Maatschappelijk betrokken not-for-profit organisatie

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met zo'n 125 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Ontstaan

In 1986 zijn de Regionale Instituten Nascholing en Opleiding (RINO) opgericht. In 1993 fuseerden RINO Utrecht, Oost Nederland, Zuid West Nederland en Randstad Midden tot de Centrale RINO Groep, later RINO Groep genoemd. In datzelfde jaar werd door de minister van Volksgezondheid de wet BIG in het leven geroepen uit de behoefte naar eenduidiger handelen en onafhankelijk toezicht binnen de beroepsgroepen in de geestelijke gezondheidszorg. De RINO’s waren dé aangewezen partij om de opleidingen voor de BIG-beroepen in de geestelijke gezondheidszorg in samenwerking met de praktijkinstellingen te ontwikkelen, door te ontwikkelen en te toetsen.

Not-for-profit

Dit doen wij vanuit een not-for-profit status. De juridische vorm van waaruit we onze activiteiten verrichten is een besloten vennootschap (BV), te weten Centrale RINO BV. BV’s mogen statutair gezien winst maken. De aandeelhouder van de BV is Stichting Centrale RINO Groep. Een stichting mag geen winst beogen en is dus als een not-for-profit organisatie aan te merken. RINO Groep heeft dus geen aandeelhouder die jaarlijks een winstuitkering verwacht.

Organisatiestructuur

De RINO Groep heeft een afdeling BIG-opleidingen en een afdeling Bij- en nascholing. Bij beide afdelingen werken opleidingsmanagers en -medewerkers aan de organisatie en uitvoering van opleidingen, trainingen en congressen. Zij worden daarbij ondersteund door de afdelingen P&O, communicatie & marketing, het directiesecretariaat en de afdeling bedrijfsvoering, die bestaat uit financiën, ICT, facilitaire zaken, P&O docenten en zalencentrum.

Organogram van de RINO Groep