Resultaten voor 'acceptance and commitment therapy'

Opleidingen (eerste 8 van de 19)

Start: 9 februari 2024

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Hoe kan een mens zijn innerlijke negatieve ervaringen honoreren? Dat is de kern van Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Ervaar de zes kernprocessen rondom psychologische flexibiliteit van ACT zelf en leer ze overdragen aan je cliënten. Je ontdekt in…

Start: 18 april 2023

Acceptance and Commitment Therapy (ACT-HBO)

Hoe maak je in de beperkte behandeltijd van de generalistische basis-ggz gedragsverandering mogelijk? Maak kennis met kortdurende interventies uit de ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Je ervaart de zes kernprocessen van ACT en zet de eerste stappe…

Start: 5 juni 2024

Acceptance and commitment therapy

Start: 29 juni 2022

Congres Autisme, een concept in beweging

Steeds meer blijkt dat autisme een andere informatieverwerking betreft en niet zozeer een prikkelgevoeligheid. De mate van psychische kwetsbaarheid die hieruit voortkomt en de variatie hierin vraagt om hulp op maat. Sprekers als Linsey Wijburg, Wouter St…

Nieuw
Start: 20 maart 2024

Single Session Therapy

Het idee achter Single Session Therapy is dat uitdagingen en obstakels een normaal onderdeel van ieders leven zijn en dat we daar allemaal wel eens hulp nodig bij hebben. Soms van een professional. Je krijgt kennis over de uitgangspunten en werkzame elem…

Start: 28 maart 2024

Basiscursus Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)

Hoe help je mensen om depressie en stressgerelateerde klachten tegen te gaan? In deze cursus leer je Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) inzetten als therapeutische techniek. Daarvoor maak je je de mindfulnessmethode zelf eigen en leer je aandacht…

Start: 22 maart 2024

Seminar neuropsychotherapie: Emotionele problemen bij hersenaandoeningen, grenzen aan behandelbaarheid en alternatieven

Hersenletsel gaat veelal gepaard met emotionele problemen. Voor het beïnvloeden van problematische emoties zijn er verschillende methoden zoals o.a. Acceptance & Commitment Therapie, Oplossingsgerichte therapie en Mediatieve therapie. Experts als zoals L…

Start: 14 maart 2023

Masterclass Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP) - Level 1

Voor kinderen en jongeren die te maken hebben met relationeel (ontwikkelings)trauma ontwikkelde Dan Hughes de Dyadic Developmental Psychotherapy; een systeemgerichte behandelvorm. Belangrijk is een houding die Dan omschrijft als PACE: playfulness, accept…