Prof. dr. Jim van Os over De Nieuwe GGZ (deel 2)

‘Eigenlijk zijn we met zijn allen aan het ploeteren met de hoop dat de klant beter wordt’

15 mei 2023
 

Prof. dr. Jim van Os

Prof. dr. Jim van Os ziet de huidige knelpunten in de ggz als het gevolg van een systeem dat transformatie behoeft. Volgens hem is het tijd voor verandering, tijd voor een nieuwe ggz. In deze aflevering vertelt Van Os hoe De Nieuwe GZZ er volgens hem uit zou moeten zien. Op dit moment is hij met twee gemeentes aan het experimenteren met deze nieuwe aanpak.


Luister deze podcast via Soundcloud, iTunesGoogle Podcasts of Spotify.


 

Prof. dr. Jim van Os is psychiater, voorzitter van de divisie Hersenen bij het UMC Utrecht en veelgehoord spreker vanwege zijn maatschappijbrede en vernieuwende visie op de ggz, waarin hij pleit voor een radicale verandering van de ggz als systeem. Omdat Van Os daar uitgebreid over kan en wil vertellen, presenteren we zijn verhaal in twee delen: In het eerste deel praten we over de knelpunten in de huidige ggz en wat daaraan ten grondslag ligt: de marktwerking in de zorg. In het tweede deel gaan we dieper in op ‘De Nieuwe GGZ’, een concept voor de ggz zoals het er volgens Van Os uit zou moeten zien.

Een nieuwe aanpak

Waar de behandeling traditioneel vaak één op één tussen behandelaar en patiënt plaatsvindt, gaat hulpverlening aan cliënten volgens De Nieuwe GGZ uit van behandeling in en met groepen mensen. Voordelen die de groepsaanpak oplevert zijn onder andere lotgenotencontact en co-ervaringsdeskundigheid. De rol van de klinisch psycholoog als begeleider is hierbij van groot belang. Tegelijkertijd benadrukt Van Os dat de specialistische professionals onderdeel worden van hetzelfde ecosysteem. Dat vraagt nogal wat flexibiliteit van zorgdeskundigen. Hij legt in deze podcastaflevering uit hoe die begeleiding in zijn werk gaat en hoe het proces van behandeling verandert.

Ervaringsdeskundigheid

Van Os vindt dat er ruimte moet zijn voor alternatieve behandelmethoden en het inzetten van ervaringsdeskundigheid. In deze aflevering betoogt Van Os dat de tegenstelling tussen evidence based behandelmethoden en non-evidence based een schijntegenstelling is. ‘Eigenlijk zijn we met zijn allen aan het ploeteren met de hoop dat de klant beter wordt.’
 
Van Os zet daarnaast in op e-platforms zoals Psychosenet en Proud2be, waarbij onder meer via chat zeven dagen per week met patiënten contact is. Hij legt uit wat voor enorme voordelen dat met zich meebrengt, en weerlegt mogelijke tegenargumenten.

Toekomst

Zíjn weg is niet per definitie dé weg, zegt Van Os. Er is nog een lange weg te gaan en er liggen uitdagingen op het gebied van financiering. De toewijding van de betrokkenen is er echter niet minder om. Van Os is dan ook enthousiast dat vooruitstrevende gemeentes willen experimenteren met de nieuwe aanpak. In deze aflevering legt Van Os wanneer wat hem betreft de Nieuwe GGZ echt geslaagd is.

In deel 1 van dit tweeluik spreken we Jim van Os over de knelpunten van de ‘oude’ ggz en de destructieve marktwerking op de gezondheidszorg. Die aflevering kun je hier terugluisteren.

Meer weten over de visie op een nieuwe ggz van prof. dr. Jim van Os? 
Luister naar deze aflevering van de RINO Groep Podcast.
 

Over de RINO Groep Podcast

De RINO Groep Podcast is een podcastserie over psychologie en de mens achter de wetenschapper. Met deze podcastserie wil de RINO Groep ggz-professionals enthousiasmeren voor het doen van wetenschappelijk onderzoek door te laten zien dat wetenschap meer is dan SPSS en soms ook heel grappig, spannend en verbindend kan zijn.

Presentatie: Jan Meijroos en Jolie Jacobs.
Productie: Byline

Heb je de eerste aflevering met Jim van Os gemist over knelpunten in de ggz en marktwerking in de zorg?

Ook benieuwd naar de overige afleveringen van de RINO Groep Podcast? Bekijk het overzicht.