Als klinisch neuropsycholoog ga je een laag dieper dan de classificerende symptoombenadering

Interview met Deelnemer klinische neuropsychologie Constance Vissers

23 april 2015
 

Deelnemer klinische neuropsychologie Constance Vissers

‘Ik heb het allemaal achter elkaar gedaan: promotieonderzoek, de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en daarna de opleiding tot klinisch neuropsycholoog. Dat komt doordat ik al tijdens mijn studie psychologie gefascineerd raakte door het verband tussen hersenen en gedrag, en dan met name de neuropsychologie van taalontwikkeling en ontwikkelingsstoornissen. Ik wilde me daar verder in verdiepen - vanuit de kliniek, met ruimte voor wetenschappelijk onderzoek. Dat kon bij het Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie van het Vincent van Gogh in Venray: een specialistische kliniek en polikliniek voor mensen met zeldzame, onbegrepen of therapieresistente psychiatrische aandoeningen.’


‘De opleiding is me heel goed bevallen. Ik heb geleerd complexe problematiek op hypothesetoetsende wijze neuropsychologisch in kaart te brengen en zo de aard van de aandoening te onderbouwen. Dat geeft inzicht in de dagelijkse problemen van de patiënt én in de ontwikkelingsmogelijkheden. Als klinisch neuropsycholoog ga je zo een laag dieper dan de classificerende symptoombenadering. In de opleidingsgroep waren we met collega’s onder elkaar - bijzonder voor klinisch neuropsychologen, want we zijn in Nederland nog maar met zo weinigen. Onze discussies en uitwisseling van kennis waren heel vruchtbaar doordat we allemaal uit verschillende arbeidscontexten kwamen. En dat is na de opleiding niet opgehouden: we hebben nog steeds contact en bieden elkaar intervisie.’

‘Tijdens mijn GZ- en KNP-opleiding heb ik samen met een klinisch psycholoog een multidisciplinaire behandeling ontwikkeld voor mensen met autisme om hun begrip van eigen en andermans denk- en gevoelswereld (‘theory of mind’) te ontwikkelen. Deze behandeling wordt nu op haar effectiviteit onderzocht. Inmiddels werk ik bij Koninklijke Kentalis als klinisch neuropsycholoog en onderzoeker. In deze functie combineer ik opnieuw klinisch werken met wetenschappelijk onderzoek, sinds oktober 2014 aan het Behavioral Science Institute van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dat betekent pionieren en innoveren: een brug slaan tussen wetenschappelijke bevindingen die vers van de pers komen en de praktijk van zorg en onderwijs. Ik ervaar deze werkkring als bijzonder boeiend en uitdagend.’

__________________________________________________________________________________________________________________

Meer informatie over de opleiding tot klinisch neuropsycholoog >