Veelgestelde vragen over de opleiding tot klinisch psycholoog

Ben je geïnteresseerd in de opleiding tot klinisch psycholoog? Heb je vragen over de opleiding of over het werk van de klinisch psycholoog? Op deze pagina lees je het antwoord op de meest gestelde vragen over de klinisch psycholoog.

Algemene informatie over de inhoud en financiering vind je op de opleidingspagina:

Ben je Gz-psycholoog en klaar voor de opleiding tot klinisch psycholoog, maar heb je na het lezen van deze FAQ nog vragen? Neem dan contact op met onze Infodesk via infodesk@rinogroep.nl of via 030 230 84 50.

Bekijk de video met klinisch psycholoog Barbara Montagne waarin zij het vak toelicht:


 

Vragen over het werk van de klinisch psycholoog

De NVGzP heeft een driedelige vlogserie gelanceerd waarin klinisch psycholoog Elleke Lems je meeneemt in haar dagelijke bezigheden. 

 Deel 1:


Deel 2:


Deel 3:

Een belangrijke competentie voor de KP-opleiding is juist het kunnen combineren van alle onderdelen en daarnaast een balans vinden tussen werk en privé.

Dat is zeker mogelijk. Veel KP'ers werken 24 of 28 uur.

Er werken heel weinig klinisch psychologen in de eerstelijnszorg, eerder als zzp-er en dan vooral adviserend voor bijvoorbeeld huisartsen en/of praktijkondersteuners.

Klinisch psychologen komen (na de opleiding) in ieder geval in FWG 70 en bij steeds meer instellingen in FWG 75.

De procedure en de eisen van herregistratie worden bepaald door de FGzPT.
Verdere uitleg over de herregistratie-eisen voor de klinisch psychologen kun je vinden in het Besluit specialisme klinisch psycholoog

Vragen over de opleiding tot klinisch psycholoog

Tijdens de opleiding doe je 1/3 diagnostiek 1/3 behandeling 1/6 wetenschap en 1/6 management.

De inhoud van de opleiding tot klinisch neuropsycholoog is voor gezondheidszorgpsychologen die vanuit een neuropsychologische invalshoek werkzaam willen zijn. Instroom van KP en KNP maakt niet uit.

De opleiding tot klinisch pscyholoog is gebaseerd op vier pijlers: diagnostiek, behandeling, wetenschap, management. In de opleiding tot psychotherapeut ligt de focus primair op behandeling (psychotherapie met deelgebieden therapeutische relatie, diagnostiek, integratie van verschillende psychotherapeutische stromingen). Wanneer je je KP-diploma haalt, krijg je ook gelijk je PT-diploma.
 

Het is niet nodig om voor de start van de opleiding een volledig uitgewerkt plan te hebben voor het onderzoek, maar het is wel raadzaam om vroeg een idee te hebben waar je onderzoek over kan gaan, bij welk lopend onderzoek je eventueel kunt aansluiten en de randvoorwaarden hiervoor alvast in orde te maken (dat laatste is een taak voor de praktijkopleider). Bij de toelating voor de KP -opleiding wordt gevraagd om een voorstel voor een wetenschappelijk onderzoek of een managementopdracht te presenteren dus ook daarvoor is het fijn om wel alvast een idee te hebben.

Je opleidingsplek bepaalt voor het grootste deel je specialisatie. In het cursorische onderwijs zijn vaak keuzemodules opgenomen, waarmee je zelf richting kunt geven aan jouw persoonlijke interesses.

De KP-opleiding is een brede opleiding op specialistisch niveau. De specialisatie zit vooral in de praktijksetting waar je werkt en de eigen accenten die je in de opleiding aanbrengt. In feite zou je na de KP-opleiding in alle verschillende werksettingen aan de slag moeten kunnen.

Er wordt overigens steeds meer gepleit (zie ook PAPV) voor opleiden in meerdere sectoren, met name in de GZ. Dat is niet voor niets. Binnen de sectoren kan bijvoorbeeld gezocht worden naar een (deel) samenwerking om tijdens de opleiding ervaring op te doen bij andere sectoren. Vaak is dit al ingeregeld. 

De financiering van de KP-opleiding loopt op vergelijkbare manier als de GZ-opleiding, m.a.w. opleidingskosten worden vergoed. GIOS hebben voor de duur van de opleidingen een betaalde leerarbeidsovereenkomst met een praktijkinstelling, schaal 65 FWG. 

Ja, binnen de leerarbeidsovereenkomst zijn ook de uren van het cursorisch onderwijs opgenomen.

Ja dat is mogelijk. De praktijkuren tijdens je verlof kun je in overleg met je praktijkinstelling op een later moment, binnen het vastgestelde termijn zoals in het onderwijsexamenreglement, inhalen.

Vragen over de route en aanmeldingsprocedure

Nee, je moet gezondheidszorgpsycholoog zijn om toegelaten te worden tot de KP-opleiding

Ja dat kan. Daar is zelfs een aparte leerlijn voor: de Topklas

Erkenningen zijn landelijk en worden niet afgegeven door de opleidingsinstellingen (alleen het advies daartoe). Als een praktijkopleidingsinstelling erkend is en zij een opleidingsplaats aanbieden kun je dus in principe terecht bij elke opleidingsinstelling. Dit hangt wel af van de samenwerkingsovereenkomst tussen jou praktijkopleidinginstelling en de opleider.

Gemiddeld starten deelnemers van de KP-opleiding 1 tot 4 jaar na de GZ-opleiding.

Er is geen stuwmeer zoals bij de GZ-opleiding. De afgelopen jaren zijn plaatsen niet ingevuld, mede doordat er niet genoeg aanmeldingen waren. Bij sommige vacatures zijn een heel aantal brieven, maar er zijn ook plekken die moeilijk ingevuld worden. 

Vacatures voor opleidingsplekken tot klinisch psycholoog vind je op onze BIG Marktplaats

Is geen probleem, je kan voor zowel KP als KNP kiezen.