Dr. Indra Boedjarath over interculturele ggz

Heeft de DSM een aspect van systemisch racisme in zich?

3 juni 2024
 

Dr. Indra Boedjarath

Ook binnen de geestelijke gezondheidszorg is culturele sensitiviteit noodzakelijk. Dr. Indra Boedjarath benadrukt in deze aflevering van de RINO Groep Podcast dat het cruciaal is om je bewust te zijn van iemands achtergrond om effectieve hulp te kunnen bieden.

Luister deze podcast via Soundcloud, iTunesGoogle Podcasts of Spotify.


Culturele verschillen hebben invloed op de manier waarop mensen hun emoties uiten en ervaren, vertelt dr. Indra Boedjarath die als psycholoog en psychotherapeut gespecialiseerd is in interculturele vraagstukken. De manier waarop verdriet wordt uitgedrukt kan bijvoorbeeld sterk variëren tussen culturen. Sommige culturen moedigen openlijk huilen aan bij begrafenissen, terwijl andere meer ingetogen zijn. Dit begrip is essentieel voor hulpverleners om aan te sluiten bij hun cliënten en om hun unieke behoeften te erkennen. In deze podcast geeft Indra nog veel meer voorbeelden en inzichten.

Cultural Formulation of Diagnosis

Boedjarath wijst er verder op dat standaard diagnostische modellen beperkingen kennen. De DSM is bijvoorbeeld voornamelijk ontwikkeld op basis van Noord-Amerikaanse en West-Europese normen. ‘Het kan leiden tot misverstanden en inadequate zorg wanneer deze modellen klakkeloos worden toegepast op mensen uit andere culturele achtergronden’, aldus Boedjarath. Om deze reden is de aanvulling van de 'Cultural Formulation of Diagnosis' in de DSM van groot belang, omdat het hulpverleners aanmoedigt om de culturele context van hun cliënten te begrijpen en hierop in te spelen.
 
Er is ook een risico op stigmatisering wanneer culturele verschillen niet op een respectvolle en begripvolle manier worden benaderd. Het is belangrijk dat hulpverleners leren hoe ze sensitieve vragen kunnen stellen die niet alleen gericht zijn op het 'aftikken' van een checklist, maar die echt bedoeld zijn om de cliënt te begrijpen en de behandeling daarop af te stemmen.
Daarbij gebruikt ze systeemtherapie om niet alleen het individu te begrijpen, maar ook diens omgeving en culturele achtergrond. Dit helpt bij het voorkomen van misdiagnoses, bijvoorbeeld wanneer culturele trancetoestanden worden verward met psychoses. Ze pleit onder andere voor het gebruik van tolken om taalbarrières te overbruggen, wat bijdraagt aan een empathische en effectieve behandeling.

Eergevoel en suïcide

Boedjarath promoveerde op onderzoek naar de relatie tussen cultuur en suïcidaal gedrag. Haar focus lag op de Indiase diaspora, met name de Nederlands-Surinaamse Hindoestaanse gemeenschap, bekend om hun hoge incidentie van suïcidaal gedrag. Ze ontdekte dat culturele normen zoals eer, academische prestaties en gendergerelateerde druk significante bijdragen leveren aan suïcidaal gedrag.
 
Ze merkte op dat jongere generaties vaak botsen met de normen en waarden van hun ouders, wat kan leiden tot meer suïcidaal gedrag. Bovendien wordt suïcide in sommige culturen gezien als een geaccepteerde uitweg, versterkt door culturele uitingen zoals liedjes en films.
 
Eergevoel speelt vaak een grote factor in deze. Boedjarath: ‘In het Westen kennen we eergevoel, maar die is vooral op het “ik” gericht ingevuld. Dus als ik me blameer, dan is het aan mij. Dan schaam ik me, dan voel ik me schuldig. Terwijl bijvoorbeeld in een land als Japan, als daar een student zijn examen niet haalt, en de hele familie hoopte dat hij dokter zou worden… dan is dat een blamage voor de héle familie.’

Meer weten over de inzichten van dr. Indra Boedjarath over interculturele ggz?
Luister naar deze aflevering van de RINO Groep Podcast.

Over de RINO Groep Podcast

De RINO Groep Podcast is een podcastserie over psychologie en de mens achter de wetenschapper. Met deze podcastserie wil de RINO Groep ggz-professionals enthousiasmeren voor het doen van wetenschappelijk onderzoek door te laten zien dat wetenschap meer is dan SPSS en soms ook heel grappig, spannend en verbindend kan zijn.

Presentatie: Jan Meijroos en Jolie Jacobs.
Productie: Byline

Ook benieuwd naar de overige afleveringen van de RINO Groep Podcast? Bekijk het overzicht.