Wij hebben geleerd te denken in mogelijkheden

Interview met Deelnemers GZ ouderen Linda Hermens en Margina Yildirim-Gorter

8 december 2016
 

Deelnemers GZ ouderen Linda Hermens en Margina Yildirim-Gorter

Deelnemers Linda Hermens en Margina Yildirim-Gorter vertellen over hun ervaringen tijdens de GZ-opleiding accent ouderen, over de winst voor de cliënt en het stimulerende effect van de docenten. In de opleidingsgroep zitten deelnemers uit diverse settingen binnen de ggz; van basis-ggz tot verpleeghuis zorg. Gemene deler is wel dat iedereen werkzaam is in de ouderenzorg. Voordeel van de Ouderen-variant is dat collega-deelnemers casuïstiek op het gebied van ouderenzorg inbrengen en dat de docenten zo veel mogelijk uit de ouderenzorg komen.

Wat heb je geleerd tijdens de opleiding?
Linda: ‘Het eerste wat bij me opkomt is het blok cognitieve gedragstherapie, waar we de diepte in gingen, écht de techniek leerden. Bij systeemtherapie leerden we systemisch denken, wat zowel in het verpleeghuis als in de basis ggz aan de orde is. Je hebt met een cliënt te maken, maar wie staan daar omheen? En: hoe verhoudt zich dat tot de klacht?’

Waarom hebben jullie gekozen voor de GZ-opleiding accent ouderen?
Linda: ‘Vanuit mijn organisatie was het de wens om medewerkers op te leiden in een GZ-ouderen variant. Voorheen volgden behandelaren de GZ volwassenen & ouderen, maar die was minder toereikend voor de cliëntpopulatie.’
Margina: ‘Het was de keuze van mijn werkgever en ik vond hem heel logisch. Als je werkt in een verpleeghuissetting en je volgt de reguliere GZ-opleiding, dan heb je met andere casuïstiek te maken.’

Wat heel stimulerend werkt, zijn de docenten, échte professionals uit het vak.

Margina Yildirim-Gorter

Margina: ‘Wat heel stimulerend werkt, zijn de docenten, échte professionals uit het vak. Bij seksuologie merkten we als groep dat het onderwerp een ‘ondergeschoven kindje’ is. Dit vak heeft bij iedereen de ogen geopend.’

Linda: ‘Ook de kortere vakken zijn waardevol zoals: autisme en ADHD. “Autisme blust wel uit” hoor je vaak, maar dat is juist niet het geval: door bijkomende problematiek, zoals cognitieve achteruitgang kunnen comorbide stoornissen weer meer op de voorgrond komen. Bijvoorbeeld door het wegvallen van eerder adequate copingstrategieën.’Margina: ‘Wat mensen wel eens vergeten is dat je in het verpleeghuis álle problematiek tegenkomt, van stemmingsproblemen tot psychiatrische stoornissen.’  
Linda: ‘Ik heb zowel in het verpleeghuis als tijdens mijn werk in de basis ggz veel gehad aan de manier van denken en het werken met bepaalde modellen uit het vak medische psychologie. Wat is het effect van lichamelijke klachten op de psychische problemen? In het verpleegtehuis moeten mensen toch vaak leren leven met de problemen die ze hebben. Bij medische psychologie leer je hoe de patiënt hiermee om kan gaan.’

Hoe merkt jouw omgeving dat jij de GZ-opleiding accent ouderen volgt?
Linda: ‘Van zowel praktijkopleider als cliënt krijg je terug dat je groeit: je basis verbreedt en verbetert. Je leert verschillende behandelvormen toepassen. De winst daarvan is dat je tijdens deze opleiding leert hoe je jezelf beter in kunt zetten: je bent je eigen gereedschap, je eigen instrument.’
Margina: ‘Daarom is het fijn dat je naast de verschillende behandelvormen ook tijdens de opleiding leert om te reflecteren op je eigen handelen. Dat je stilstaat bij hoe je contact met iemand maakt en hoe je de samenwerking aangaat met andere disciplines.’

Waarom zou je de GZ-opleiding accent ouderen aanraden?
Linda: ‘Er komen steeds meer ouderen, de problematiek van de ouderenzorg wordt steeds complexer. Er is een groeiende behoefte aan goed opgeleide mensen hiervoor.’
Margina: ‘De problematiek is anders, de doelgroep is anders. In de ouderenzorg krijg je met alle stoornissen te maken, je moet van alle problematiek kennis hebben. Voor volwassenen kun je bijvoorbeeld een geprotocolleerde cognitieve gedragsbehandeling inzetten, maar bij ouderen is dat niet vaak het geval. Maar wat doe je dan? Je moet creatief zijn en kunnen beschikken over de verscheidenheid aan behandelvormen en technieken. Er is in vrijwel alle gevallen sprake van comorbiditeit en dat complete plaatje moet je wél kunnen vatten. Met deze opleiding heb ik hiervoor de juiste tools in handen gekregen.’

Toekomst?
‘Omdat de kennisuitwisseling zo waardevol is gebleken, hebben we besloten om na afronding van de opleiding elkaar als groep te blijven zien. Zowel in het kader van intervisie als voor de gezelligheid’, aldus Linda en Margina.

Waar werken jullie?
Linda: ‘Ik werk twee dagen in stichting Het Parkhuis in Dordrecht op de Korsakov woongroep, een woon- en behandelcentrum op een andere locatie in Dordrecht, en op de afdeling observatie & revalidatie op de hoofdlocatie. Daarnaast werk ik een dag in het verpleeghuis van het Leger des Heils en een dag in de basis ggz, waar ik ook ouderen behandel. Bij alle deelnemers aan de GZ-opleiding accent ouderen zie je deze brede inzetbaarheid terug.’
Margina: ‘Ik werk bij Careyn Maria-Oord in Vinkeveen. Wij kennen ook veel verschillende afdelingen, waaronder niet aangeboren hersenletsel (NAH), de revalidatieafdeling, de gerontopsychiatrieafdeling, de afdeling psychogeriatrische problematiek (PG) en de dagbehandelingen. Ik heb de gelegenheid gehad om bij iedere doelgroep ervaring op te doen tijdens de opleiding. Daarnaast werk ik in het verzorgingshuis ‘t Kampje in Loenen aan de Vecht op de gesloten PG-afdeling.’
 

Meer informatie

Wil je meer informatie over de GZ-opleiding accent ouderen? Klik hier. Of neem contact op met
Pien van Hasselt, opleidingsmanager GZ-opleiding accent ouderen via 030 230 84 50 of p.van.hasselt@rinogroep.nl.