Start op:

Kosten: € 445

incl. lunch en digitale literatuur, excl. boek (circa € 175)

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Mogelijk t/m 8 december 2023, tenzij eerder vol

Minder Boos en Opstandig - Revised (MB&O-R): groepsbehandeling (herzien) en individuele behandeling (nieuw) van gedragsproblemen  (B2433)

Minder boos en opstandig is een behandelprogramma voor kinderen van 8 tot 12 jaar met ernstige gedragsproblemen. In 2020 is een nieuwe, gemoderniseerde uitgave verschenen waarin de ervaringen in het werkveld zijn meegenomen en een individuele behandelvariant is toegevoegd. Deze interactieve training leert je om te werken met deze nieuwe revised opzet en is geschikt voor zowel professionals die al werken met het programma als voor professionals die er mee aan de slag willen gaan.
 

Feiten

 • Omvang: 1 vrijdag van 9.30-16.30 uur en 1 vrijdag van 9.30-12.30 uur
 • Datums: 12 januari en 1 maart 2024
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: drs. Astrid Hoppedr. Nicolle van de Wiel
 • Docenten

 • Kosten: € 445
 • Cursuscode: B2433

Voor wie

 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • POH-GGZ
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Jeugdverpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
Lees de volledige doelgroepinformatie
Basispsycholoog, Orthopedagoog, POH-GGZ, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Jeugdverpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Jeugdzorgwerker, Sociaal pedagogisch hulpverlener en Maatschappelijk werker

Accreditaties

Accreditatie: Landelijke Vereniging POH-GGZ, NIP, NVO, Registerplein, SKJ, V&V

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond a.d.h.v. een opdracht.

Het behandelprogramma Minder boos en opstandig (2003, eerste druk; 2005 tweede druk) is geactualiseerd. In het voorjaar van 2020 is de herziende uitgave verschenen met aandacht voor:

 • Individuele behandeling
 • Groepsbehandeling
 • Huiswerkopdrachten via website
De drie auteurs Nicolle van de Wiel, Astrid Hoppe en Walter Matthys hebben het behandelprogramma herzien op basis van de ervaringen in het werkveld. Het nieuwe programma is ook gemoderniseerd. Zo worden huiswerkopdrachten via een website gemaakt. Verder is er naast de groepsvariant ook een individuele behandelvariant verschenen. Dit vergroot de gebruiksvriendelijkheid van het behandelprogramma onder andere in de kleinere praktijken. Belangrijk hierbij is dat de effectiviteit is aangetoond van de individuele variant van het Amerikaanse programma waarop Minder boos en opstandig is gebaseerd. Deze cursus is zeer geschikt voor zowel professionals die al werken met het behandelprogramma als voor professionals die er mee aan de slag willen gaan. De revised opzet is voor beiden interessant en inspirerend.


Deze cursus is:
 • voor deelnemers die door middel van een evidence based behandelprogramma ouders en kinderen met forse gedragsproblemen willen behandelen
 • door docenten ingericht op actieve eigen inbreng van deelnemers hoe ouders en kinderen in de behandeling te bewegen/motiveren tot verandering (op basis van het evidence based programma)
 • om deelnemers te leren omgaan met issues en knelpunten die zowel zij zelf als de docenten inbrengen
 • interactief met rollenspel en casuïstiek van deelnemers
Wil je leren hoe om te gaan met ouders met algemene opvoedvragen? Dan raden we deze opties aan: De behandeling Minder Boos en Opstandig is door het Nederlands Jeugdinstituut in juni 2022 onder voorbehoud erkend. De groepsvariant is beoordeeld als ‘goede aanwijzingen voor effectiviteit’ en de individuele variant als ‘goed onderbouwd’. Lees meer hierover.

Klassikale lessen

Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

Wat leer je?

 • Je doet kennis en ervaring op met het behandelprogramma Minder boos en opstandig- Revised.
 • Je leert (oplopen van) boos en opstandig gedrag nog beter waarnemen en interpreteren.
 • Je kunt nog beter inschatten hoe en wanneer het effectief is om bepaalde interventies te zetten.
 • Je leert de groepsbehandeling Minder boos en opstandig uitvoeren.
 • Je leert de individuele behandeling Minder boos en opstandig uitvoeren.

Doelgroep

 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • POH-GGZ
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Jeugdverpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker

Inhoud

- Theorie: update over Minder boos en opstandig - Revised

- Inhoud Ouderprogramma Minder boos en opstandig- Revised, o.a.:

 • waarnemen van gedrag
 • stress hanteren
 • prijzen en belonen 
 • niet reageren
- Inhoud Kinderprogramma Minder boos en opstandig - Revised, o.a.:
 • regulatie boosheid
 • vijf stappen van probleem oplossen
 • sociale vaardigheden
- Groeps- versus individuele variant 


Werkwijze

Deels plenaire bespreking met behulp van Powerpoint en deels oefenen in subgroepen met onderdelen van het behandelprogramma.


Voorbereiding

Deze training vraagt om een goede voorbereiding en actieve inbreng van de deelnemers. Je kan pas deelnemen als je het programma vooraf hebt aangeschaft. De docenten gaan ervan uit dat je voorafgaand aan de eerste les jezelf verplaatst in hoe de groepsbehandeling en/of de individuele behandeling eruit ziet en hoe jij die denkt te gaan vormgeven. Je bestudeert daarvoor minimaal 3 bijeenkomsten uit het protocol die je interesse hebben. Zo gaat het programma meer ‘leven’ en kun je tijdens de les actief deelnemen aan deze cursus met eigen inbreng. Ook is het helpend als je vooraf bedenkt welke knelpunten je tegen kunt komen als je deze ouder(s) en/of kind(eren) gaat behandelen met behulp van dit behandelprogramma. Het gaat immers om forse problematiek.

Uiteraard zullen de docenten ook problemen/knelpunten vanuit de praktijk inbrengen, zoals:
 • ‘Hoe ga je om met ouders die, ondanks dat het gaat om een ouder- en kindbehandeling zeggen: ‘Mijn kind heeft een probleem, ik niet. Het gaat niet om mij maar om mijn kind die steeds uit de bocht vliegt’.
 • ‘Hoe ga je om met ouders die, tijdens de bijeenkomst over prijzen en belonen, zeggen: ‘Mijn kind is net van school geschorst. Ik ben helemaal van slag’.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond a.d.h.v. een opdracht.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

Literatuur & Benodigdheden

 • N. M. H. van de Wiel, A. Hoppe en W. Matthys (2020). Minder Boos en Opstandig - Revised (MB&O-R): groepsbehandeling (herzien) en individuele behandeling (nieuw) van gedragsproblemen bij kinderen. Ede: GVO drukkers en vormgevers. ISBN 9039335389

Het boek is verkrijgbaar via: https://extern.nl/minder-boos-en-opstandig/

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: drs. Astrid Hoppedr. Nicolle van de Wiel
 • Docenten

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: B2433 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl