Subsidie

De vier BIG-opleidingen komen in aanmerking voor financiering door middel van een beschikbaarheidbijdrage op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

Actuele informatie en documentatie over de beschikbaarheidbijdrage vindt u op de websites van het Ministerie van VWS, de NZa en TOP Opleidingsplaatsen.