Resultaten voor 'acceptance and commitment therapy'

Opleidingen (eerste 8 van de 14)

Start: 20 september 2024

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Hoe kan een mens al zijn innerlijke ervaringen honoreren, ook de minder prettige? Dat is de kern van Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Ervaar de zes kernprocessen rondom psychologische flexibiliteit van ACT zelf en leer ze overdragen aan je cliënt…

Start: 18 april 2023

Acceptance and Commitment Therapy (ACT-HBO)

Hoe maak je in de beperkte behandeltijd van de generalistische basis-ggz gedragsverandering mogelijk? Maak kennis met kortdurende interventies uit de ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Je ervaart de zes kernprocessen van ACT en zet de eerste stappe…

Start: 22 maart 2024

Seminar Neuropsychotherapie: grenzen aan behandelbaarheid en alternatieven

Hersenletsel gaat vaak gepaard met emotionele problemen. Voor het beïnvloeden van problematische emoties zijn er verschillende methoden zoals o.a. ACT, Vaktherapie, Oplossingsgerichte therapie en Mediatieve therapie. Experts als Lizzy Boots, Jeanette Dij…

Start: 10 oktober 2024

Basiscursus Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)

Hoe help je mensen om depressie en stressgerelateerde klachten tegen te gaan? In deze cursus leer je Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) inzetten als therapeutische techniek. Daarvoor maak je je de mindfulnessmethode zelf eigen en leer je aandacht…

Start: 11 december 2024

Single Session Therapy

Het idee achter Single Session Therapy is dat uitdagingen en obstakels een normaal onderdeel van ieders leven zijn en dat we daar allemaal wel eens hulp nodig bij hebben. Soms van een professional. Je krijgt kennis over de uitgangspunten en werkzame elem…

Start: 20 mei 2025

Masterclass Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP) - Level 1

Voor kinderen met relationeel (ontwikkelings)trauma ontwikkelde Dan Hughes de Dyadic Developmental Psychotherapy; een systeemgerichte behandelvorm. Belangrijk is een houding die je omschrijft als PACE: playfulness, acceptance, curiosity en empathy. Ervar…

Start: 23 september 2024

Dialectische gedragstherapie

Dialectische gedragstherapie (DGT) blijkt ook effectief te zijn bij een veelvoud van ernstige (gedrags)problematiek, vaak comorbide aan de persoonlijkheidsstoornis. Behandeling van ernstige emotionele ontregeling kan echter pas plaatsvinden als de onders…

Start: 22 oktober 2024

Hechtingsgerichte systeemtherapie met een hoofdrol voor de poppetjes

Hoe help je ouders om hun kind te begrijpen en kinderen om zichzelf verstaanbaar te maken, zodanig dat psychopathologie vermindert? Maak kennis met twee elkaar aanvullende en versterkende methoden; het werken met poppetjes en hechtingsgerichte gezinsther…