Psychopathologie en de Wvggz: wat kan de begeleider?  (IC259)

Wie doet wat, triage en vaardigheden

Medewerkers van gemeenten (WMO, sociale wijkteams) en zorgorganisaties (GGD, OGGZ, bemoeizorg) die de Wvggz uitvoeren, krijgen in deze cursus kennis en handvatten voor het opvolgen van een zorgmelding, triage en de omgang met inwoners die mogelijk verplichte zorg nodig hebben (borgen van veiligheid en gesprekstechnieken). Ook aan bod komen veelvoorkomende psychopathologie met de actuele symptomen, het zien/beschrijven van ernstig nadeel en het uitvoeren van verkennend onderzoek (hoe en wanneer).
 

Feiten

 • Omvang: Deze 2,5-daagse cursus wordt incompany uitgevoerd
 • Datums: in overleg
 • Locatie: in overleg
 • Docent: Frank Meeuwsen
 • Docent

 • Kosten:
 • Cursuscode: IC259

Voor wie

 • Basispsycholoog
 • POH-GGZ
 • Ggz-agoog
 • Hbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Leidinggevende/staf/management
Basispsycholoog, POH-GGZ, Ggz-agoog, Hbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker en Leidinggevende/staf/management

Accreditaties

Eventuele accreditaties worden in overleg aangevraagd.

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

De Wvggz biedt de mogelijkheid om verplichte zorg op te leggen aan mensen die door een psychische aandoening een gevaar zijn (de wet spreekt over ‘ernstig nadeel’) voor zichzelf of anderen. Verplichte zorg kan nodig zijn wanneer iemand ondanks de ernst van de situatie uit zichzelf geen vrijwillige zorg accepteert. Het verplicht opleggen van zorg wordt altijd afgewogen tegen het ernstig nadeel dat ontstaat zónder verplichte zorg. Verplichte zorg kan alleen worden opgelegd nadat de rechter dit heeft besloten. Een zorgmachtiging wordt opgelegd.

Hebben medewerkers behoefte aan:

 • Opfrissen kennis van veelvoorkomende psychopathologie + actuele symptomen
 • Hoe omgaan met moeilijk gedrag van inwoners?
 • Hoe omgaan met veiligheid van medewerkers in onvoorspelbare situaties met inwoners?
 • Hoe beschrijven van gedrag (ernstig nadeel) van de inwoner en de triage in het verkennend onderzoek als het wordt doorgezet naar de Officier van Justitie?
 • Handvatten voor het zorgvuldig en nauwkeurig uitvoeren van triage en de afweging voor wel of niet uitvoeren van verkennend onderzoek na de ontvangen zorgmelding
 • Handvatten voor het bejegenen van de inwoner en het herstellen van de relatie
Bied hen dan de benodigde kennis en handvatten met deze driedaagse cursus.


Wel of geen Verkennend Onderzoek na een melding?
De mensen waarover de meldingen gaan, zijn vaak al in beeld bij het team van het WMO-loket. Ook is meestal bekend wat de mogelijkheden voor vrijwillige zorg (nog) zijn.
Bij nieuwe aanmeldingen waarbij verplichte zorg niet van toepassing is, kan preventief zorg worden aangeboden om verslechtering te voorkomen. 

Bij iedere melding onderzoeken de Wvggz medewerkers wat er precies aan de hand is.
Is het ernstig en valt de melding inderdaad onder de Wet verplichte GGZ (Wvggz)? Dan voeren de Wvggz medewerkers een verkennend onderzoek uit. Daarbij praten ze onder meer met betrokkenen. 

Daarna zijn er twee mogelijkheden:
 • Is verplichte zorg niet nodig? Dan verwijzen de Wvggz medewerkers betrokkene op mogelijkheden voor minder zware (vrijwillige) hulpverlening.
 • Is het na onderzoek van de Wvggz medewerker aannemelijk dat verplichte zorg nodig is? Dan wordt het VO (verkennend onderzoek) gemotiveerd verstuurd naar de Officier van Justitie, die vervolgens het Wvggz traject voortzet. Alleen de rechter kan verplicht zorg opleggen via een zorgmachtiging.

