Forensische psychiatrie binnen de RIBW: net even anders  (A2535)

€ 320

Inschrijven

Mogelijk t/m 12 februari 2025,
tenzij eerder vol

Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
De instellingen voor BW/MO krijgen steeds vaker te maken met cliënten met een forensisch artikel en/of forensisch verleden. Het is van belang dat woonbegeleiders en persoonlijk begeleiders kennis hebben van wat nodig is om deze doelgroep goed te begeleiden bij resocialisatie. Dit alles maakt de begeleiding net even anders. In deze cursus leer je wat je minimaal moet weten om te kunnen werken met deze cliënten.
 
 • Inhoud

  Deze cursus leert je wat je weten moet over de begeleiding en de juridische kaders. Je doet kennis op over de juridische context, plaatsing en indicatiestelling, de rechtspositie van de cliënt, kenmerken van forensisch behandelen/begeleiden en wat je doet met de informatie uit de risicotaxatie. Je krijgt handvatten voor de dagelijkse begeleiding van je cliënten en voor de samenwerking met ketenpartners.

  Wat je kan verwachten:

  • forensisch behandelen en begeleiden: het RNR-model
  • recidive, recidiverisico's, risicotaxatie, terugvalpreventie, risicomanagement
  • wanneer je met justitie te maken krijgt:  justitiële titels, rechtspositie en beschermd wonen
  • indicatiestelling, toeleiding naar forensische zorg en aanmelding
  • samenwerking in de forensische keten

  Wat kun je verwachten?

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

  Wat leer je?

  Na deze cursus:

  • heb je meer kennis over de verschillen tussen forensisch begeleiden en niet forensisch begeleiden.
  • weet je wat te doen met informatie uit risicotaxatie en deze te interpreteren.
  • heb je kennis van de  justitiële titels en de rechtpositie van de bewoner en kun je deze ook uitleggen aan omgeving en bewoner.

 • Datum
  Lesdata

  Omvang

  1 woensdag van 9.30-16.30 uur

  Datum

  19 maart 2025

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Sociaal pedagogisch werker
  • Maatschappelijk werker

 • Docenten
  dr. Petra Schaftenaar

  dr. Petra Schaftenaar

  Petra Schaftenaar werkt sinds 1993 in verschillende functies in de (forensische) psychiatrie en ggz. Sinds 2018 is zij haar eigen bedrijf begonnen: Metis Zorg. Vanuit dit bedrijf verzorgt zij scholing, onderzoek en interim zorg- en managementopdrachten in de (forensische) ggz.

  Petra Schaftenaar heeft de afgelopen jaren wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de waarde in betekenis van relationele zorg conform de presentiebenadering en het contact houden na behandeling in de klinische forensische psychiatrie. Met dit onderzoek is zij gepromoveerd aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

  Als co-auteur van het boek leefklimaat in de klinische forensische zorg omschrijft zij de moeilijke taak van sociotherapeuten om een sociaal-pedagogisch klimaat neer te zetten op een leefgroep dat aansluit bij recent wetenschappelijk onderzoek.
   Lees meer
 • Reviews
  Reviews