Congressen en masterclasses

Wij hechten groot belang aan het delen van kennis en elkaar ontmoeten. We zien je dan ook niet alleen graag bij onze opleidingen en cursussen, maar ook op de bijeenkomsten die we organiseren. Bijvoorbeeld tijdens een congres, masterclass of studiemiddag. Tijdens deze bijeenkomsten koppelen we op een laagdrempelige manier de theorie aan de praktijk, jouw praktijk.

Aankomende congressen en masterclasses

Datum: 2 november 2020

Masterclass trauma en systeemtherapie: Treating the traumatized child

Een trauma bij familieleden heeft vaak invloed op alle relaties in de familie. Toch worden deze relaties nauwelijks betrokken bij de behandeling. In deze 3-daagse masterclass leert Scott Sells je met het Family Systems Trauma model een structureel-strate...

Datum: 18 november 2020

Congres De mens in de 'behandelkamer' met Dirk de Wachter

Dirk de Wachter vindt dat therapeuten zichzelf meer mogen uitspreken. Op dit congres geeft hij een lecture over menselijkheid in de behandelkamer. In hoeverre kun je als behandelaar eigen emoties delen? Ook bespreekt hij de rol van de therapeut in het ma...

Datum: 1 februari 2021

Congres Lichaamsgericht werken bij trauma met specifieke focus op Sensorimotor Psychotherapy

Met Sensorimotor Psychotherapy kun je aan je traumabehandeling ook de fysiologische connectie met het trauma toevoegen, als aanvulling op benadering vanuit emotie, cognitie en gedrag. Zo reguleer je het zenuwstelsel en fight-flight-freeze reacties. Tony ...

Datum: 2021

Open dag

Met onze open dagen hebben we sinds 2012 veel deelnemers geholpen bij hun oriëntatie op een geschikte opleiding. Anno 2020 helpen we steeds meer mensen middels studieadviesgesprekken. We zijn nu ook bezig om een aangepaste versie van de open dag te ontwi...

Datum: Voorjaar 2021

Seminar neuropsychotherapie: Persoonlijkheidsveranderingen bij hersenletsel?

In ons tweede seminar over neuropsychotherapie staan persoonlijkheidsveranderingen bij hersenletsel
centraal. Bestaat het? Wat is het dan precies? Hoe kun je het behandelen? Deze reeks seminars heeft tot doel de praktische toepassing van psychothera...