Zorgmachtiging en consequenties
Zijn er ernstige zorgen, maar is dat niet acuut, dan kan de rechtbank een zorgmachtiging opleggen. De rechter baseert zijn oordeel op het verkennend onderzoek waarin de persoon die het betreft én mensen uit zijn directe omgeving zijn gehoord. Ook advies van de geneesheer-directeur van de ggz-instelling en de officier van justitie wordt meegenomen. Deze laatste baseert het advies mede op de beoordeling van een onafhankelijk psychiater. De rechter geeft alleen een zorgmachtiging af als vrijwillige zorg niet mogelijk is, terwijl zorg wel nodig is om het ernstig nadeel weg te nemen. De zorgmachtiging kan leiden tot verschillende vormen van verplichte zorg, thuis of in een instelling.

Terugkoppelen melding
De wet stelt strenge eisen aan de mogelijkheden voor terugkoppeling over de melding. Alleen de door de wet gedefinieerde essentiële naasten krijgen te horen hoe de melding is opgepakt. Hierbij wordt uiteraard geen privacygevoelige informatie gedeeld. Overige melders ontvangen geen terugkoppeling over het verloop van de melding.
 

Wat leer je?

De deelnemer leert:

 • over de signalen en actuele symptomen van de meest voorkomende psychiatrische en verslavingsproblemen (opfrissen veelvoorkomende psychopathologie)
 • nog beter afwegen hoe en waarom in welk contact na een zorgmelding er wel of niet wordt besloten tot het uitvoeren van een verkennend onderzoek
 • nog beter inschatten na een zorgmelding hoe voor de eigen veiligheid kan worden gezorgd
 • nog beter beschrijven van actuele symptomen en het mogelijk ernstig nadeel na het uitgevoerde verkennend onderzoek

Inhoud

Dag 1: actuele symptomen bij veelvoorkomende psychopathologie
-    Kennismaking
-    Herkennen, duiden en correct beschrijven van actuele symptomen/gedrag zoals wanen, hallucinaties, ontremming, impulsiviteit, zelfbeschadiging en suïcidaliteit

De focus ligt op veelvoorkomende stoornissen en de actuele symptomen die voor mogelijk ernstig nadeel zorgen in de Wvggz:

 • Psychotische stoornissen
 • Manie 
 • Autistisch spectrum 
 • Traumagerelateerde klachten 
 • Ernstige borderline-dynamiek

-    Casuïstiek: dilemma’s als problemen samengaan
Aandacht voor de beoordeling van bijkomende problematiek die de beoordeling beïnvloedt, bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of Korsakov-klachten.

Dag 2: vertalen van zorgmelding naar verkennend onderzoek
-    Casuïstiek: afwegen wanneer wel of niet overgaan tot verkennend onderzoek
-    Casuïstiek: beschrijven van ernstig nadeel
-    Plannen en uitvoeren van de processtappen behorend bij de uitvoering van de Wvggz
-    Gesprekstechnieken met trainersacteur 
Situaties die uit casuïstiek naar voren zijn gekomen, zoals: 
 • Oefenen: gesprek met onveilige situaties en met onveilig gedrag zoals intimiderend, claimend of grensoverschrijdend gedrag
 • Oefenen: herstellen relatie met inwoner, terugkoppelen uitkomst van verkennend onderzoek

Dag 3: dagdeel intervisie 
Op basis van wat er in de eerste twee lesdagen aan bod komt, volgt een dagdeel met verdere verdieping. Dat kan gaan om:

-    Aanscherpen gespreksvaardigheden (dan ook extra inzet acteur)
-    Borgen van veiligheid en omgaan met grensoverschrijdend gedrag
-    Omgaan met verschillende rollen in één team/functie
-    Wat als er geen aanvraag bij het OM komt? 
 

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Eventuele accreditaties worden in overleg aangevraagd.

Literatuur & Benodigdheden

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: Frank Meeuwsen
 • Docent

  Enthousiast geworden?
  Vraag een offerte aan!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: IC259 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl