Dr. Anne Marsman over ervaringsdeskundigheid in de wetenschap en behandelkamer

-

1 juni 2022
 

Dr. Anne Marsman

Dr. Anne Marsman is recent gepromoveerd op onderzoek naar de langdurige impact van ingrijpende jeugdervaringen. Bijzonder is dat zij als ervaringsdeskundige haar eigen ervaring met psychische klachten benoemt in het voorwoord van haar proefschrift – met meer dan 7000 reacties als gevolg. Dit belooft een unieke aflevering over de toepassing van ervaringsdeskundigheid in de wetenschap, maar ook in de behandelkamer; over de mens achter de wetenschapper.

Luister deze podcast via Soundcloud, iTunesGoogle Podcasts of Spotify.
 
 

Anne Marsman is online psycholoog bij Proud2Bme en initiatiefneemster van het nieuwe platform TraumaNet. In aflevering 12 van de RINO Groep Podcast vertelt zij over de eetstoornis die zij op dertienjarige leeftijd ontwikkelde. Haar ervaring met psychische klachten en hulpverlening heeft zij impliciet meegebracht in haar onderzoek en als aanleiding benoemd in het voorwoord van haar proefschrift: ‘Beyond dis-ease and dis-order.’
 
Dat dit veel losmaakte binnen de ggz en als baanbrekend werd gezien, verbaast Marsman nog steeds: ‘Hoe je iets hebt aangevlogen en welke conclusies je trekt, heeft grotendeels te maken met waar je vandaan komt en wat je eigen ervaring is. Het is dan ook niet zo dat het inbrengen van je eigen ervaring als wetenschapper de resultaten van je onderzoek ondermijnt, júíst niet.’
 
Marsman verbaast zich er ook over dat er tijdens haar universitaire opleiding psychologie geen aandacht werd besteed aan de rol die eigen ervaring met psychische klachten kan spelen, en hoe hier als hulpverlener in wording mee om te gaan. Ze vertelt zich in de opleiding bijvoorbeeld erg verbaasd te hebben tijdens een wekenlang blok over seksuele stoornissen, waarbij geen aandacht was voor eventueel seksueel misbruik bij de studenten zelf: ‘Als je ervaring hebt met seksueel misbruik kan het best wat met je doen om je wekenlang in stof over seksuele stoornissen te moeten verdiepen. Daar zou aandacht voor moeten zijn.’

Dis-ease en dis-order

Naast haar zienswijze op de rol van ervaringsdeskundigheid in de wetenschap, vertelt Marsman ook over eetstoornissen, trauma en haar proefschrift. Ze vertelt in deze aflevering onder meer over hoe eigen ervaring van een hulpverlener van meerwaarde kan zijn in het contact met een cliënt, maar dat het ook nauw kan luisteren of dat wat je deelt helpend is of niet.
 
Marsman pleit ervoor om mental disorders niet per definitie als stoornis te benaderen, maar eerder als het gevolg van dis-order: situaties waarin chaos en wanorde overheersten en van waaruit klachten zijn ontstaan. In de behandeling moet dan ook aandacht besteed worden aan het ontwikkelen van zelfregulatie, vindt ze, wat helpt om zogezegd van dis-order en dis-ease naar een situatie van order en ease te gaan.  
 
Vaak ligt een vorm van trauma ten grondslag aan psychische aandoeningen, denkt Marsman. Waarbij ze wel een andere definitie van trauma hanteert dan de standaard definitie zoals omschreven in de DSM. Die focust te veel op de objectieve gebeurtenis vindt ze, terwijl trauma juist gaat over de subjectieve beleving van dat wat je overkomt.

Meer weten over de ervaringen en inzichten van Anne Marsman?
Luister naar deze aflevering van de RINO Groep Podcast.

 

Over de RINO Groep Podcast

De RINO Groep Podcast is een podcastserie over psychologie en de mens achter de wetenschapper. Met deze podcastserie wil de RINO Groep ggz-professionals enthousiasmeren voor het doen van wetenschappelijk onderzoek door te laten zien dat wetenschap meer is dan SPSS en soms ook heel grappig, spannend en verbindend kan zijn.

Presentatie: Jan Meijroos en Jolie Jacobs.
Productie: Byline

Ook benieuwd naar de overige afleveringen van de RINO Groep Podcast? Bekijk het overzicht.