Postmaster opleiding tot klinisch neuropsycholoog

De specialistische opleiding tot klinisch neuropsycholoog (KNP) is een vierjarige opleiding die voortbouwt op de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Deelnemers van de opleiding verwerven uitgebreide kennis van de relatie tussen hersenen en gedrag: diagnostiek, behandeling en wetenschappelijk onderzoek & innovatie. Daarnaast is de opleiding gericht op kennis van en vaardigheden in management en organisatie van zorginstellingen.
 

De opleiding is voor gezondheidszorgpsychologen die vanuit een neuropsychologische invalshoek werkzaam willen zijn als behandelaar en manager in een gezondheidszorginstelling. Na het behalen van je universitaire studie en de GZ-opleiding word je via de specialistische KNP-opleiding geschoold tot expert op het gebied van diagnostiek en behandeling. De positie van klinisch neuropsycholoog is vergelijkbaar met die van de medisch specialist. 

Als klinisch neuropsycholoog pas je kennis toe van de relatie tussen hersenen en gedrag op diagnostiek en behandeling van patiënten met (veronderstelde) neuropsychologische aandoeningen. Dit doe je zowel bij volwassenen als kinderen en jeugdigen. Daarnaast draag je als leidinggevende deze kennis over, onder andere door het uitvoeren en vertalen van wetenschappelijk onderzoek in de praktijk. Meer over het werk van de klinisch neuropsycholoog vind je in onze brochure.
 

Wat doet de klinisch neuropsycholoog?

De klinisch neuropsycholoog is in staat om zijn/haar uitgebreide kennis van de relatie tussen hersenen en gedrag toe te passen op diagnostiek en behandeling van patiënten met (veronderstelde) neuropsychologische aandoeningen, zowel bij volwassenen als kinderen en jeugdigen. Bovendien kan de klinisch neuropsycholoog als leidinggevende deze kennis overdragen, onder andere door het uitvoeren en vertalen van wetenschappelijk onderzoek in de praktijk.

Waar werkt de klinisch neuropsycholoog?

Als klinisch neuropsycholoog ben je binnen de ggz in de volle breedte inzetbaar. Naast patiënten met verworven hersendisfuncties en specifieke groepen psychiatrische patiënten hebben ook kinderen met ontwikkelingsstoornissen en leerproblemen baat bij klinisch toegepaste neuropsychologische deskundigheid.

Welke registratie levert dit op?

Het beroep klinisch psycholoog is opgenomen als specialistisch beroep in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bevorderen en te bewaken.

Wil je de opleiding tot klinisch neuropsycholoog volgen dan dien je in het bezit te zijn van de BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog.

Hoe ziet de opleiding tot klinisch neuropsycholoog eruit?

Cursorisch programma

Binnen drieënhalf jaar volg je het cursorische programma. De lessen vinden eens in de twee à drie weken plaats bij de RINO Groep in Utrecht, in cursusblokken van twee achtereenvolgende dagen. Het cursorische programma omvat de volgende onderdelen:

 
Onderwerp Theorie en vaardigheid Literatuur en opdrachten
Fundamentele theorie 120 140
Diagnostiek 156 205
Indicatie en behandeling 156 205
Wetenschappelijk onderzoek 108 135
Management, ethiek, onderwijs geven, overig 60 75
Totaal aantal uren 600 760

Praktijkprogramma

Het praktijkopleidingsprogramma heeft een totale omvang van 3240 uur. Daarnaast maakt 260 uur supervisie en werkbegeleiding deel uit van de praktijkopleiding. De praktijkwerkzaamheden zijn als volgt verdeeld:

 
Werkzaamheden Praktijkuren Supervisie
Diagnostiek 1000 80
Indicatiestelling en behandeling 1000 80
Wetenschappelijke vorming en innovatie 650 80
Management, ethiek en overige taken 590 20
Totaal aantal uren 3240 260
 

Verantwoordelijken

Hoofdopleiders
Mw. prof. dr. H. Swaab
Prof. dr. J.I.M. Egger (plaatsvervangend)
Hoofddocenten
Mw. drs. T.R.J.M. Bessems
Mw. prof. dr. L. Krabbendam
Mw. dr. S. van Rijn
Mw. prof. dr. M.J.E. van Zandvoort
Opleidingsmanager
Mw. L. (Lucia) Bracco Gartner MSc

Start

Het praktijkdeel start in januari en het cursorisch onderwijs in maart/april. 
 

Medewerkers opleiden tot klinisch neuropsycholoog

Heeft jouw instelling of praktijk de ambitie om medewerkers op te leiden tot klinisch neuropsycholoog? Dan is het nodig dat je zorginstelling erkend wordt als praktijkinstelling. Lees hier hoe je een erkende praktijkinstelling wordt.
 
Is jouw praktijkinstelling al erkend en wil je een vacature voor een BIG-opleidingsplaats onder de aandacht brengen, dan kun je terecht op de BIG-Marktplaats.


Kosten

Per 1 september 2024 bedragen de opleidingskosten € 30.680*, exclusief de kosten voor literatuur.
*De RINO Groep behoudt zich het recht voor om de opleidingsprijzen jaarlijks te indexeren

 

Sollicitatie & selectie

De praktijkinstellingen hebben informatie over de beschikbare praktijkopleidingsplaatsen. Zodra er vacatures voor opleidingsplaatsen zijn, kun je hierop solliciteren. Omdat opleidingsplaatsen beperkt extern worden aangeboden, kun je zelf erkende praktijkinstellingen benaderen door middel van een open sollicitatie. Je vindt sommige vacatures ook op onze BIG-Marktplaats.

 

 1. Sollicitatie:
  Je solliciteert naar een opleidingsplaats bij een praktijkinstelling.
   
 2. Voordracht:
  Na de sollicitatieprocedures binnen de praktijkinstellingen, dragen de praktijkinstellingen de geselecteerde kandidaten voor aan de hoofdopleider.
   
 3. Toelatingsgesprek:
  Vervolgens word je uitgenodigd voor een toelatingsgesprek met de hoofdopleider/jaargroepopleider. Je bent aangenomen zodra de hoofdopleider instemt met jouw voordracht.
   
 4. Bevestiging:
  Je ontvangt bevestiging over toelating en in welke groep je bent ingedeeld.
   
 5. Overeenkomst:
  Je ontvangt de opleidingsovereenkomst en je sluit een leerarbeidsovereenkomst met de praktijkinstelling.
 6. Opleidingsregister:
  Alle deelnemers aan een BIG-opleiding zijn verplicht zich in te schrijven in het opleidingsregister beheerd door de Federatie Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt). Voor meer informatie en inschrijving: FGzPt.

Interview met oud-deelnemer Constance Vissers

‘Als klinisch neuropsycholoog ga je een laag dieper dan de classificerende symptoombenadering’

'De opleiding is me heel goed bevallen. Ik heb geleerd complexe problematiek op hypothesetoetsende wijze neuropsychologisch in kaart te brengen en zo de aard van de aandoening te onderbouwen.' Lees meer >

Interview met oud-deelnemer Thelma Schilt

‘Ik wilde me verder ontwikkelen om een stapje hoger te komen, door verdieping en verbreding’

'Door de opleiding ben ik veel meer allround geworden: met name op behandelgebied heb ik me sterk ontwikkeld.' Lees meer >

Onze BIG-Marktplaats is dé plek voor vraag en aanbod rond opleidingsplekken, supervisoren en samenwerkingen.

Hoofdopleider

Wil je meer weten over deze opleiding?

Bel of mail ons, we helpen je graag.

(030) 230 84 40servicebureauBIG@rinogroep.nl