Start op:

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Sensorische informatieverwerking bij kinderen met autisme  (B2259)

Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) reageren anders op prikkels dan anderen. In deze cursus leer je dit gedrag te analyseren, interpreteren en vertalen naar kansen en kwetsbaarheden. Je oefent met het afstemmen van interventies op het sensorisch profiel van het kind en met het maken van een fase-interventieplan. Met die vaardigheden kun je kinderen met autisme helpen om beter te functioneren.
 

Feiten

 • Omvang: 3 vrijdagen van 9.30-16.30 uur
 • Datums: volgen zo spoedig mogelijk
 • Locatie: Utrecht
 • Kosten: Prijs volgt
 • Cursuscode: B2259

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
Gz-psycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Basispsycholoog en Orthopedagoog

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) reageren anders op prikkels dan anderen. In deze cursus leer je gedrag analyseren, interpreteren en vertalen naar kansen en kwetsbaarheden vanuit zowel cognitieve als modulatie denkkaders. Je verwerft kennis en inzicht ten aanzien van zintuigen en de verschillende behandelmogelijkheden. Dit helpt je om beter aan te sluiten bij wat het kind nodig heeft en een specifieker interventieplan te maken.

Het kijken naar sensorische informatieverwerkingsproblemen bij kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) is binnen de ggz op dit moment nog niet vanzelfsprekend. In de klinische praktijk worden problemen in de sensorische hypo- en hyperresponsiviteit en de verwerking van zintuiglijke informatie bij kinderen met ASS frequent beschreven. In het dagelijks leven kunnen deze van invloed zijn op het gedrag, de beleving en daarmee het functioneren van het kind in zijn omgeving. Kinderen met ASS reageren vaak significant anders op sensorische stimuli dan kinderen zonder ASS. Hierdoor ontstaan misverstanden in communicatie met de omgeving en wordt het gedrag van kinderen met ASS niet altijd passend uitgelegd. Het kijken naar prikkelverwerking vraagt om een brede, wellicht andere kijk op prikkelverwerking en daaruit voortvloeiend gedrag. Daarnaast zien we bij deze doelgroep uitzonderlijke zintuiglijke talenten, zoals supergedetailleerd kunnen waarnemen, beelden kunnen onthouden tot in de kleinste details of muziek kunnen reproduceren zonder muzikale achtergrond terwijl andere dingen in het dagelijks leven hun bijna onbegrijpelijk lastig afgaan.

In de cursus verwerf je kennis en inzicht ten aanzien van zintuigen en de verschillende interventies waardoor je beter aan kunt sluiten bij wat het kind nodig heeft en een specifieker interventieplan kunt maken (dus ook weet waar je naar kunt doorverwijzen).

De cursus is ontwikkeld in samenwerking met Karakter en Anders Kijken naar Kinderen.

 


Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

Wat leer je?

 • Je verwerft kennis van de zintuigen en zintuiglijke informatieverwerking gerelateerd aan kinderen met ASS.
 • Je kunt de zintuiglijke prikkelverwerking bij kinderen met ASS analyseren, interpreteren en beschrijven en deze vertalen naar kansen en kwetsbaarheden in het gedrag en het functioneren van het kind in zijn omgeving.
 • Je hebt geoefend in het leren zien, observeren, uitvragen, interpreteren en analyseren van problemen én kansen.
 • Op basis van klinisch redeneren, evidence en best practice kun je de interventie mede afstemmen op het sensorische profiel van het kind en een fase interventieplan maken.
 • Je bent je meer bewust van je eigen sensorisch profiel en de invloed daarvan op het kind (en de ouders).
 • Je bent op de hoogte van behandelmogelijkheden – wat je zelf als psycholoog/orthopedagoog kunt doen en wat mogelijkheden zijn van andere disciplines
 • Je kunt een zintuiglijk prikkelprofiel en een fase interventieplan opstellen.
 • Je herkent de mogelijkheden en de valkuilen bij de behandeling en begeleiding van zintuigelijke prikkelverwerking.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • ASS in de DSM-5: onderscheid en overlap ontwikkelingsstoornissen
 • propriosensoren, exterosensoren en interosensoren zintuigen gerelateerd aan ASS
 • analyseren van de sensorische omgeving van het kind
 • observeren en analyseren van problemen in de (sensorische)  informatieverwerking bij autisme
 • kansen vanuit de sensorische voorkeuren van het kind in kaart brengen
 • ontwikkelen van een fase interventieplan
 • Theory of Mind, centrale coherentie, executieve functies in relatie tot zintuiglijke prikkelverwerking
 • neurobiologische/fysiologische verklaringsmodellen
 • ontwikkelen van fase interventieplan en dit afstemmen op het sensorisch profiel van het kind
 • relatie leggen tussen problemen in de prikkelverwerking en gedrag thuis en in de schoolsituatie
 • sensorische materialen en middelen die op de markt zijn kritisch analyseren en op basis van evidence en best practice de ouders weloverwogen adviseren in het gebruik ervan
 • bottom up en top down benadering in de begeleiding van kinderen met ASS
 • ondersteunende maatregelen en/of cognitieve gedragstherapie 

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

Aanbevolen (maar niet verplichte) literatuur:

 • Dunn, W. (2013). Leven met sensaties (1e druk). Pearson Benelux B.V. ISBN: 9789026522598
 • Van Berckelaer-Onnes, I. (2012). Autisme in school: een passend aanbod binnen passend onderwijs (1e druk). Amsterdam: Boom Uitgeverij. ISBN: 9789461055873

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: B2259 zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl