Resultaten voor 'acceptance and commitment therapy'

Opleidingen (eerste 8 van de 13)

Start: 2 december 2022

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Hoe kan een mens zijn innerlijke negatieve ervaringen honoreren? Dat is de kern van Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Ervaar de zes kernprocessen rondom psychologische flexibiliteit van ACT zelf en leer ze overdragen aan je cliënten. Je ontdekt in…

Start: 10 januari 2023

Acceptance and Commitment Therapy (ACT-HBO)

Hoe maak je in de beperkte behandeltijd van de generalistische basis-ggz gedragsverandering mogelijk? Maak kennis met kortdurende interventies uit de ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Je ervaart de zes kernprocessen van ACT en zet de eerste stappe…

Start: 29 juni 2022

Congres Autisme, een concept in beweging

Steeds meer blijkt dat autisme een andere informatieverwerking betreft en niet zozeer een prikkelgevoeligheid. De mate van psychische kwetsbaarheid die hieruit voortkomt en de variatie hierin vraagt om hulp op maat. Sprekers als Linsey Wijburg, Wouter St…

Start: 30 maart 2023

Basiscursus Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)

Hoe help je mensen om depressie en stressgerelateerde klachten tegen te gaan? In deze cursus leer je Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) inzetten als therapeutische techniek. Daarvoor maak je je de mindfulnessmethode zelf eigen en leer je aandacht…

Start: 14 maart 2023

Masterclass Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP) - Level 1

Voor kinderen en jongeren die te maken hebben met relationeel (ontwikkelings)trauma ontwikkelde Dan Hughes de Dyadic Developmental Psychotherapy; een systeemgerichte behandelvorm. Belangrijk is een houding die Dan omschrijft als PACE: playfulness, accept…

Start: 19 januari 2023

Hechtingsgerichte systeemtherapie met een hoofdrol voor de poppetjes

Hoe help je ouders om hun kind te begrijpen en kinderen om zichzelf verstaanbaar te maken, zodanig dat psychopathologie vermindert? Maak kennis met twee elkaar aanvullende en versterkende methoden; het werken met poppetjes en hechtingsgerichte gezinsther…

Start: 15 maart 2023

Dialectische gedragstherapie

Dialectische gedragstherapie (DGT) blijkt ook effectief te zijn bij een veelvoud van ernstige (gedrags)problematiek, vaak comorbide aan de persoonlijkheidsstoornis. Behandeling van ernstige emotionele ontregeling kan echter pas plaatsvinden als de onders…

Start: 21 september 2022

Mentaliseren Bevorderende Therapie in gezinnen en systemen (MBT-F)

Hoe verbeter je de relaties binnen gezinnen waar persoonlijkheidsproblematiek speelt? In deze cursus leer je werken met Mentalisation Based Family Therapy (MBFT). Door mentaliserende processen op gang te brengen, verbeter je de kwaliteit van de onderling…