Gedrags- en stemmingsproblemen bij dementie  (D2319)

Praktische methoden en adviezen

Inschrijven is niet meer mogelijk

Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Ouderen met dementie vertonen allerlei gedrags- en stemmingsproblemen. Leer hoe je zwerfgedrag, apathie, agressie, achterdocht en angstig gedrag kunt verhelderen en krijg praktische tips voor het adviseren bij deze problemen. We besteden zowel aandacht aan thuiswonende ouderen als aan mensen die in instellingen verblijven.
 
 • Inhoud

  Zwerfgedrag, apathie, agressie, achterdocht, angstig gedrag: de mogelijke gedrags- en stemmingsproblemen bij dementie lopen sterk uiteen. De overgrote meerderheid van cliënten krijgt te maken met één of meer van dergelijke problemen. In deze cursus krijg je praktische handvatten en tips voor het verhelderen van en adviseren bij deze problemen. Daarbij is het nodig om de context waarin de cliënt met dementie verkeert, mee te nemen bij de taxatie en advisering. Hoewel de meeste literatuur en onderzoek verricht is binnen de muren van zorgcentra, verblijft het merendeel van de ouderen met dementie thuis. In de toekomst zal het relatieve en absolute aandeel van thuiswonende cliënten met dementie toenemen, wat ook expliciete aandacht voor deze groep rechtvaardigt. In de cursus wordt dan ook expliciet ingegaan op zowel de intramurale setting als de thuiswonende oudere.

  Wat kun je verwachten?

  De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Prevalentie van stemmings- en gedragsproblemen: intra- en extramuraal
  • Invloed van levensloopgebeurtenissen
  • Systeemvisie
  • Bekrachtigen (on)gewenst gedrag
  • Dementievormen (corticaal, subcorticaal, frontaal)
  • Wilsbekwaamheid
  • Persoonlijkheid(sstoornis) bij ouderen: mythes en aandachtspunten
  • Richtlijnen en protocollen
  • Gespreksmodellen (o.a. cliëntoverleg, reflectief overleg, besluitvormingsoverleg)
  • Diverse methodieken (o.a. crisisontwikkelingsmodel, ABC-methodiek, RET, gedragsexperimenten)
  • Problemen bij verzorging thuis (o.a. weerstand tegen hulp, motiveren tot (deeltijd) behandeling, contact met mantelzorg)

  Korte plenaire lezingen worden afgewisseld met interactieve werkvormen. Dit biedt veel ruimte voor uw eigen casuïstiek, waarop je feedback krijgt van de docent en jouw mede-cursisten.

  Wat leer je?

  Je krijgt overzicht en inzicht in hoe je problemen bij dementie kunt taxeren én hierin gericht anderen kunt adviseren en motiveren.

  Toetsen

  Je werkt een casus uit waarin je de lesstof en de geleerde methodische stappen uitwerkt.

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

 • Datums
  Lesdata

  Omvang

  4 vrijdagen van 9.30-16.30 uur

  Datums

  29 september, 13 en 27 oktober en 3 november 2023

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Basispsycholoog
  • Verpleegkundig specialist
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Diagnostisch werkende

 • Docenten
 • Literatuur
  • Geelen, R. (2015). Dementiezorg in de praktijk deel 1. Houten, Bohn Stafleu van Loghum.            (ISBN 9789036808453)
  • Geelen, R. (2014). Dementiezorg in de praktijk deel 2. Houten, Bohn Stafleu van Loghum. (ISBN 9789036807715)

  Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.
 • Reviews
  Reviews