Start op:

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Diagnostiek autisme bij kinderen  (B2315)

Het diagnosticeren van kinderen met een autismespectrumstoornis is een ingewikkeld proces. Deze cursus verschaft je meer deskundigheid in het herkennen en beschrijven van kenmerken die horen bij aandoeningen binnen het spectrum van autistische stoornissen. Naast de classificerende diagnostiek staan we vooral stil bij de individueel descriptieve diagnostiek. Ook leer je hoe je kunt komen tot handelingsgerichte diagnostiek.
 

Feiten

 • Omvang: 3 vrijdagen van 9.30-16.30 uur
 • Datums: 17 maart, 14 april en 19 mei 2023
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: drs. Carien van der Linde
 • Docent

 • Kosten: € 775
 • Cursuscode: B2315

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
Gz-psycholoog BIG, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Basispsycholoog en Orthopedagoog

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, SKJ, vLOGO

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) diagnosticeren is een ingewikkeld proces. In deze cursus leer je de kenmerken van ASS herkennen en beschrijven. Naast classificerende diagnostiek staan we vooral stil bij individueel descriptieve diagnostiek. Daarnaast is er aandacht voor handelingsgerichte diagnostiek. Tijdens deze cursus wordt specifiek aandacht besteed aan ASS bij meisjes, differentiaal diagnostiek en welke vormen van behandeling mogelijk zijn bij kinderen met een ASS.

Klassikale lessen

Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

Wat leer je?

Je verwerft meer deskundigheid in het herkennen en beschrijven van kenmerken die horen bij autisme spectrum stoornissen (ASS).

Inhoud

Er wordt aandacht besteed aan de diagnostiek van kinderen met een autismespectrumstoornis en de specifieke kenmerken daarvan (DSM 5 en praktijk).
Het gehele diagnostische proces van een eerste vermoeden tot de uiteindelijke diagnose wordt belicht. Er wordt ingegaan op de verschillende deelonderzoeken als anamnese, inhoud van het psychodiagnostisch onderzoek en mogelijke observaties in de school- en thuissituatie. De samenwerking met ouders komt daarbij nadrukkelijk aan de orde evenals de consultatie aan het onderwijs. Speciale aandacht gaat er uit naar ASS bij meisjes en differentiaal diagnostiek. Er wordt kort stilgestaan bij welke vormen van behandeling mogelijk zijn bij kinderen met een ASS.

Toetsen

Casuïstiek.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Literatuur & Benodigdheden

Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele aan te schaffen boeken.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: drs. Carien van der Linde
 • Docent