de oplei­dingen ggz-agoog en veiligheid in gezin­nen met risico's.

Meer infor­matie over de samen­wer­king met De Forensische Zorgspecialisten vind je bij Forensische Academie.

Nieuw in ons aanbod

Subcategorieën

Risicotaxatie en diagnostiek

Het werken in de foren­sische psychia­trie verschilt op wezenlijke punten van de reguliere hulp­ver­le­ning. Het vereist een speci­fieke benade­ring en des­kun­dig­heid. Wij bieden een uitgebreid foren­sisch scholingsaanbod en maken dit toegankelijk voor professionals en zorginstel­lingen. Het aanbod wordt ontwik­keld door professionals en experts. Deze foren­sische exper­tise wordt geïntegreerd in de oplei­dingen op het gebied van risicotaxatie en diag­nos­tiek.
Toon het aanbod (12)

Begeleiding en behandeling

De vertaling van de foren­sische exper­tise op het gebied van bege­lei­ding en behan­del­ing van patiënten gaat verder dan de foren­sische sector zelf. Ook andere werkvelden kunnen van deze kennis profiteren. Denk hierbij aan de reguliere ggz en de jeugdhulp.
Toon het aanbod (14)