Forensische Academie

De jarenlange samenwerking tussen De Forensische Zorgspecialisten en de RINO Groep heeft in 2013 geresulteerd in de oprichting van de Forensische Academie. Deze structurele samenwerking stelt beide organisaties in staat om optimaal te profiteren van elkaars expertise en gezamenlijk te komen tot goede opleidingsproducten die de sector in de breedte verrijken. Zo leveren De Forensische Zorgspecialisten via de onderdelen Van der Hoevenkliniek en De Waag de hoofdopleider voor de post-hbo opleiding forensische psychiatrie.

Uitgebreid forensisch aanbod

De Forensische Academie biedt een uitgebreid forensisch scholingsaanbod en maakt dit toegankelijk voor professionals en zorginstellingen. Dit betekent dat er ook aanbod wordt ontwikkeld dat verzorgd wordt door professionals en experts van andere organisaties dan De Forensische Zorgspecialisten. Zo werkt de Forensische Academie voortdurend aan state-of-the-art, samenhangend en compleet aanbod voor de forensische sector en de reguliere ggz, jeugdzorg en aanverwante sectoren.

Als Forensische Academie geloven wij dat hulp aan cliënten alleen effectief kan zijn als de hulpverleners vitaal, betrokken en deskundig zijn. De docenten en onderzoekers bieden ervaringsgerichte trainingen, opleidingen en congressen aan die inspelen op de eigen praktijk, altijd vanuit het perspectief dat de cliënt er beter van wordt.

Ook in de Forensische Academie werken wij volgens het principe 'voor en door professionals'. Personen die betrokken zijn bij de cursussen en opleidingen, zijn o.a.:
 

  Vivienne de Vogel is onderzoeker/psycholoog en als hoofd afdeling onderzoek werkzaam bij de Van der Hoeven Kliniek (De Forensische Zorgspecialisten) voornamelijk op het gebied van risicotaxatie. Zij is betrokken bij de Forensische Academie als lid van de stuurgroep, docent en ontwikkelaar.
    
  Larissa Hoogsteder is hoofd behandelzaken jeugd en agressie en vermogen (volwassenen) bij De Waag. Zij is betrokken bij de Forensische Academie als lid van de stuurgroep.

  
Evelyn Klein Haneveld is hoofd behandelzaken huiselijk geweld en zedendelinquentenprogramma's bj De Waag. Zij is betrokken bij de Forensische Academie als lid van de stuurgroep en docent.
  Michiel de Vries Robbé is onderzoeker/psycholoog werkzaam bij de Van der Hoeven Kliniek (De Forensische Zorgspecialisten). Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op risicotaxatie van geweld en beschermende factoren. Michiel is betrokken bij de Forensische Academie als docent en ontwikkelaar.
    
  Erik-Jan Kornman is Gz-psycholoog en gedragstherapeut. Hij is werkzaam bij forensisch psychiatrische polikliniek de Waag (De Forensische Zorgspecialisten) in Utrecht, hoofdbehandelaar Sectie Intensieve Behandeling Zedendelinquenten. Erik-Jan is hoofdopleider van de post-hbo opleiding forensische psychiatrie.
    
  Petra Schaftenaar is clustermanager bedrijfsvoering FPK Inforsa. Zij is hoofdopleider van de opleiding forensisch psychiatrisch werkende, die is ontwikkeld in samenwerking met het landelijk overleg forensische sector. De deelnemers komen vanuit de landelijke forensische psychiatrische afdelingen (FPA).
    
  Roderick Jansen is manager opleidingen bij de RINO Groep, o.a. voor de Forensische Academie. Zijn ervaring als hulpverlener, opleidingsdeskundige en adviseur sluit goed aan bij vragen van klanten, o.a. op forensisch gebied, seksuologie, (SG)LVG, trauma en leiderschap. Hij ontwikkelt opleidingen en trainingen samen met een groot netwerk van (zorg)professionals.

Benieuwd naar ons forensisch opleidingsaanbod?

Interview

De Forensische Zorgspecialisten en de RINO Groep hebben hun krachten gebundeld in de Forensische Academie: een nieuw opleidingsinstituut op het gebied van forensische zorg. Wat gaat die samenwerking opleveren? Vier betrokkenen vertellen.

De Forensische Zorgspecialisten, vooral bekend door haar onderdelen de Van der Hoeven Kliniek, De Waag en de Forensische Polikliniek Kindermishandeling, bood tot voor kort kennis en expertise aan via het eigen opleidingscentrum Forum Educatief. Toen dit voorjaar besloten werd dit op te heffen, was de samenwerking met de RINO Groep snel beklonken. ‘Er is al jaren een goede relatie tussen de twee instituten,’ zegt Roderick Jansen, manager opleidingen bij de RINO Groep. ‘Daardoor konden we snel van start.’

Wil je het hele interview lezen?

Minicollege - Vivienne de Vogel over risicotaxatie

Minicollege - Vivienne de Vogel over risicotaxatie

Meer informatie of vragen?

Neem contact op met onze infodesk:
030 230 84 50
infodesk@rinogroep.nl