Prof. dr. Jelle Jolles over de ontwikkeling van het tienerbrein

'Jongeren zijn helemaal niet lastig, wij vínden ze lastig!'

14 juli 2020
 

Prof. dr. Jelle Jolles

Hij is inmiddels 71 jaar, maar zijn eindeloze fascinatie voor het tienerbrein is er niet minder om. Onlangs bracht emeritus-hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles, zelfs zijn derde boek over het tienerbrein uit: Leer je kind kennen. In deze podcast bespreekt hij de manier waarop volwassenen naar adolescenten kijken en vice versa. Hoe komt het dat beiden elkaar soms zo moeilijk begrijpen?

Luister deze podcast via Soundcloud, iTunes, Google Podcasts of Spotify.


 

Lopen over daken, via wankele dakgoten klimmen, klooien met antennes en radio’s… Het was misschien niet altijd verantwoordelijk en zelfs bij vlagen gevaarlijk, maar het was wel belangrijk voor Jelle Jolles als kind: ‘Op die manier leerde ik wat risico nemen betekende én wat te veel was. Als kind moet je je eigen grenzen verkennen.’
 
Jongeren worden met enige regelmaat weggezet als ‘pubers’, een term met een negatieve bijklank. Onterecht vindt Jolles. Pubers worden door hun ouders vaak als lastig gezien. ‘Maar ze zijn helemaal niet lastig, wij vínden ze lastig!’ stelt Jolles. Zelf spreekt hij daarom liever van jong-, midden- en laat-adolescenten. In deze podcast legt hij dit nuanceverschil uit.
 
Sommige opvoeders denken dat kinderen loslaten en ze alles zelf laten ontdekken de beste manier is om hun kroost klaar te stomen voor de wereld. Jolles is het daar niet mee eens. Hij pleit voor vrijheid in geborgenheid. ‘Kinderen moet je zeker hun gang laten gaan, maar tegelijkertijd hebben ze sturing nodig.’ Jolles bespreekt hoe ouders een meer coachende rol kunnen vervullen.
 
Wetenschappelijk onderzoek zou volgens Jolles bijdragen aan een betere verstandhouding tussen ouders en kinderen. Hij denkt dat het goed is dat we op een andere manier met onze kinderen gaan communiceren en dat daardoor het wederzijdse respect groeit. ‘Plagend communiceren met elkaar kan bijvoorbeeld heel goed werken, maar ook kennisuitwisseling onderling. Probeer naar elkaar te kijken, zodat jij je kind beter begrijpt, maar je kind ook jou. Meer onderzoek hiernaar zou behulpzaam zijn.’

Meer weten over de inzichten en opvattingen van Jelle Jolles? Luister dan naar deze aflevering van de RINO Groep Podcast. 

 

Over de RINO Groep Podcast

De RINO Groep Podcast is een podcastserie over psychologie en de mens achter de wetenschapper. Met deze podcastserie wil de RINO Groep ggz-professionals enthousiasmeren voor het doen van wetenschappelijk onderzoek door te laten zien dat wetenschap meer is dan SPSS en soms ook heel grappig, spannend en verbindend kan zijn.

Presentatie: Jan Meijroos en Jolie Jacobs.
Productie: Byline

Ook benieuwd naar de overige afleveringen van de RINO Groep Podcast? Bekijk het overzicht.