Subsidie BIG-opleidingen

De vier BIG-opleidingen komen in aanmerking voor financiering door middel van een beschikbaarheidbijdrage op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

Actuele informatie en documentatie over de beschikbaarheidbijdrage vind je op de websites van het Ministerie van VWS, de NZa en TOP Opleidingsplaatsen.